Färre ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder i Eskilstuna vill moderaterna ha 2018

Idag har vi moderater tillsammans med övriga majoritetspartier tagit initiativet till de första samtalen om den framtida politiska organisationen i Eskilstuna. Idag har Eskilstuna en alldeles för stor och dyr politisk organisation och det måste vi göra något åt.

– Vi moderater vill se att dagens kommunfullmäktige minskas ner från 79 ledamöter till 61 ledamöter. Eskilstuna har en av Sveriges största kommunfullmäktigeförsamling. I Västerås har man 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Varför har Eskilstuna så många fler fast vi är en mindre kommun?

– Vi moderater vill även se en minskning gällande antalet ledamöter i nämnderna. Idag har vi 15 ledamöter i nämnderna och vi vill att det minskas ner till 11 ledamöter. Jämför vi oss med Västerås igen så har de nämnder med 7-9 ledamöter men de har något fler nämnder än Eskilstuna.

– Sedan vill vi ta bort alla suppleanter i bolagsstyrelserna.

– Översyn av arvodesreglementet gällande arvoden och villkor.

Detta är de stora frågorna som vi driver gällande den politiska organisationen. Till detta kommer även frågor såsom politiska sekreterare, antal kommunalråd, utskott/beredninger etc att diskuteras eftersom allting hänger ihop.

Det viktigaste är att vi nu tar initiativ till att skapa en modern och bra politisk organisation för en modern fungerande representativ demokrati.

Jag återkommer i frågan löpande.

politik

Politiken måste vara ett föredöme och ta sin del av besparingen i Eskilstuna

Eskilstuna kommun har en ansträngd ekonomi och samma förutsättningar måste gälla för politiken som för de andra delarna av kommunens verksamheter: Den ska bedrivas effektivt både vad gäller hur många vi är och vad den får kosta. Det är förstås viktigt att det finns tillräckligt många förtroendevalda i de politiska församlingarna för att vi ska kunna göra ett grundligt arbete, både i majoritet och i opposition. Men det finns ingenting som säger att ju fler vi är desto mer demokrati får vi.

"Starving" piggy bank

Anser att vi bör se över antalet ledamöter i våra nämnder och bolag. Finns flera kommuner i vår storlek som har färre ledamöter i sina nämnder och bolag, det funkar utmärkt i dessa kommuner. Vi är också väldigt bra bemannade i kommunfullmäktige om vi jämför oss med kommuner i vår storlek. Vi har hela 79 ledamöter i kommunfullmäktige, Västerås klarar sig på 61 ledamöter. Varför måste vi vara fler? Vi bör även se över våra arvoden så de inte ligger på en nivå som är högre än kommuner i vår storlek.

Viktigt att politiken är ett föredöme och tar sitt ansvar för att stärka ekonomin i Eskilstuna.

Ikväll tvärvände majoriteten gällande höjda arvoden för ordförandena i flera nämnder i Eskilstuna

Ikväll hade arvodeskommitten åter ett möte gällande arvodesnivåerna för nämnderna. Med stor glädje kan vi konstatera att man från majoriteten har tvärvänt i frågan om höjda arvoden för ordförandena i några nämnder.

Detta innebär att ordförandena i Miljö- och räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden inte kommer få ett ökat arvode. Bra!

Beslutet är tydligen redan taget om de nya nämnderna innan morgondagen kommunstyrelsemöte

Idag fick jag handlingarna inför arbetsutskottsmötet i kommunstyrelsen den 18-19 november. I handlingarna finns flera ärenden om reglementen för nämnder. Där kan man läsa att vi ska ta beslut på reglemente för socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, förskole- och grundskolenämnden och gymnasienämnden.

ksau

För allas vetskap så har vi inte ens tagit beslut på att bilda fler nämnder. Det finns förslag på att utöka antalet nämnder från den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna.

Det är så här det fungerar i stadshuset i Eskilstuna.

Högt tonläge från vänsterpartiet och fler nämnder i Eskilstuna

Igår var det kommunfullmäktigemöte och ärendelistan var tunn. Men det var ett ärende som fick vänsterpartiet att gå i spinn. Det var ärendet kring föräldraledighet för förtroendevalda i Eskilstuna. Vi anser som alla att detta borde vara en självklarhet 2014 som förtroendevald att få vara hemma med sitt barn men det finns lite problem med lagstiftningen som vi vill få klarhet i. Då begärde vi moderater tillsammans med övriga allianspartierna att detta skulle klargöras och begärde återremiss av ärendet. Vilket vi gjorde i kommunstyrelsen också men majoriteten valde ändå att skicka ärendet till kommunfullmäktige. Majoriteten kunde ha hanterat ärende annorlunda men vill tydligen ge vänsterpartiet lite utrymme i talarstolen. Vilket de även tog och vi fick se hur härskarteknik kan utövas. Tråkigt att ha ett sådant tonläge när vi är för att förtroendevalda ska få vara föräldralediga men vi vill också ha ett stöd i lagen att få ta ett sådant beslut. Nu blev det en återremiss av ärendet och den kommer förmodligen behandlas i oktober igen. Detta fullmäktigemöte var också den sista för gruppen denna mandatperiod och en ny fullmäktigegrupp tillträder i oktober.

Lämnar gårdagens KF till ett ärende som kommer diskuteras nästa vecka på kommunstyrelsens arbetsutskott. Det ligger ett förslag till utökning av antalet nämnder i Eskilstuna. Man vill dela arbetsmarknads- och familjenämnden och barn- och utbildningsnämnden i fler nämnder. I stället för två nämnder är förslaget fyra nämnder som i så fall ska finnas på plats redan 1 januari 2015. Det innebär fler politiker och ökade kostnader för arvoden etc. Vi får se vad som sägs på tisdag kring detta.

Önskar alla en trevlig helg och ta hand om er! 🙂