Polisen behöver fler ”verktyg” och nya arbetsmetoder…

Varje dag kan vi läsa i media hur kriminella element härjar runt som om det vore rena vilda western i olika delar av Sverige. Det härjas runt i flera städer och områden i vårt land och även i vår stad har vi också fått uppleva fler händelser där olika personer/falanger härjat runt och skapat otrygghet i vår stad. Helt oacceptabelt!

Detta är inte en bra utveckling och den måste brytas. Det görs en hel del från kommuner, föreningar, organisationer m fl för att skapa ordning och trygghet i områden men jag skulle vilja se att polisen får fler verktyg att jobba med för att komma åt dessa personer/grupperingar. 

Jag skulle vilja:

– se mer av infiltratörverksamhet 

– att polisen får möjlighet att jobba med brottsprovokation

Dessa metoder skulle ge polisen bättre verktyg att bekämpa brott och komma åt fler kriminella. 

När det gäller straff så anser jag att den sk straffrabatten ses över och att straffen för grova vålds- och drogbrott skärps.
Vi har alla ett ansvar och vi måste hjälpa varandra i arbetet för ett tryggare samhälle och Eskilstuna. 


 

Dags att ta tillbaka områdena och skärpa straffen

Det är dags att vi tar tillbaka områdena ur de kriminellas grepp och skyddar alla de hederliga människor som får sina bostadsområden förstörda, bilar uppbrända och som upplever en otrygghet i vår stad. Eskilstuna kan mer…

Nu har vi fått rapporter nästa dagligen i media om olika typer av brott såsom bilar uppbrända, våldshandlingar i olika delar av Eskilstuna. Det är inte ok!

Dessa personer har tydligt visat att de inte vill vara en del av vårt Eskilstuna och samhälle och livnär sig genom att begå dessa brottshandlingar. Det handlar om rån, narkotikahandel, vapenhandel, våldshandlingar och bränna bilar för att nämna några.

Många av dessa personer bor fortfarande hemma hos sina föräldrar pga sin låga ålder. Föräldrarna har givetvis ett väldigt stort ansvar för sina barns uppväxt och uppfostran. Det är inte samhällets(skola) eller polisens uppgift att uppfostra barnen. Men föräldrarna behöver hjälpas och förmås att ta ett större ansvar för dem. Situationen i dag är ohållbar och det är dags att hitta nya vägar för att på ett tidigt stadium kunna ge rätt stödinsatser. Här har bl a skolan en mycket viktigt del att fylla för att skapa rätt förutsättningar för alla barn och unga att lyckas.

I de kriminellas värld uppkommer konflikter och deras sätt att lösa problemen är att skjuta varandra på öppen gata. Vilket är helt oacceptabelt och har nu skett ett par gånger i Eskilstuna. I skottlinjen riskerar oskyldiga medborgare som befinner sig på fel plats, vid fel tidpunkt att hamna.

Detta är helt oacceptabelt att dessa element får springa omkring och skapa denna otrygghet i vår stad!

Detta är ett samhällsproblem som vi alla måste ta på allvar för att skapa ett tryggare och öppnare Eskilstuna.

Jag har tidigare skrivit om att skärpa straffen och se över den straffrabatt vi har i Sverige.

Nu verkar det tydligen finnas gott om vapen i omlopp i Eskilstuna och Sverige och det enda sättet för att de ska avstå att bära vapen och att antalet vapen blir färre är att skärpa straffen för vapenbrott ytterligare. Vill vi nå resultat så bör vi också se till att vi har rätt verktyg och straff.

Påföljderna måste vara mer kännbara för vapenbrott!

Det ska inte heller vara rimligt att grovt kriminella med enormt långa straffregister kommer ut ur fängelset efter kortare tid än den utdömda tiden. De ska på ”ren svenska” helt enkelt sitta av hela fängelsestraffet.

Bilbrand-Kvarnholmen

Läs denna som gav mig inspiration och kraft att fullfölja mitt utkast…

Dags för nya arbetsmetoder för polisen…

Vi kan läsa hur kriminella element härjar runt som om det vore vilda western i olika delar av Sverige. I Eskilstuna har vi också fått uppleva fler händelser där olika personer/falanger härjat runt och skapat otrygghet i vår stad. Detta är inte en bra utveckling och den måste brytas. Jag skulle vilja se att polisen får fler verktyg att jobba med för att komma åt dessa personer/grupperingar. Vill se mer av infiltratörverksamhet och även möjlighet att jobba med brottsprovokation. Dessa metoder skulle ge polisen bättre verktyg att bekämpa brott och komma åt fler kriminella. När det gäller straff så anser jag att den sk straffrabatten ses över och att straffen för grova vålds- och drogbrott skärps.

Vi har alla ett ansvar och vi måste hjälpa varandra i arbetet för ett tryggare samhälle och Eskilstuna.