Utredningen kring Parken Zoo gav inget nytt!

Nu har man presenterat utredningen kring Parken Zoo i Eskilstuna. Den visar egentligen inget nytt utan bekräftar de tankar som funnits inför en försäljning av djur- och nöjespark. Ska man sälja så ska hela paketet sälja dvs ej styckas upp. Helt logiskt eftersom det är en enhet som är beroende av varandra samt skapar mervärde och synergieffekter. Däremot håller jag med om att campingen kan avyttras omgående. Man skulle ha låtit en privat entreprenör bygga den från början. Var helt galet att bygga den i egen regi!

Det är nu dags att ta steget för en försäljning av Parken Zoo till en privat aktör!

Mycket intressant och bra val av ny VD för Eskilstuna Marknadsföring AB

Läste i Eskilstuna-Kuriren att man har rekryterat Martin Roos till ny VD för Eskilstuna Marknadsföring AB. Ett mycket bra val anser jag som många fler i Eskilstuna. Övertygad om att Martin kommer utveckla bolaget samt marknadsföringen av Eskilstuna mycket bra.

Mycket bra och givande möte i Norrköping idag

Idag besökte jag Norrköping och deras motsvarighet till Eskilstuna Marknadsföring nämligen Upplev Norrköping.  Hade en mycket givande och inspirerade träff med deras VD Stefan Papangelis. Fick även en rundtur genom deras mycket fina och bra lokaliteter såsom Louise De Geer, Värmekyrkan, Flygeln etc.

Vi pratade även om hur de utvecklar turism och samarbetet med näringen i Norrköping.

Vi pratade även hur man kan utveckla den regional besöksnäringen samt vilken potential den har.

Eskilstuna har stor potential inom besöksnäringen samt att vi måste kavla upp ärmarna och börja jobba ännu hårdare för Eskilstunas utveckling som besöksmål!

 

 

 

Turistavgift/skatt!!…Något för Eskilstuna…

Läste en intressant artikel om Barcelona där man har planer på att införa en avgift för turister. Förslaget går ut på att varje turist i staden skall betala en avgift/skatt på 1 €/dag. Denna avgift/skatt skall gå till att öka bl a marknadsföringen av orten och främja tillväxten inom turismen.  Staden besöks av ca 6-7 miljoner besökare per år. Turistskatt finns redan i några länder såsom Frankrike där man betalar en turistskatt på boendet, runt 1€/natt och person. Även i Irland så har man infört en turistskatt som har gjort att bl a Ryanair gått i taket. Även i Sverige har tanken funnits för turistskatt, nämligen i Gotland.

Tror ej att sista ordet är sagt runt turistskatt/avgift i flertalet länder och Sverige. Jag tror dock inte att detta är en bra lösning att börja beskatta besökare utan tror på bättre samverkan och kunskap runt turismen och dess potential. Vad blir det för avgift/skatt efter denna??..trottoaravgift/skatt?

Dags att tillåta gårdsförsäljning av drycker

Anser att det är dags att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Detta skulle innebär ett uppsving för gårdarna och turismen i Sverige.  Jag är övertygad om att denna typ av försäljning inte hotar folkhälsan i Sverige. Man spekulerar i att detta skulle vara första steget för att slopa monopolet helt i Sverige om man tillät gårdsförsäljning. Man nämner även risken att tillverkarna skaffar sig försäljningsställen ute på landsbygden genom gårdsförsäljning. Man ser hellre problemen och riskerna än möjligheterna, så typiskt…