Nytt torg för 65 miljoner behöver kravallstaket

I Eskilstuna har man byggt ett nytt torg för hela 65 miljoner kronor. Torget har varit väl debatterat i media och politiskt. Den blev invigd för drygt en månad sedan och nu får den kravallstaket.

803549565

Kravallstaket på vårt nya torg, seriöst! Vem tar ansvaret för detta? Någon bör väl rimligen vara ansvarig för denna miss som har vållat många olyckor.

Torget kostade trots allt 65 miljoner kronor.

Kommunen backar från fritt WiFi och hyran är 400 000:-/år och renovering för 700 000:-

Frågorna haglar kring olika delar av vårt nya torg. Blir det fritt WiFi? Vad kostar toaletterna i biolokalerna? Får kommun köpa polisiära tjänster? Och många fler frågor…

Kommer här klargöra flera av frågorna eftersom vi har begärt in alla minnesanteckningar från den politiska styrgruppen för torget. Vi moderater har valt att inte delta i denna styrgrupp.

Väktarna:
”Det finns juridiska komplikationer, det är oklart om det är förenligt med kommunallagen att kommunala pengar används till polisiära uppgifter. Stefan Rydholms slutsats är att det är tveksamt om nyttan av väktarna motiverar den resursmässiga insatsen, när det dessutom finns tveksamhet rent juridiskt.”

Toaletterna i fd biosalongen:
”Ett avtal kommer att skrivas med Akelius som avser 3 år. Månadshyran blir 33 250 kr (399 000 kr/år) exkl moms från år ett. Det innebär en kvadratmeterkostnad på 725 kr/år. Kostnaden kommer inte belasta Fristadstorgets budget från 2015. Dessutom tillkommer kostnader på 700 000 för renovering.”

Stadshuset som kalender:
”Kostnaden för paketet är 250.000 kronor i investering. En digital klocka föreslås placeras på balkongen där man kan se dagens datum. Kostnaden är beräknad till CA 20.000 kronor.”

Isbanan:
”Isbanan på torget är ofinansierad. Investeringsbeslut måste skrivas fram till kommunfullmäktige.”
”KFF har utrett vad en isbana kan kosta i inköp. Det ligger på cirka 500.000 -600.000 kronor. Dessutom tillkommer driftskostnader.”

Bemaning:
”Det är i dagsläget oklart hur OSA-laget ska finansieras. I budget finns 500.000 kronor, vilket täcker kostnaderna för arbetsledare. Enligt AMF så tillkommer det 100 000 kronor per person i ett OSA-lag. Stadsbyggnadsförvaltningen betalar för ett stadslag med 7 medarbetare ca 700.000 kronor.”

Fritt WiFi:
”Fritt trådlöst nätverk på Fristadstorget har utretts med resultatet att kommunen inte har juridisk möjlighet att tillhandahålla nätverk.”

Här nedan finner ni alla minnesanteckningar från styrgruppen:

140220 Styrgrupp Fristadstorget
140313 Styrgrupp Fristadstorget EK
140401 Styrgrupp Fristadstorget
140505 Styrgrupp Fristadstorget
140603 Styrgrupp Fristadstorget
140916 Styrgrupp Fristadstorget

10350537_805447906160400_5525381274410361384_n

Torget kommer kosta 5,7 miljoner per år

Idag fick vi en prislapp för vad det nya torget i Eskilstuna kommer att kosta skattebetalarna varje år. Prislappen hamnade på ca 5,7 miljoner kronor per år. Vad innehåller dessa 5,7 miljoner? Det är en driftkostnad på 1,7 miljoner per år och sedan tillkommer kapitalkostnaden dvs avskrivning och ränta på ca 4 miljoner kronor per. Vart tog 1 miljon per år vägen?

2291911_1200_692

Alla har vi våra prioriteringar.