Dags att se över Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens roll som rekryteringsväg för näringslivet minskar och når bottensiffror. Frågan som då automatiskt dyker upp är, vad gör man med ca 80 miljarder kronor? Endast 9 % av företagen anser att det fungerar mycket bra men hela 20 % tycker att det fungerar mycket dåligt. Det visar en enkät(Rekryteringsenkät 2016) som Svenskt Näringsliv tagit fram. Ni finner den här.
image003
En av slutsaterna som lyfts fram är:

”– Allt för ofta är kontakterna med Arbetsförmedlingen omständliga och leder inte till att företagen kan rekrytera de medarbetare de har behov av.”

6b6660e4-e026-40ae-b560-50dabc71f2bc

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen ser arbetsgivarnas(företag) behov och ställer om för att bli ännu bättre på det.
Det är viktigt att Arbetsförmedlingen blir mycket bättre på att matcha rätt personer med rätt kompetens med rätt företag. Vi har inte tid och råd med att Arbetsförmedlingen misslyckas med detta uppdrag idag.

Klarar inte myndigheten av detta uppdrag bör man fundera på att privatisera Arbetsförmedlingen.

Fakta kring arbetsförmedlingen:
Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. År 2016 uppgår anslag och andra tillgängliga medel totalt till drygt 78 miljarder kronor.

Cirka 28 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd medan omkring 11 miljarder kronor går till arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Cirka 7,8 miljarder kronor är förvaltningsanslag för löner, lokaler och övriga driftskostnader.

Vad är på gång och vad har hänt i Eskilstuna

Efter den senaste kommunfullmäktigemöte så får man nästa skämmas lite som förtroendevald i Eskilstuna. Vi kan stryka orden nästan och lite i meningen innan. Den längsta debatten den kvällen handlade, håll i er, om våra sammanträdestider 2016. Den debatten varade i nästan två timmar och tonläget var väldigt hård och som sagt det handlade om våra sammanträdestider i kommunfullmäktige 2016.

Man måste fråga sig själv följande hela tiden:

– Vilken fråga i Eskilstuna är den viktigaste jag skulle kunna jobba på just nu?
– Och om man inte jobbar på den, varför inte?

Nu dyker vi på några ärenden/saker….

Riktigt stolt och glad att Eskilstuna visade vad vi kan när det gäller att anordna stora evenemang. Extra glad bli man när hela evenemanget och staden får betyget A. Ser framemot slutrapporten kring hela evenemanget.

0 friidrott
Bra jobbat av alla delaktiga och alla Eskilstunabor som visade den verkliga sidan av vår stad.

Vi ”klubbade” under den senaste kommunfullmäktigemötet även flera viktiga beslut också..

– Detaljplanen för Verkmästaren 6 och 7. Nu är detaljplanen klar för området där nya högskolan ska byggas. Mycket viktigt för Eskilstuna.

– Avsiktsförklaring för Affärsplan Eskilstuna. Viktigt beslut för fler jobb, förbättrat företagsklimat och bra förutsättningar för företag att utvecklas i Eskilstuna. Nu ökar vi moderater och våra samarbetspartier tempot i arbetet för fler jobb. Samverkan mellan kommun och näringsliv stärks ytterligare med denna avsiktsförklaring. Riktigt bra och viktigt!

– Ny avtalsperiod mellan kommunen och Stockholm Business Region AB för näringslivs samarbete i Stockholmregionen.(Partnerskap i Stockholm Business Alliance) Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap med 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.Detta är ett viktigt samarbete för att kunna få internationella investeringar och etableringar till vår stad.

Unknown

Detta visar att vi moderater och våra samarbetspartier satsar och fokuserar på att utveckla och skapa tillväxt i Eskilstuna.

Arenan och badhuset fortlöper enligt plan och de håller sig inom de ekonomiska ramarna också. Bra!

