Hur mycket pengar lägger Eskilstuna på grundskolan?

Ingen kan ha undgått den debatt som idag sker kring skolan i Eskilstuna. Majoriteten gjorde en sänkning av skolpengen för 2016 på 2,5% vilket motsvarade ca 48 miljoner kronor(inkluderar även alla friskolor) för att omfördela resurser till äldreomsorgen. Skolan omsätter ca 2 miljarder kronor varje år dvs så mycket pengar har skolan till sitt förfogande varje år.

Den kommunala skolan hade ett överskott på ca 51 miljoner kronor för 2015.

Den totala sänkningen för den kommunala grundskolan gällande skolpengen blev ca 18 miljoner kronor för 2016.

Hur ser bilden ut kring resurser till grundskolan och per elev jämfört med andra kommuner?

Den röda linjen är Eskilstuna.

image

Tuffa utmaningar för skolan i Eskilstuna

På senaste mötet med barn och utbildningsnämnden fick ledamöterna information om läget kring nyanlända elever i våra skolor.

På gymnasiet så kommer man fram till v.16 ha tagit emot 500 nya elever under en 6 månadersperiod. Det är ca 15-20 nya klasser.

På grundskolan kommer 7% av årskurs 9 eleverna som tar slutbetyg i vår ha kommit under hösten 2015 till skolan.

När skolan får stora volymökningar under en kort tid ställs givetvis organisationen på tuffa prövningar.
Förvaltningen tillsammans med skolorna jobbar intensivt och bra med att lösa utmaningarna och skapa de bästa förutsättningar för alla elever.

image

Moderaterna gör skillnad i Eskilstuna

Ett år i majoritet har nu gått och tittar man i backspegeln och ser på 2015 så har vi moderater gjort stor skillnad för Eskilstuna.

Fler bostäder och arbetstillfällen är oerhört viktigt för stadens utveckling och det första vi moderater drev igenom var att slopa de kommunala särkraven för byggandet och kastade de riktlinjer som man hade skapat för handelsetableringar i papperskorgen. Vi ska inte bygga politiska hinder för Eskilstunas utveckling och tillväxt utan vi ska underlätta och skapa bra förutsättningar för stadens utveckling.

Vi moderater gör skillnad!

En kommun måste klara en tillväxt och utveckling med eget kapital och inte låna till allt som vissa partier anser att man kan göra. Det innebär att en kommun måste ha ett överskott och ordning och reda i ekonomin. Det har vi jobbat hårt med och har nu en stark budget som finansierar satsningar och investeringar krona för krona. Vi tar ansvar för hela Eskilstuna även om det innebär svåra och tuffa beslut. Vi skickar inga räkningar till våra barn och barnbarn.

Parken Zoo behöver en ny ägare för att utvecklas har vi moderater sagt hela tiden och nu är Parken Zoo på försäljningslistan.

Vi moderater gör skillnad!

Eskilstuna behöver P-hus för att klara den ökande volymen av fordon när bla nya badhuset, nya arenan och fler bostäder står klara i Eskilstuna har vi moderater sagt hela tiden och nu planeras det för P-hus.

Vi moderater gör skillnad!

Valfriheten är viktig för oss moderater och den vill vi utöka i Eskilstuna har vi sagt och nu införs LOV av socialnämnden.

Vi moderater gör skillnad!

Att alla Eskilstunabor ska känna sig trygga i sin stad är en självklarhet för oss moderater och vi har arbetet hårt för att föra trygghetsarbetet framåt genom ökad samverkan med polis och övriga aktörer i arbetet. Inom skolan har det till kommit fler förskoleplatser, fler skoldagar och det planeras för nya skolor för att nämna några områden i arbetet att utveckla skolan i Eskilstuna.

Vi moderater gör skillnad!

Nu ser vi framemot 2016 och fortsatt arbete där vi gör skillnad för ett Eskilstuna som utvecklas och blir ännu bättre.

Eskilstuna kan mycket mer…

bild_moderat_se

Gå och cykla eller buss till skolan

Fick innan jul ett brev från sonens skola där man berättade om arbetet att få fler elever att gå eller cykla till skolan. Detta arbete gjorde man på fler skolor i Eskilstuna och det är bra och viktigt anser jag av flera skäl och ett av dem är folkhälsan. Flera rapporter visar att barn och unga behöver röra sig mer.

I Eskilstuna får alla elever idag ett fritt busskort oavsett om man har skolan runt hörnet och inte behöver något busskort. Busskortet har fyra fria resor per dag och får inte användas av skolan till aktiviteter dvs utflykter etc.

Vi moderater vill att man ser över busskorten och inför avståndskriterie på x km. Det är så man hanterar busskort i många kommuner i Sverige och som vi gjorde tidigare i Eskilstuna.

