Fler skoldagar/timmar gör den svenska skolan bättre

Skolan är ett område som alltid är i centrum och kommer förmodligen alltid vara så också. Det är bra eftersom skolan är viktig och engagerar alla eftersom vi alla har varit en del av skolan.

Ingen kan ha undgått alla rapporter kring skolans utveckling och den rapport som alla känner till är PISA. Den har visat på en utveckling som inte är bra för den svenska skolan. Något måste göras för att vända riktning.

Det finns utmaningar för skolan och det finns saker som vi gör bra i skolan. Förslagen haglar från riksdagen om det ena efter det andra kring hur vi kan få en bättre skola och bättre kunskapsresultat.

Jag saknar dock ett riktigt skarpt förslag gällande antalet skoldagar i Sverige.

Hur ser det ut med antalet skoldagar som man har i Sverige jämfört med andra länder när det gäller skolan. Ni vet…ju mer man tränar desto bättre blir man.

I Sverige har man 178 skoldagar i genomsnitt i grundskolan och det innebär att man har mer ledighet under ett helt år.

Hur ser det ut i andra länder?

Vårt grannland Finland har 187 skoldagar dvs 9 dagar mer per år och utslaget på 9 år innebär det 81 fler skoldagar än Sverige. Det är ungefär 4 månader mer i skolan. Det skulle säkert hjälpa många elever att nå sina kunskapsmål och då kanske alla lovskolor inte skulle behövas som nu finns.

Korea har hela 190 skoldagar och Japan har, håll i er, 201 skoldagar per år i grundskolan. I Japan har en grundskoleelev 23 skoldagar fler per år än en svensk grundskoleelev. Det innebär att en elev i Japan har 207 skoldagar fler under 9 år än en svensk elev. Kom ihåg siffran 178 skoldagar per år i Sverige. Hmmm…då återkommer vi till orden…ju mer man tränar desto bättre blir man.

Nu har jag redovisat lite kring antal skoldagar, och hur ser det ut kring antal timmar obligatorisk undervisning på högstadiet?

Även här har vi mindre timmar i skolan. Sverige har 754 timmar obligatorisk undervisning i högstadiet och Finland har 844 timmar.

Det är en stor skillnad!

Men håll i er, Japan har 895 timmar obligatorisk undervisning i högstadiet.

Med denna fakta så kommer frågan automatiskt upp i huvudet, ska inte svenska elever ha fler skoldagar?

Mitt svar är: Ja, skolan i Sverige behöver utöka antalet skoldagar för våra elever.

Vad tycker ni?

I Eskilstuna har vi moderater tillsammans med de övriga majoritetspartierna ökat antalet skoldagar till 180 skoldagar från 178.

ps. glöm inte alla studiedagar som även finns i skolan och upprop och avslutning som är inräknat i de 178 dagarna.

skola

Skolans kunskapsnivå åter i fokus i Eskilstuna

Återigen kan vi läsa i lokaltidningen om kunskapsnivåerna i Eskilstunas skolor. Denna gång är det gymnasieskolan som står för rubrikerna.

Vi moderater har år efter år sagt att skolan bör prioriteras i Eskilstuna. Vi har årligen i vår budget tillsammans med alliansen gjort stora satsningar på skolan i Eskilstuna för att höja kunskapsnivån. Höjda lärarlöner, mindre barngrupper, höjd skolpeng, stärkt ledarskap är några av de satsningar som vi vill genomföra för en bättre skola för elever och lärare.

”- Men att många elever fullföljer gymnasieutbildning säger egentligen ingenting om elevernas resultat. Tittar man på betyg och hur många som uppnår behörighet till högskola hamnar Eskilstuna fortfarande i bottenskiktet.
Med en genomsnittlig betygspoäng på 13,1 hamnar Eskilstuna på plats 262 bland landets 290 kommuner. Rikssnittet är 14,0.
Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till högskola är 77,9 procent, vilket ger rankingen 282. Snittet i landet som helhet är 86,9.”

”-Förra året kostade gymnasieundervisningen 49 800 kronor per elev i Eskilstuna. Rikssnittet låg på 52 600 kronor.”

Dörrknackning och skolan i Eskilstuna

Under tisdagkväll knackade vi dörr i Kvicksund. Det blev många trevliga och bra samtal.
Vi moderater har till dagens datum samtalat med ca 11 000 Eskilstunabor om hur vi tillsammans bygger ett bättre och starkare Eskilstuna.

Vi moderater vill satsa på skolan i Eskilstuna. Det är dags att våra barn och ungdomar får en skola som har de resurser som krävs för att bli Sveriges bästa skola. Vi går från ord till handling!