Vi har även beslutat att titta på ett alternativ till gällande utvecklingen av Skiftingehus. Skolan behöver renoveras och vi fick i nämnden innan sommaren fyra förslag och nu beslutade vi om ett till. Viktigt att vi lyfter på alla stenar inför en så stor satsning på skolan. Investeringsnivån ligger kring ca 190 miljoner kronor.

Häromdagen invigdes en helt ny skola i Eskilstuna, Skjulsta skolan. En riktigt fin och moderna skola som rymmer årskurs 3 till 6 idag. Nu är även de nya idrottshallarna i Skjulsta klara och det skapar utrymme för mer idrott i Eskilstuna. Bra satsningar!

Vid nästa kommunstyrelsemöte den 8 september kommer följande ärende beslutas. Klicka för att se dem här!

Detta var väldigt kort om vad som skett och sker. Har ni funderingar/frågor kring något, hör gärna av er!
Gillar att få frågor om vad som sker i vår stad, Eskilstuna.

Är så jäkla kul att Eskilstuna United visar vägen och toppar Allsvenskan! 🙂

Ska verkligen Eskilstuna kommun bedriva konferensverksamhet?

Puh…åter får vi moderater gå i opposition mot oss själva. Känns otroligt konstigt och märkligt. Vi moderater är väldigt tydliga med vad vi anser och tycker inom flera områden och dessa står vi upp för och kommer alltid att göra det. Vi vill stärka och ge näringslivet bra förutsättningar att växa och bli starkare. Det är där jobben skapas som i sin tur skapar en bättre välfärd för oss alla i Eskilstuna. Att starta konferensverksamhet i egen regi är helt fel väg för att stärka Eskilstunas näringsliv och definitivt inte ett kommunalt uppdrag.

Nu fick vi veta att man tänker bedriva konferensverksamhet vid ReTuna. ReTuna kommer starta en konferensverksamhet som ska konkurrera med näringslivet i Eskilstuna med skattepengar. Det kommer finnas plats för ca 110 konferensdeltagare och det är stort i Eskilstuna. Vi anser att kommun inte ska bedriva denna typ av verksamhet utan det ska näringslivet göra. Det är beklagligt att man nu tänker bedriva detta i egen regi. Varför har man inte tagit in en extern aktör för detta? Det gör man ju kring restaurangverksamheten på ReTuna. Märkligt är det och väldigt olyckligt!

konf-w588h280

Är det panik? Eskilstuna Energi&Miljö dumpar hyror för kretsloppsgallerian (ReTuna)!

Vi moderater har inte varit några anhängare av kretsloppsgallerian(ReTuna) eftersom det är ett riskprojekt med skattebetalarnas pengar. Kalkylerna visade tidigt på stora underskott och svårt att få hyresgäster. Ändå bankade den förra majoriteten genom riskprojektet med miljöpartiet i spetsen.

Vad gör man nu? Jo, man dumpar tydligen hyrorna och konkurrerar ut de privata fastighetsägarna med skattepengar. Det ska in bla tandläkare, skomakare, hantverkare och frisörer. Vem tog detta beslut? Som moderat är detta helt åt skogen och det bygger inte ett starkare näringsliv i Eskilstuna om kommun ska konkurrera genom att dumpa hyror. Detta är inte ok!

Hur ofta har vi moderater sagt att vi inte ska leka företagare med skattebetalarnas pengar!

