Polisen behöver fler ”verktyg” och nya arbetsmetoder…

Varje dag kan vi läsa i media hur kriminella element härjar runt som om det vore rena vilda western i olika delar av Sverige. Det härjas runt i flera städer och områden i vårt land och även i vår stad har vi också fått uppleva fler händelser där olika personer/falanger härjat runt och skapat otrygghet i vår stad. Helt oacceptabelt!

Detta är inte en bra utveckling och den måste brytas. Det görs en hel del från kommuner, föreningar, organisationer m fl för att skapa ordning och trygghet i områden men jag skulle vilja se att polisen får fler verktyg att jobba med för att komma åt dessa personer/grupperingar. 

Jag skulle vilja:

– se mer av infiltratörverksamhet 

– att polisen får möjlighet att jobba med brottsprovokation

Dessa metoder skulle ge polisen bättre verktyg att bekämpa brott och komma åt fler kriminella. 

När det gäller straff så anser jag att den sk straffrabatten ses över och att straffen för grova vålds- och drogbrott skärps.
Vi har alla ett ansvar och vi måste hjälpa varandra i arbetet för ett tryggare samhälle och Eskilstuna. 


 

Färre ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder i Eskilstuna vill moderaterna ha 2018

Idag har vi moderater tillsammans med övriga majoritetspartier tagit initiativet till de första samtalen om den framtida politiska organisationen i Eskilstuna. Idag har Eskilstuna en alldeles för stor och dyr politisk organisation och det måste vi göra något åt.

– Vi moderater vill se att dagens kommunfullmäktige minskas ner från 79 ledamöter till 61 ledamöter. Eskilstuna har en av Sveriges största kommunfullmäktigeförsamling. I Västerås har man 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Varför har Eskilstuna så många fler fast vi är en mindre kommun?

– Vi moderater vill även se en minskning gällande antalet ledamöter i nämnderna. Idag har vi 15 ledamöter i nämnderna och vi vill att det minskas ner till 11 ledamöter. Jämför vi oss med Västerås igen så har de nämnder med 7-9 ledamöter men de har något fler nämnder än Eskilstuna.

– Sedan vill vi ta bort alla suppleanter i bolagsstyrelserna.

– Översyn av arvodesreglementet gällande arvoden och villkor.

Detta är de stora frågorna som vi driver gällande den politiska organisationen. Till detta kommer även frågor såsom politiska sekreterare, antal kommunalråd, utskott/beredninger etc att diskuteras eftersom allting hänger ihop.

Det viktigaste är att vi nu tar initiativ till att skapa en modern och bra politisk organisation för en modern fungerande representativ demokrati.

Jag återkommer i frågan löpande.

politik

Integration- och migrationsfrågorna i fokus

Idag har jag tillsammans med Robin, Rafal, Ann och Madelene träffat partivänner i Karlstad för att diskutera och hitta bra förutsättningar kring frågorna integration- och migration. 

Mycket intressant att lyssna på hur man jobbar och utvecklar arbetet i våra kommuner runt om i landet. Finns många bra exempel och vi behöver inte uppfinna hjulet igen.

En sak är helt slående är att den röda tråden är jobb, språk och bostäder. Kan låta enkelt med är en stor utmaning i en stad som Eskilstuna.

Fick med mig många bra förslag och tankar av Andreas Löwenhöök från Skellefteå. Tack! 

  

Mycket intressant föredrag kring UNHCRs viktiga arbete och roll i Sverige och världen. Ansvar och mottagandet är verkligen olika mellan länderna och här finns mer att göra.

   
 

 

Sen fick vi en bra dragning kring polisens roll i migrationssystemet. Ojoj…vilket system vi har i olika delar och Sverige måste vara världsbäst gällande byråkrati. 

 

Riksdagsledamot Johan Forssell avslutar dagen med ett samtal om moderaternas migrationspolitik. Bra och konstruktivt samtal om utmaningarna i en viktig och svår fråga. 

 

Nu mot Eskilstuna efter en riktigt bra dag i Karlstad. 

