Politikerkostnaderna ska ses över under 2016 i Eskilstuna

Under 2014 jobbades ett nytt arvodesreglemente fram för Eskilstuna som gäller för denna mandatperiod. Nu har det visat sig att arvodeskostnaderna har skenat iväg ordentligt. Sist vi fick en redogörelse kring detta så hade kostnaderna ökat med hela 30% jmf med 2014. I kronor var det i runda slängar 2-3 miljoner kronor. Det är inte ok!

Nu har vi fryst arvodena för 2016 och begärt en översyn av arvodesreglementet. Det är inte acceptabelt att kostnaderna för politiken skenar och det är ansvarsfullt att vi nu ser över dessa.

pengar

Ikväll tvärvände majoriteten gällande höjda arvoden för ordförandena i flera nämnder i Eskilstuna

Ikväll hade arvodeskommitten åter ett möte gällande arvodesnivåerna för nämnderna. Med stor glädje kan vi konstatera att man från majoriteten har tvärvänt i frågan om höjda arvoden för ordförandena i några nämnder.

Detta innebär att ordförandena i Miljö- och räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden inte kommer få ett ökat arvode. Bra!

Pengar till höjda politiska arvoden finns det gott om i Eskilstuna

Börjar morgonen med att ”laga proppskåpet” i mitt huvud som gick för en stund sedan. Har precis fått information om att den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna vill höja arvodena rejält för ordförandena i vissa nämnder. Förslaget är att alla ordförandena ska ha ett arvode på 50 %. Hur mycket är det i pengar? Det är runt 31 000:- per månad.

Det innebär att tex Miljö- och räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden som har ett arvode för ordförande på 30 % dvs ca 18 000:-/månad får en ökning på hela 13 000:- per månad. Helt ofattbart!! Vad håller man på med i vår kommun när det gäller arvodena och våra gemensamma skattepengar?

Miljö- och räddningsnämnden kommer ha samma uppgifter som tidigare och är en 11-mannanämnd.

När det gäller Barn- och utbildningsnämnden så är förslaget att den ska delas i två nämnder med samma förvaltning. Idag har ordförande 50 % i arvode och är ansvarig för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och nämnden är en 15-mannanämnd.

Förslaget är att ordförande för ”nya” nämnden för förskolan och grundskolan(15-mannanämnd) ska ha 50 % och ordförande för ”nya” nämnden för gymnasieskolan(11-mannanämnd) ska ha 50 %.
Helt plötsligt har vi ökat ordförande kostnaderna med 100 %, ca 31 000:- per månad för samma ansvar som tidigare.
(Sedan tillkommer ökade kostnader för fler ledamöter, vice ordförande etc etc)

Man häpnar hur den socialdemokratiska majoriteten hanterar skattemedel som istället borde gå till skola,vård och omsorg.

Är detta vad förtroendevalda ska prioritera i Eskilstuna? Svaret är nej! Jag skäms och blir förbannad!