Skärmavbild 2015-07-06 kl. 20.03.06

Skärmavbild 2015-07-06 kl. 20.03.41

Stort intresse runt Multiarena i Eskilstuna

Under eftermiddagen träffades folk från kommun, näringslivet och föreningslivet vid Munktell Science Park för att samtala om en framtida Multiarena i Eskilstuna. Kommundirektören Pär Eriksson inledde dagen med att ge en kort tillbaka blick om Eskilstuna och idrotten i stan. Sedan höll moderatorn Sven Strömberg samtal med personer från kommun, näringslivet och besöksnäringen. Vi fick också lyssna på bra föredrag runt arenor och hur man inte ska göra…Nu är det en utredning på gång runt frågan och den blir viktig för att ta nästa steg. Jag anser att Eskilstuna behöver en arena eller arenor. Staden behöver också ett badhus, konserthall, teatern, kongress- och konferensanläggning med mer för att utvecklas och växa i. Men då krävs det att näringslivet kliver in på banan och tar sitt ansvar, gäller också föreningarna. Kommun ska skapa förutsättningar och inte ensam stå för ”kalaset”, det är skattebetalarnas pengar som vi förvaltar och de ska använda på ett ansvarsfullt sätt. Så först måste vi bestämma oss för vad innehållet ska vara för en eventuell arena/anläggning. Läs mer på Eskilstuna-Kuriren och Folket.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bygg in isstadion till en stor arena

Nu pratas det mycket om olika arenor i Eskilstuna, vilket är bra för den framtida utvecklingen av orten. Att Eskilstuna behöver nya arenor för sport, kongress, konferenser, musik, bad och lite mer är vi alla överens om. Detta har diskuterats i flera år och många synpunkter och förslag har nämnts i detta sammanhanget. Jag har själv allt haft isstadion som ett alternativ för att utveckla bl a idrotten i Eskilstuna. Att bygga in samt utöka isstadion vore ett mycket spännande alternativ eftersom området har ett stort utbud av sporter såsom ishockey, fotboll, friidrott, golf, tennis mm. Att få ett tak över isstadion så skulle det kunna utökas till ett mycket spännande område för idrotten samt övriga områden som t.ex. konserter. Man skulle kunna använda det även till många andra sporter som handboll, basket etc. Klubbar skulle kunna utveckla sina cuper och skapa nya. När det gäller kommunikationen så är placeringen också mycket bra. Lätt att ta sig från motorvägen till arenan, vi slipper alla bilar i stan. Det finns idag bussar som trafikerar området också. Sedan ligger det väldigt centralt i Eskilstuna, så argumentet om att ligga centralt uppfylls. Möjligheterna är oändliga för detta. Detta är ett spännande alternativ till många andra placeringar samt en bra utveckling av idrottsområdet i Ekängen. Nu har man startat en utredning runt en multiarena i Eskilstuna, vilket är bra! En sak är jag helt klar med att kostnaden för detta skall ej kommun stå med själv, nu är det även upptill bevis för näringslivet samt föreningarna i Eskilstuna.

Här några artiklar runt frågan om multiarena.

Öppet möte om multiarena

En multiarena behövs….

Nu är det multiarena som gäller…

Eskilstuna måste satsa mer på nyföretagande och näringslivet

Eskilstuna har genom åren legat under rikssnittet när det gäller nyföretagandet samt haft urusla placeringar i rankingar när det gäller företagsklimatet mellan kommun och näringsliv. Detta visar att socialdemokraterna tillsammans med vänstern inte har lyckats eller prioriterat dessa områden i Eskilstuna. Hur kommer det sig att andra kommuner lyckas med sina satsningar gällande nyföretagande och att skapa bra företagsklimat? Svaret är enkelt enligt mig, det handlar om VILJA och PRIORITERING. Det räcker inte att säga att man ökat jämfört med förgående år och slå sig för bröstet, när riket totalt har ökat sin del också. Faktum är att Eskilstuna ligger under snittet och gjort det genom åren. Detta krävs krafttag och ett intresse för att bli bäst i Sverige. Tyvärr så har det genom tiden visat sig att socialdemokraterna tillsammans med vänstern inte har intresset eller hög prioritering på dessa områden. Det blir lätt så när den ena parten är emot allt som heter privat företagande och dyrkar allt som är statligt och kommunalt. Eskilstuna behöver satsningar på näringslivet och nyföretagandet och det får man genom Alliansen i Eskilstuna efter den 19 september 2010.

Eskilstuna är en kommun som bör och skall ligga över rikssnittet i alla typer av jämförelser av kommuner i Sverige.