Här finns det förmodligen en del pengar att omfördela från buss till skolan genom att införa avståndskriterie istället för att ha fritt busskort till alla. Vi måste hantera skattepengar på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Det är kul att skolorna jobbar hårt med att få eleverna att gå eller cykla till skolan medan politikerna vill att de istället åker buss. Lite svårt att inte le åt detta…

Detta är en fråga som måste lyftas under 2016.

FF_LK6_Flicka_pa_cykel_Svart

Intressanta besök hos MAN och Seidenader gällande lärlingssystemet 

Dagarna rusar på och vi har hunnit med flera bra och lärorika företagsbesök gällande lärlingssystemet i München. Hade äran att få besöka MAN. Vi fick höra och se hur de jobbade med lärlingarna. Riktigt imponerad över hur man utbildar och tar sitt ansvar för framtiden.  Finns en del för oss att lära inom lärlingssystemet.

    
    
   
Vi besökte också företaget Seidenader, ett bolag som jobbar med produkter mot läkemedelsbranschen. Även här blev man imponerad av lärlingssystemet och hur man jobbar och ser på detta från företaget.

   
   

Har varit en mycket lärorik och bra resa. Härligt att programmet var intensiv och inget tidsspill på annat än uppdraget. Inte varje gång man startar dagarna redan kl.07.15 för att besöka företag. 🙂

Vad är på gång och vad har hänt i Eskilstuna

Efter den senaste kommunfullmäktigemöte så får man nästa skämmas lite som förtroendevald i Eskilstuna. Vi kan stryka orden nästan och lite i meningen innan. Den längsta debatten den kvällen handlade, håll i er, om våra sammanträdestider 2016. Den debatten varade i nästan två timmar och tonläget var väldigt hård och som sagt det handlade om våra sammanträdestider i kommunfullmäktige 2016.

Man måste fråga sig själv följande hela tiden:

– Vilken fråga i Eskilstuna är den viktigaste jag skulle kunna jobba på just nu?
– Och om man inte jobbar på den, varför inte?

Nu dyker vi på några ärenden/saker….

Riktigt stolt och glad att Eskilstuna visade vad vi kan när det gäller att anordna stora evenemang. Extra glad bli man när hela evenemanget och staden får betyget A. Ser framemot slutrapporten kring hela evenemanget.

0 friidrott
Bra jobbat av alla delaktiga och alla Eskilstunabor som visade den verkliga sidan av vår stad.

Vi ”klubbade” under den senaste kommunfullmäktigemötet även flera viktiga beslut också..

– Detaljplanen för Verkmästaren 6 och 7. Nu är detaljplanen klar för området där nya högskolan ska byggas. Mycket viktigt för Eskilstuna.

– Avsiktsförklaring för Affärsplan Eskilstuna. Viktigt beslut för fler jobb, förbättrat företagsklimat och bra förutsättningar för företag att utvecklas i Eskilstuna. Nu ökar vi moderater och våra samarbetspartier tempot i arbetet för fler jobb. Samverkan mellan kommun och näringsliv stärks ytterligare med denna avsiktsförklaring. Riktigt bra och viktigt!

– Ny avtalsperiod mellan kommunen och Stockholm Business Region AB för näringslivs samarbete i Stockholmregionen.(Partnerskap i Stockholm Business Alliance) Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap med 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.Detta är ett viktigt samarbete för att kunna få internationella investeringar och etableringar till vår stad.

Unknown

Detta visar att vi moderater och våra samarbetspartier satsar och fokuserar på att utveckla och skapa tillväxt i Eskilstuna.

Arenan och badhuset fortlöper enligt plan och de håller sig inom de ekonomiska ramarna också. Bra!

Vi har även beslutat att titta på ett alternativ till gällande utvecklingen av Skiftingehus. Skolan behöver renoveras och vi fick i nämnden innan sommaren fyra förslag och nu beslutade vi om ett till. Viktigt att vi lyfter på alla stenar inför en så stor satsning på skolan. Investeringsnivån ligger kring ca 190 miljoner kronor.

Häromdagen invigdes en helt ny skola i Eskilstuna, Skjulsta skolan. En riktigt fin och moderna skola som rymmer årskurs 3 till 6 idag. Nu är även de nya idrottshallarna i Skjulsta klara och det skapar utrymme för mer idrott i Eskilstuna. Bra satsningar!

Vid nästa kommunstyrelsemöte den 8 september kommer följande ärende beslutas. Klicka för att se dem här!

Detta var väldigt kort om vad som skett och sker. Har ni funderingar/frågor kring något, hör gärna av er!
Gillar att få frågor om vad som sker i vår stad, Eskilstuna.

Är så jäkla kul att Eskilstuna United visar vägen och toppar Allsvenskan! 🙂