Moderaterna gör skillnad i Eskilstuna

Ett år i majoritet har nu gått och tittar man i backspegeln och ser på 2015 så har vi moderater gjort stor skillnad för Eskilstuna.

Fler bostäder och arbetstillfällen är oerhört viktigt för stadens utveckling och det första vi moderater drev igenom var att slopa de kommunala särkraven för byggandet och kastade de riktlinjer som man hade skapat för handelsetableringar i papperskorgen. Vi ska inte bygga politiska hinder för Eskilstunas utveckling och tillväxt utan vi ska underlätta och skapa bra förutsättningar för stadens utveckling.

Vi moderater gör skillnad!

En kommun måste klara en tillväxt och utveckling med eget kapital och inte låna till allt som vissa partier anser att man kan göra. Det innebär att en kommun måste ha ett överskott och ordning och reda i ekonomin. Det har vi jobbat hårt med och har nu en stark budget som finansierar satsningar och investeringar krona för krona. Vi tar ansvar för hela Eskilstuna även om det innebär svåra och tuffa beslut. Vi skickar inga räkningar till våra barn och barnbarn.

Parken Zoo behöver en ny ägare för att utvecklas har vi moderater sagt hela tiden och nu är Parken Zoo på försäljningslistan.

Vi moderater gör skillnad!

Eskilstuna behöver P-hus för att klara den ökande volymen av fordon när bla nya badhuset, nya arenan och fler bostäder står klara i Eskilstuna har vi moderater sagt hela tiden och nu planeras det för P-hus.

Vi moderater gör skillnad!

Valfriheten är viktig för oss moderater och den vill vi utöka i Eskilstuna har vi sagt och nu införs LOV av socialnämnden.

Vi moderater gör skillnad!

Att alla Eskilstunabor ska känna sig trygga i sin stad är en självklarhet för oss moderater och vi har arbetet hårt för att föra trygghetsarbetet framåt genom ökad samverkan med polis och övriga aktörer i arbetet. Inom skolan har det till kommit fler förskoleplatser, fler skoldagar och det planeras för nya skolor för att nämna några områden i arbetet att utveckla skolan i Eskilstuna.

Vi moderater gör skillnad!

Nu ser vi framemot 2016 och fortsatt arbete där vi gör skillnad för ett Eskilstuna som utvecklas och blir ännu bättre.

Eskilstuna kan mycket mer…

bild_moderat_se

Intressant konjukturrapport från Svenskt Näringsliv

Sverige och Eskilstuna står inför flera stora utmaningar inom arbetsmarknaden och denna rapport från Svenskt Näringsliv lyfter flera av dem. Ska belysa några av dem.

Man kan se att läget för den svenska exporten är tudelat. Samtidigt som exporten växer som en följd av bättre internationell konjunktur så har svensk konkurrenskraft försämrats under lång tid och Sverige tappar marknadsandelar. Vilket är oroväckande då vi är ett land och stad som exporterar mycket.
Nästa puck som är viktig och det är matchningen på arbetsmarknaden. Matchningen på den svenska arbetsmarknaden fungerar allt sämre i bemärkelsen att det både finns fler lediga jobb och fler arbetslösa på arbetsmarknaden än tidigare. Här måste utbildningen matchas bättre emot efterfrågan från arbetsmarknaden och skapa en attraktion för vissa yrkesgrupper. 
Sverige har EU:s lägsta andel arbeten utan krav på särskild yrkesutbi­ldning. Endast fem procent av alla arbeten har inga krav på särskilda kvalifikationer, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på nio procent inom EU. Samtidigt ökar arbetslösheten snabbt för personer med högst förgymnasial utbildning vilket antyder att det finns för få arbeten för personer i denna utbildningsgrupp. 
Det är tydligt att konkurrensen är hårdast om de enklare jobben. I riket går det 2,9 personer med förgymnasial utbildning på varje arbete som inte kräver särskilda kvalifikationer.
Sedan ska man till detta lägga till att regeringen bedriver en kontraproduktiv jobbpolitik som enligt deras budget ger ca 25 000 färre jobb på sikt. Helt galet!

