Den socialdemokratiska majoriteten köper dyrt och säljer billigt

Återigen så har en fastighetsaffär beslutats i kommunstyrelsen. Idag köpte den socialdemokratiska majoriteten en fastighet för ca 6 miljoner kronor. Fastigheten var värderad till 4,5 miljoner kronor och belånad till 5,6 miljoner kronor. Säljaren har enligt tjänstemännen behov av en snabb affär pga ekonomiska skäl. Ni finner alla handlingar här. 30_Extra Ärende Köp av fastigheten Stråken 4 Eskilstuna

Det är anmärkningsvärt att majoritet hanterar skattepengar på så lättvindigt sätt. Varför betala nästan 1,5 miljoner mer för en fastighet än värderingen? Det är inte att ta ansvar för våra gemensamma skattepengar! Kom ihåg att majoriteten sålde fd brandstationen för 2,5 miljoner kronor och skickade med ett rivningsbidrag på 1 miljon kronor.

Vi moderater tillsammans med övriga allianspartier sa nej till affären.

Så har du en fastighet och går i säljtankar, ring och hör med majoriteten i Eskilstuna!

Märkliga argument av (s)-majoriteten i Eskilstuna

testbarnHäromdagen behandlade kommunstyrelsen en ansökan om bidrag för en fristående förskola som vill starta verksamhet i Eskilstuna. Förskolan vill starta upp verksamheten i stadsdelen Stenby. Enligt ansökan så skulle förskolan ha 80 barn som mest i sin verksamhet. Eskilstuna har idag för stora barngrupper och fler barn ska in i förskolan under året. Det innebär att vi har ett stort tryck på att skapa flera förskoleplatser och minska barngrupperna. Med detta jobbar barn och utbildningsförvaltningen frenetiskt med för stunden. Då är denna ansökan bra eftersom den skapar fler nya förskoleplatser i Eskilstuna. Men icke säger den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna och har två ”tunga” skäl till varför de säger nej.

Den första är att detta konkurrerar med de kommunala förskolorna och kan bidra till att någon/några avdelningar eventuellt får stänga. Ni läser rätt! Det är inte första gången vi får detta argument när det gäller fristående skolor.

Andra argumentet är att lokalen enligt kommunen endast är lämplig för 60 personer. Det baserar kommunen på att de tidigare har haft verksamhet i dessa lokaler. När man läser igenom hela ärendet så upptäckte jag att det inte finns något papper från räddningstjänsten att lokalen är anpassad för 60 barn. Däremot finns en blankett som förskolan fyllt i där kommunen säger att ”elever/barn ska ha en yta på 7,5 kvm” dvs kommunen har satt ett mått på hur stor yta det ska finnas för varje barn. Nu råkade det vara så att enligt ansökan så skulle varje barn få 9,12 kvm på denna tilltänkta förskola. Helt horribelt att använda ett argument som inte håller längre än så här.

Vi moderater och övriga allianspartier ville återremittera ärendet för att få klarhet i detta med lokalens storlek. Men icke, sa den socialdemokratiska majoriteten och avslog ansökan. Så går det till i Eskilstuna!

Moderaterna tillsammans med alliansen har stora satsningar på förskolan i Eskilstuna i sin budget. Vi satsar stort på bla minska barngruppernas storlek och en utbyggnad av fler förskoleplatser. Det börjar i förskolan för våra barn och elever!

Alliansen stärker upp grundskolan

Idag presenterade Alliansen tre förslag på hur man vill stärka upp grundskolan. Det är förslag som rustar upp eleverna bättre inför framtiden och nå högre kunskapsresultat i svensk skola. Ser vi på grundskolan i Eskilstuna som har stora utmaningar med kunskapsnivån där ca 25% av årskurs 9 eleverna lämnar skolan utan godkänt i 16 ämnen.
Det är bra att fokus är på den kunskap barn får med sig ut från skolan och förslagen prickar så rätt. Det är bra med sommarskola och extra skolår för de elever som inte når målen i grundskolan. Det är bra att barns förmåga till tidigt lärande tas tillvara genom en tidigare skolstart. I ett internationellt perspektiv sker den obligatoriska skolstarten i Sverige sent. I majoriteten av de europeiska länderna är skolan tioårig och barnen börjar skolan vid sex års ålder.

Lärarnas Riksförbund välkomnar alliansens skolförslag.

alliansen

Hur ser kommunalskatten ut i Eskilstuna 2014? Alldeles för hög!

I Eskilstuna brukar vi diskutera och debattera skattesatsen för kommunen vid flera tillfällen. Speciellt i år så har denna fråga debatterats mer än tidigare och det beror på att vi moderater tillsammans med alliansen hade en skattesänkning på 20 öre i vårt budgetförslag för 2014. Den sittande majoriteten som består av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet svarade upp på vårt förslag med en sänkning av skatten med 5 öre. Kommunalskatten i Eskilstuna är hög jämfört med kommuner såsom Västerås(20,36), Norrköping(21,28), Örebro(20,88), Södertälje(20,13), Växjö(20,66), Uppsala(20,84), Malmö(20,94), Strängnäs(21,83) och många fler kommuner.

