Alliansen stärker upp grundskolan

Idag presenterade Alliansen tre förslag på hur man vill stärka upp grundskolan. Det är förslag som rustar upp eleverna bättre inför framtiden och nå högre kunskapsresultat i svensk skola. Ser vi på grundskolan i Eskilstuna som har stora utmaningar med kunskapsnivån där ca 25% av årskurs 9 eleverna lämnar skolan utan godkänt i 16 ämnen.
Det är bra att fokus är på den kunskap barn får med sig ut från skolan och förslagen prickar så rätt. Det är bra med sommarskola och extra skolår för de elever som inte når målen i grundskolan. Det är bra att barns förmåga till tidigt lärande tas tillvara genom en tidigare skolstart. I ett internationellt perspektiv sker den obligatoriska skolstarten i Sverige sent. I majoriteten av de europeiska länderna är skolan tioårig och barnen börjar skolan vid sex års ålder.

Lärarnas Riksförbund välkomnar alliansens skolförslag.

alliansen

Ikväll möte med demokratiforum

Ikväll så blir det möte med demokratiforum, ett forum som enligt mig ej behövs. Man har skapat dessa forum för att öka valdeltagandet i några områden i Eskilstuna där den är låg. Valdeltagandet i hela kommunen är dock inte så bra ca 75% om jag inte minns helt fel. Tanken är god, dock så visar det att partierna har misslyckat med sina aktiviteter i dessa områden. Det är ju så att alla partier får partistöd för att kunna bedriva politiska aktiviteter i sin kommun av kommunen. Att då lägga ytterligare ca 1 miljon kronor på dessa forum är inte OK. Men nu har vi dem och de skall utvärderas i år för en eventuell fortsättning. Mötesplatser behövs, men inte i denna form.

Idag så fick jag med en artikel i Eskilstuna-Kuriren rörande sommarskola…Läs den här!

Alliansen i Eskilstuna satsar på sommarskola

Alliansen i Eskilstuna kommer vid en valseger satsa på en kombinerad sommarskola och sommarjobb för ungdomar i årskurs nio och årskurs ett och två i gymnasiet. Detta är en bra satsning för eleverna i Eskilstuna och den behövs. Läs mer om Alliansens satsning om sommarskolor och sommarjobb i våra lokaltidningar Eskilstuna-Kuriren och Folket.