1skola_och_utbildning_1_-_foto_ulrika_vendelbo

Får vi väljarnas mandat att styra Eskilstuna den 14 september så kommer vi genomföra fler stora satsningar inom skolan, nedan några av dem:

– Mindre barngrupperna
– Öka personaltätheten
– Öka stödet till landsbygdsskolorna
– Ge våra barn en giftfri vardag i skolan
– Höja lärarlönerna
– Införa lärarsekreterare
– Stärka ledarskapet
– Stärka elevhälsan
– Tidigt stöd till elever som behöver stöd
– Fler specialpedagoger

Det är dags för en förändring i Eskilstuna! Ett Eskilstuna som ser alla och glömmer ingen!

Du bestä(m)mer den 14 september!

Bra samtal om hur vi tillsammans skapar ett bättre Eskilstuna. Det är dags för en förändring!

Vilken superhelg det har varit i Eskilstuna! Det har varit aktiviteter på flera håll i kommunen och vi moderater har varit på plats vid några och samtalat med Eskilstunabor. Det märks att det är val den 14 september.

Här kommer några bilder från helgen. Vilken härlig stämning vi har i partiet och det känns och märks under våra aktiviteter. Bra jobbat allesammans och nu kör vi in i kaklet! 🙂

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ett genomgående tema är att det behövs en förändring i Eskilstuna. Skolan är och kommer vara den stora frågan i årets kommunalval i Eskilstuna. Eskilstunas skolor behöver en majoritet som har skolan i fokus och det är moderaterna och alliansen. Vi har år efter år visat i vår gemensamma budget att vi satsar på skolan och vill skapa Sveriges bästa skola i Eskilstuna genom olika förslag och ökade resurser.

Den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna har år efter år låtit förskolans barngrupper vara för stora och inte ökat personaltätheten. Eskilstunas barngrupper i förskolan ligger över rikssnittet och personaltätheten under rikssnittet, inte ok!

Några av våra satsning för en bättre förskola:

– Vi vill bygga fler förskolor i Eskilstuna.
– Vi är positiva till fristående förskolor.
– Vi ökar resurserna för att öka personaltätheten i förskolan.

När det gäller kunskapsnivåerna är många i Eskilstuna oroliga att så många elever lämnar grundskolan utan godkända betyg. Drygt 31 % av eleverna som lämnade årskurs 9 i Eskilstuna saknade godkänt i samtliga ämnen, inte ok!

Några av våra satsningar för en bättre skola:

– Vi ökar skolpengen så vi når rikssnittet.
– Vi satsar på att öka lärarnas status.
– Vi vill införa lärarsekreterare för att minska pappersbörda för våra lärare.
– Vi vill stärka ledarskapet inom skolan.

Det är dags för en förändring i Eskilstuna! Ett Eskilstuna som ser alla och glömmer ingen!

Du bestä(m)mer den 14 september!

Mer kunskap i skolan

I dag startade Moderaternas nationella skolkampanj ”Mer kunskap i skolan”. Vi moderater kommer besöka förskolor och skolor för att träffa rektorer, lärare och personal. Syftet är lyssna in vad människorna som arbetar inom skolväsendet tycker om skolan idag, hur de ser på utmaningarna framöver och vad de tycker om alliansens reformer inom skolan. Samtidigt vill vi berätta om Moderaternas idéer för en bättre skola. Vi tror på en återupprättad kunskapslinje som sammanfattas genom tre rubriker:

1. Varje elev ska bli sedd. Nya moderaterna vill att det som kallas för särskilt stöd ska komma tidigt och att fler elever ska få hjälp av speciallärare redan på lågstadiet.

2. Mer tid mellan lärare och elev. Vi föreslår att svenska elever ska få mer matematik- och svenskundervisning.

3. Skickliga lärare. Vi vill stärka läraryrkets status.

Mer kunskap i skolan

Jag besöker kontinuerligt förskolor och skolor och så kommer jag även göra under denna skolkampanj. Hör gärna av dig till mig och du har någon fråga kring den lokala moderata skolpolitiken i Eskilstuna.

Ingen elev ska behöva gå igenom skolan och känna sig osedd. Alla behövs.

Alliansen stärker upp grundskolan

Idag presenterade Alliansen tre förslag på hur man vill stärka upp grundskolan. Det är förslag som rustar upp eleverna bättre inför framtiden och nå högre kunskapsresultat i svensk skola. Ser vi på grundskolan i Eskilstuna som har stora utmaningar med kunskapsnivån där ca 25% av årskurs 9 eleverna lämnar skolan utan godkänt i 16 ämnen.
Det är bra att fokus är på den kunskap barn får med sig ut från skolan och förslagen prickar så rätt. Det är bra med sommarskola och extra skolår för de elever som inte når målen i grundskolan. Det är bra att barns förmåga till tidigt lärande tas tillvara genom en tidigare skolstart. I ett internationellt perspektiv sker den obligatoriska skolstarten i Sverige sent. I majoriteten av de europeiska länderna är skolan tioårig och barnen börjar skolan vid sex års ålder.

Lärarnas Riksförbund välkomnar alliansens skolförslag.

alliansen