Ni kan läsa rapporten här.

  

 

 

 

Äntligen rivs Rondellen 

Det är mycket glädjande att nästa steg nu tas i utvecklingen av handelsområdet och stadsdelen Skiftinge genom rivningen av spökbygget Rondellen. Denna fastighet har varit mörk och tom i flera år och det är bra att den nya ägaren nu tar beslutet att ”sopa” ner denna byggnad. 

Nu kan planerna för utvecklingen av ett nytt handelsområde och stadsdelen Skiftinge ta ett väldigt stort steg framåt.

  
Det är mycket bra för Eskilstuna och en utveckling av handelsområdet kommer skapa många nya jobb i Eskilstuna.

Bra!

Många bra samtal med jobb och skola i fokus

Vilket tempo vi har i arbetet för ett bättre Eskilstuna. Vi har under veckan bla börjat jobba med en revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen, börjat titta på trafiksituationen i Eskilstuna och haft vårt första kommunstyrelsemöte med nya majoriteten. Tempot är högt och vi har en mycket god stämning!

Träffade Eskilstuna Fabriksförening och vi hade mycket bra samtal om fler jobb och utveckling av Eskilstuna. Positivt att Rinmanskolan åter får en fyraårig tekniskutbildning. Bra och viktigt för Eskilstuna. Har också haft bra samtal om den nya arenan med berörda parter och det var ett intressant möte på många sätt.

Skolfrågorna har vi i fokus och jag träffade British Juniors föräldrargrupp och samtalade om olika frågor som berörde deras skola. Bra och konstruktivt samtal som vi alla var mycket nöjda med. Besökte Byggmässan på Rekarnegymnasiet för deras elever, vilken bra mässa! Bra att skolan har skapat denna mässa som är populär bland eleverna och näringslivet.

Nu gäller det att ladda batterierna för morgondagens utbildning med Per Westerberg. 🙂

Socialdemokraterna hotar att göra nästan 500 ungdomar arbetslösa i Eskilstuna

Socialdemokraterna i Eskilstuna vill göra nästan 500 ungdomar arbetslösa i Eskilstuna. Ni läser helt rätt!

Nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att bara i Eskilstuna hotar Socialdemokraternas förslag om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga nästan 500 ungdomsjobb. Man vill helt enkelt ta bort riktiga jobb i Eskilstuna och det tycker Socialdemokraterna i Eskilstuna är bra.

Vi moderater vill gå fram med ytterligare reformer för fler i arbete ser vi hur Socialdemokraterna prioriterar skattehöjningar på framförallt jobb för att bekosta omfattande bidragshöjningar.

Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 så har jobben blivit 250 000 fler, men det är bara början. Framtill 2020 är vår målsättning att ytterligare 350 000 jobb ska växa fram.

Det är dags för en förändring i Eskilstuna för fler jobb och inte färre!

Du bestä(m)mer den 14 september!

jobb

Jobb skapas av företag

Endast 39% av företagen i Eskilstuna anser att företagsklimatet är bra. Det innebär att 61% av företagen anser att den är dålig.

Detta är inte bra!

Den socialdemokratiska majoriteten har år efter år misslyckat med att förbättra Eskilstunas placering på rankingen gällande företagsklimatet. Eskilstuna är en stad som ska finnas på topp 20 gällande företagsklimatet. Moderaterna tillsammans med alliansen har lyft flera förslag för ett bättre företagsklimat i Eskilstuna. Tyvärr så har dessa fått avslag av majoriteten.

Skärmavbild 2014-02-03 kl. 21.17.51

Placeringar såsom plats 237 av 290 kommuner är inte ok för Eskilstuna. Nedan finner ni några diagram som visar Eskilstunas placering jämfört med några andra kommuner.

Skärmavbild 2014-02-03 kl. 21.35.10

Skärmavbild 2014-02-03 kl. 21.27.21

Skärmavbild 2014-02-03 kl. 21.25.22

Skärmavbild 2014-02-03 kl. 21.29.44

Skärmavbild 2014-02-03 kl. 21.28.30