Seriöst, hur kan någon tro att M ska samarbeta med SD

Jag kan inte förstå hur någon/några kan ens tänka tanken att moderater ska kunna samarbeta med SD. Blir otroligt förvånad över denna tanke!

Vi står för det första väldigt långt ifrån varandra ideologiskt och har inte samma människosyn. Bara där borde klockorna ringa där uppe!

Sedan är SD enligt mig ett enfrågeparti och ett populistiskt parti.

Vi står långt ifrån varandra när det gäller frihetsfrågor, skattefrågor och synen på ökad valfrihet bara för att nämna några viktiga frågor.

Sedan är vi moderater för EU och Nato och i dessa viktiga frågor så tycker SD precis tvärtom.

Hur kan man tro att vi ska kunna samarbeta när vi står långt ifrån varandra?

Det handlar inte om beröringsskräck, det handlar om att vi inte har något gemensamt!

Moderaterna i Eskilstuna kommer aldrig samarbeta med SD

Nu kan man läsa i både Eskilstuna-Kuriren och P4 Sörmland kring frågan om ett eventuellt samverkan mellan moderaterna och SD i Sörmland.

Kan ge ett klart besked från oss moderater i Eskilstuna.

Moderaterna i Eskilstuna kommer aldrig samarbeta med SD.

10471378_917655471583296_6611889480729908956_n

Fler skoldagar/timmar gör den svenska skolan bättre

Skolan är ett område som alltid är i centrum och kommer förmodligen alltid vara så också. Det är bra eftersom skolan är viktig och engagerar alla eftersom vi alla har varit en del av skolan.

Ingen kan ha undgått alla rapporter kring skolans utveckling och den rapport som alla känner till är PISA. Den har visat på en utveckling som inte är bra för den svenska skolan. Något måste göras för att vända riktning.

Det finns utmaningar för skolan och det finns saker som vi gör bra i skolan. Förslagen haglar från riksdagen om det ena efter det andra kring hur vi kan få en bättre skola och bättre kunskapsresultat.

Jag saknar dock ett riktigt skarpt förslag gällande antalet skoldagar i Sverige.

Hur ser det ut med antalet skoldagar som man har i Sverige jämfört med andra länder när det gäller skolan. Ni vet…ju mer man tränar desto bättre blir man.

I Sverige har man 178 skoldagar i genomsnitt i grundskolan och det innebär att man har mer ledighet under ett helt år.

Hur ser det ut i andra länder?

Vårt grannland Finland har 187 skoldagar dvs 9 dagar mer per år och utslaget på 9 år innebär det 81 fler skoldagar än Sverige. Det är ungefär 4 månader mer i skolan. Det skulle säkert hjälpa många elever att nå sina kunskapsmål och då kanske alla lovskolor inte skulle behövas som nu finns.

Korea har hela 190 skoldagar och Japan har, håll i er, 201 skoldagar per år i grundskolan. I Japan har en grundskoleelev 23 skoldagar fler per år än en svensk grundskoleelev. Det innebär att en elev i Japan har 207 skoldagar fler under 9 år än en svensk elev. Kom ihåg siffran 178 skoldagar per år i Sverige. Hmmm…då återkommer vi till orden…ju mer man tränar desto bättre blir man.

Nu har jag redovisat lite kring antal skoldagar, och hur ser det ut kring antal timmar obligatorisk undervisning på högstadiet?

Även här har vi mindre timmar i skolan. Sverige har 754 timmar obligatorisk undervisning i högstadiet och Finland har 844 timmar.

Det är en stor skillnad!

Men håll i er, Japan har 895 timmar obligatorisk undervisning i högstadiet.

Med denna fakta så kommer frågan automatiskt upp i huvudet, ska inte svenska elever ha fler skoldagar?

Mitt svar är: Ja, skolan i Sverige behöver utöka antalet skoldagar för våra elever.

Vad tycker ni?

I Eskilstuna har vi moderater tillsammans med de övriga majoritetspartierna ökat antalet skoldagar till 180 skoldagar från 178.

ps. glöm inte alla studiedagar som även finns i skolan och upprop och avslutning som är inräknat i de 178 dagarna.

skola