Polisen behöver fler ”verktyg” och nya arbetsmetoder…

Varje dag kan vi läsa i media hur kriminella element härjar runt som om det vore rena vilda western i olika delar av Sverige. Det härjas runt i flera städer och områden i vårt land och även i vår stad har vi också fått uppleva fler händelser där olika personer/falanger härjat runt och skapat otrygghet i vår stad. Helt oacceptabelt!

Detta är inte en bra utveckling och den måste brytas. Det görs en hel del från kommuner, föreningar, organisationer m fl för att skapa ordning och trygghet i områden men jag skulle vilja se att polisen får fler verktyg att jobba med för att komma åt dessa personer/grupperingar. 

Jag skulle vilja:

– se mer av infiltratörverksamhet 

– att polisen får möjlighet att jobba med brottsprovokation

Dessa metoder skulle ge polisen bättre verktyg att bekämpa brott och komma åt fler kriminella. 

När det gäller straff så anser jag att den sk straffrabatten ses över och att straffen för grova vålds- och drogbrott skärps.
Vi har alla ett ansvar och vi måste hjälpa varandra i arbetet för ett tryggare samhälle och Eskilstuna. 


 

Hur mycket pengar lägger Eskilstuna på grundskolan?

Ingen kan ha undgått den debatt som idag sker kring skolan i Eskilstuna. Majoriteten gjorde en sänkning av skolpengen för 2016 på 2,5% vilket motsvarade ca 48 miljoner kronor(inkluderar även alla friskolor) för att omfördela resurser till äldreomsorgen. Skolan omsätter ca 2 miljarder kronor varje år dvs så mycket pengar har skolan till sitt förfogande varje år.

Den kommunala skolan hade ett överskott på ca 51 miljoner kronor för 2015.

Den totala sänkningen för den kommunala grundskolan gällande skolpengen blev ca 18 miljoner kronor för 2016.

Hur ser bilden ut kring resurser till grundskolan och per elev jämfört med andra kommuner?

Den röda linjen är Eskilstuna.

image

Regeringen lurade kommunen på kompensationen för ökade kostnader, någon förvånad?

Idag fick vi veta att regeringens löfte om att kompensera kommunerna för den ökning av sociala avgifter för unga som de drev igenom inte blir kompenserad.

Ska man skratta eller gråta!

Snacka om ”långnäsa” för det offentliga och enbart för Vård och omsorgsnämnden i Eskilstuna innebär det ökade kostnader på 7,2 miljoner kronor. Där försvann flera tjänster…

Lägg sedan till ökade kostnader inom de övriga nämnderna och bolagen.

Det är tyvärr så här regeringens jobbpolitik ser ut dvs öka kostnaderna för att ha unga anställda.

index

Färre ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder i Eskilstuna vill moderaterna ha 2018

Idag har vi moderater tillsammans med övriga majoritetspartier tagit initiativet till de första samtalen om den framtida politiska organisationen i Eskilstuna. Idag har Eskilstuna en alldeles för stor och dyr politisk organisation och det måste vi göra något åt.

– Vi moderater vill se att dagens kommunfullmäktige minskas ner från 79 ledamöter till 61 ledamöter. Eskilstuna har en av Sveriges största kommunfullmäktigeförsamling. I Västerås har man 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Varför har Eskilstuna så många fler fast vi är en mindre kommun?

– Vi moderater vill även se en minskning gällande antalet ledamöter i nämnderna. Idag har vi 15 ledamöter i nämnderna och vi vill att det minskas ner till 11 ledamöter. Jämför vi oss med Västerås igen så har de nämnder med 7-9 ledamöter men de har något fler nämnder än Eskilstuna.

– Sedan vill vi ta bort alla suppleanter i bolagsstyrelserna.

– Översyn av arvodesreglementet gällande arvoden och villkor.

Detta är de stora frågorna som vi driver gällande den politiska organisationen. Till detta kommer även frågor såsom politiska sekreterare, antal kommunalråd, utskott/beredninger etc att diskuteras eftersom allting hänger ihop.

Det viktigaste är att vi nu tar initiativ till att skapa en modern och bra politisk organisation för en modern fungerande representativ demokrati.

Jag återkommer i frågan löpande.

politik

Tuffa utmaningar för skolan i Eskilstuna

På senaste mötet med barn och utbildningsnämnden fick ledamöterna information om läget kring nyanlända elever i våra skolor.

På gymnasiet så kommer man fram till v.16 ha tagit emot 500 nya elever under en 6 månadersperiod. Det är ca 15-20 nya klasser.

På grundskolan kommer 7% av årskurs 9 eleverna som tar slutbetyg i vår ha kommit under hösten 2015 till skolan.

När skolan får stora volymökningar under en kort tid ställs givetvis organisationen på tuffa prövningar.
Förvaltningen tillsammans med skolorna jobbar intensivt och bra med att lösa utmaningarna och skapa de bästa förutsättningar för alla elever.

image

Integration- och migrationsfrågorna i fokus

Idag har jag tillsammans med Robin, Rafal, Ann och Madelene träffat partivänner i Karlstad för att diskutera och hitta bra förutsättningar kring frågorna integration- och migration. 

Mycket intressant att lyssna på hur man jobbar och utvecklar arbetet i våra kommuner runt om i landet. Finns många bra exempel och vi behöver inte uppfinna hjulet igen.

En sak är helt slående är att den röda tråden är jobb, språk och bostäder. Kan låta enkelt med är en stor utmaning i en stad som Eskilstuna.

Fick med mig många bra förslag och tankar av Andreas Löwenhöök från Skellefteå. Tack! 

  

Mycket intressant föredrag kring UNHCRs viktiga arbete och roll i Sverige och världen. Ansvar och mottagandet är verkligen olika mellan länderna och här finns mer att göra.

   
 

 

Sen fick vi en bra dragning kring polisens roll i migrationssystemet. Ojoj…vilket system vi har i olika delar och Sverige måste vara världsbäst gällande byråkrati. 

 

Riksdagsledamot Johan Forssell avslutar dagen med ett samtal om moderaternas migrationspolitik. Bra och konstruktivt samtal om utmaningarna i en viktig och svår fråga. 

 

Nu mot Eskilstuna efter en riktigt bra dag i Karlstad.