Kommunalskatten för Eskilstuna 2014 kommer att vara 22,13 kronor dvs för varje hundralapp som man tjänar går 22,13 kronor till kommun. Hur mycket pengar har en kommun att ”röra” sig med under ett år? För 2014 är det ca 5 200 miljoner kronor för verksamheten. Hur stor del av dessa pengar står kommunalskatten för? Kommunalskattens del är ca 3 800 miljoner kronor av budgeten. Hur mycket är då en sänkning av skatten med 20 öre? Det är ca 34 miljoner kronor.

Hur hög är skatten för en Eskilstunabo totalt inklusive landstingsskatten? Den hamnar totalt på 32,90 kronor för 2014.

Sänkt skatt ger människor mer pengar i plånboken och stimulerar tillväxten. Det är viktigt för Eskilstunas utveckling och tillväxt!

Vi i alliansen har i vårt budgetförslag för 2014 en mycket stark och offensiv budget för Eskilstunas utveckling. Vi har ett överskottsmål på 2 % (ca 100 miljoner kronor) och stora satsningar på bla skolan och vi klarar en skattesänkning på 20 öre.

Placering 211 för Eskilstuna i Bästa skolkommun ranking

Idag släppte Lärarförbundet sin årliga ranking bästa skolkommun. Givetvis så finns Eskilstuna med som en av alla de 290 kommuner i landet. Eskilstuna har förbättrat sig jämfört med rankingen 2012. Det är bra, men… När man börjar titta på parametrarna som rankingen är uppbyggd av så ser man vilka utmaningar som vi står inför. Har gjort en sammanställning på 2011, 2012 och 2013 års rankingar för Eskilstuna. Ni finner den i slutet av texten.

I denna sammanställning kan vi konstatera att förbättringar har skett inom vissa delar. Frågan är om Eskilstuna ska ligga i de nedre delarna av en ranking gällande skolan. Svaret är givetvis nej!

Moderaterna tillsammans med alliansen i Eskilstuna har år efter år i budgeten prioriterat skolan. Vi vill stärka skolan med bla höjd skolpeng. Vad innebär höjd skolpeng för skolan om man tittar på sammanställningen. Skolpengen ska täcka allt utom lokalkostnaderna och skolskjutsen. Höjd skolpeng innebär mer resurser, ökade lärartäthet, fler utbildade lärare och friskare lärare. Det i sin tur ger bättre merit värde och fler godkända elever. Vi satsar långsiktigt på skolan och det är viktigt för Eskilstunas fortsatta utveckling. Eskilstuna måste gå från ord till handling och det sker endast genom att Eskilstuna får en alliansmajoritet 2014!

År   Resurser  Utb.lärare   Lärartäthet    Friska lärare
2011   237   189   241   182
2012   235   199   254   110
2013   234   218   253   158
År   Andel barn i försk. Meritvärde år 9    Godkända år 9 Gymn. inom 4 år
2011    28   263   232   54
2012    26   256   207   14
2013    41   212   201   38
År    Lön   Avtalspart Högskolebehörighet   Total Placering
2011   51    134    164    251
2012   51    101    160    226
2013   112    166    173    211

Badhus och stöd till tomtköp i Eskilstuna

Under den senaste tiden så har badhuset varit ämne för en livlig debatt i Eskilstuna. Vi moderater har tillsammans med alliansen tydligt visat att vi anser att byggnationen för ett nytt badhus har skenat när det gäller storlek och kostnad. Man kan säga att ”när man käkar blir aptiten större”! När vi påtalar detta för den socialdemokratiska majoriteten så anklagas vi för att förstöra, förhala och försena. Detta är helt absurt att från majoriteten påstå sådana saker när man tar ansvar för Eskilstunas utveckling och ekonomi. Vi har också varit mycket kritiska till det ekonomiska underlaget för badhuset. Det finns många frågetecken kring delarna som rör intäkter och kostnader i kalkylen. Man påstår att hyresersättningen från kommunstyrelsen kommer hamna mellan 10-13 miljoner årligen de första 15 åren. När man tittar i kalkylerna så hamnar vi på ca 14 miljoner i snitt årligen de första 15 åren. Sedan får vi inte glömma att Eskilstuna kommunkoncern kommer ge ett stöd på 10 miljoner årligen i 33 år. Efter sommaren presenterade vi från alliansen olika förslag på att minska kostnaderna samt storleken på badet. I vårt förslag ville vi se över storleken av bassängen, biytorna och antalet multibassänger. Vi har sedan länge också hävdat att placeringen inte är bra eftersom markförhållanderna driver upp kostnaderna. Vi ville även utveckla Parken Zoo badet som är en 50 meters bassäng utomhus. Genom våra förslag så skulle det finnas utrymme för ett bad till i Eskilstuna. Vi ville också att man skulle utreda möjligheten till att bygga bla bostäder ovanför badet. Under förra veckan så beslutade kommunfullmäktige att avslå vår begäran om att se över storleken samt kostnaderna för ett nytt bad.

Under hösten väntar nästa stor investering i Eskilstuna nämligen en ny arena. Vi kommer enligt tjänstemännen få ett förslag på en prislapp i september.

Igår satte man nästa kaffet i halsen när man fick höra socialdemokraterna i Eskilstuna tala om att kommun ska stödja privatpersoner vid köp av tomt. Deras förslag innebär att Eskilstuna kommun ska agera bank. Låt mig påminna er om Fannie Mae och Freddie Mac. Förslag som äventyrar Eskilstunas ekonomi är inte att ta ansvar!