Fyra månader och snart en gemensam budget 2016

Tiden rullar eller rättare sagt springer iväg och tempot är högt för att förbättra Eskilstuna. Nu har vi tillsammans med socialdemokraterna och centerpartiet ansvarat för Eskilstuna i fyra månader och samarbetet fungerar mycket bra. Många ärenden behandlas och nu väntar vår första gemensamma budget och ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Alla nämnder jobbar hårt med sina budgetar och vi har tuffa utmaningar framför oss. Det ekonomiska läget är stabilt men visar också att åtgärder behövs för att fortfarande vara stark. Vi har krav på att kommunen måste visa ett överskott för att möta framtidens investeringar och utmaningar. Utan ett överskott äventyrar vi kommunens ekonomi och framtida satsningar. Ett överskott innebär bl a att kommunen kan hålla en hög självfinanseringsgrad och slipper därmed att låna mycket för alla investeringar. Det innebär också att vi kan satsa mer på skola, vård och omsorg. Ordning och reda gäller och allt ska kunna finansieras krona för krona.

Den 16 juni kommer budget och ägardirektiven för 2016 klubbas av kommunfullmäktige.

Vi kommer även inom kort fatta beslut om bl a:

– Framtiden för utbildningsinspektören dvs enheten som ansvarar för den fristående verksamheterna inom skolan. Under vilken förvaltning ska den ligga i framtiden?
– Kommunföretagens framtida organisation och struktur. Hur ska framtidens organisation och struktur se ut för våra kommunala bolag?
– Försäljning av Parken Zoo. Hur och vad ska ingå?
– Handelsplatsen Skiftinge.
– Uppdatering av klimatplanen

Foto vindkraft Rolsberga

När det gäller satsningarna som kommunen har gjort inom vindkraften så ser det dyster ut. Eskilstuna Energi & Miljös del i det samägda bolaget Samkraft är i gungning då bolaget brottas med stora ekonomiska bekymmer. När det gäller de kommunala vindkraftverken som skulle ge stora pengar till skolan så kan det bli noll kronor om regeringens får som de vill. De vill avskaffa skattesubventionen som gör att det blir en plus affär. Precis detta varnade vi moderater för när beslutet togs gällande vindkraften.

Varför fanns inte ärendet om ökad hyreskostnad med på arbetsutskottet den 4 november

Ärendet kring förskolan i Torshälla som nu blir 600 000:- dyrare per år att hyra fortsätter. När man läser handlingarna så är de daterade 2014-10-17 och nämnden hade ett arbetsutskott den 4 november. Ärendet kring den ökade hyreskostnaden fanns inte med. Varför?

Ansvaret ligger på den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna och det är inte första gången investeringarna skenar i Torshälla.

Beslutet är tydligen redan taget om de nya nämnderna innan morgondagen kommunstyrelsemöte

Idag fick jag handlingarna inför arbetsutskottsmötet i kommunstyrelsen den 18-19 november. I handlingarna finns flera ärenden om reglementen för nämnder. Där kan man läsa att vi ska ta beslut på reglemente för socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, förskole- och grundskolenämnden och gymnasienämnden.

ksau

För allas vetskap så har vi inte ens tagit beslut på att bilda fler nämnder. Det finns förslag på att utöka antalet nämnder från den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna.

Det är så här det fungerar i stadshuset i Eskilstuna.

Pengar till höjda politiska arvoden finns det gott om i Eskilstuna

Börjar morgonen med att ”laga proppskåpet” i mitt huvud som gick för en stund sedan. Har precis fått information om att den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna vill höja arvodena rejält för ordförandena i vissa nämnder. Förslaget är att alla ordförandena ska ha ett arvode på 50 %. Hur mycket är det i pengar? Det är runt 31 000:- per månad.

Det innebär att tex Miljö- och räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden som har ett arvode för ordförande på 30 % dvs ca 18 000:-/månad får en ökning på hela 13 000:- per månad. Helt ofattbart!! Vad håller man på med i vår kommun när det gäller arvodena och våra gemensamma skattepengar?

Miljö- och räddningsnämnden kommer ha samma uppgifter som tidigare och är en 11-mannanämnd.

När det gäller Barn- och utbildningsnämnden så är förslaget att den ska delas i två nämnder med samma förvaltning. Idag har ordförande 50 % i arvode och är ansvarig för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och nämnden är en 15-mannanämnd.

Förslaget är att ordförande för ”nya” nämnden för förskolan och grundskolan(15-mannanämnd) ska ha 50 % och ordförande för ”nya” nämnden för gymnasieskolan(11-mannanämnd) ska ha 50 %.
Helt plötsligt har vi ökat ordförande kostnaderna med 100 %, ca 31 000:- per månad för samma ansvar som tidigare.
(Sedan tillkommer ökade kostnader för fler ledamöter, vice ordförande etc etc)

Man häpnar hur den socialdemokratiska majoriteten hanterar skattemedel som istället borde gå till skola,vård och omsorg.

Är detta vad förtroendevalda ska prioritera i Eskilstuna? Svaret är nej! Jag skäms och blir förbannad!

Skiftingehus blir försenat igen… Nu hoppas man på 2017

Skolan i Skiftinge har stora behov av upprustning och frågan om upprustning har skjutits upp i omgångar av den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna.

Nu sker det igen!

Den förstudie och projektering som skulle presenterats i maj 2014 har blivit uppskjuten. Nu kommer en förstudie presenteras i mars-april 2015 och hösten 2015 ska en projektering starta. Riktigt försenat med andra ord.

Nu hoppas man att skolan ska vara upprustad 2017. Inte acceptabelt och detta visar att majoriteten inte prioriterar skolan.

Kommer detta bli en valfråga 2018?

IMG_0735.JPG

Den socialdemokratiska majoriteten köper dyrt och säljer billigt

Återigen så har en fastighetsaffär beslutats i kommunstyrelsen. Idag köpte den socialdemokratiska majoriteten en fastighet för ca 6 miljoner kronor. Fastigheten var värderad till 4,5 miljoner kronor och belånad till 5,6 miljoner kronor. Säljaren har enligt tjänstemännen behov av en snabb affär pga ekonomiska skäl. Ni finner alla handlingar här. 30_Extra Ärende Köp av fastigheten Stråken 4 Eskilstuna

Det är anmärkningsvärt att majoritet hanterar skattepengar på så lättvindigt sätt. Varför betala nästan 1,5 miljoner mer för en fastighet än värderingen? Det är inte att ta ansvar för våra gemensamma skattepengar! Kom ihåg att majoriteten sålde fd brandstationen för 2,5 miljoner kronor och skickade med ett rivningsbidrag på 1 miljon kronor.

Vi moderater tillsammans med övriga allianspartier sa nej till affären.

Så har du en fastighet och går i säljtankar, ring och hör med majoriteten i Eskilstuna!