Dags att se över Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens roll som rekryteringsväg för näringslivet minskar och når bottensiffror. Frågan som då automatiskt dyker upp är, vad gör man med ca 80 miljarder kronor? Endast 9 % av företagen anser att det fungerar mycket bra men hela 20 % tycker att det fungerar mycket dåligt. Det visar en enkät(Rekryteringsenkät 2016) som Svenskt Näringsliv tagit fram. Ni finner den här.
image003
En av slutsaterna som lyfts fram är:

”– Allt för ofta är kontakterna med Arbetsförmedlingen omständliga och leder inte till att företagen kan rekrytera de medarbetare de har behov av.”

6b6660e4-e026-40ae-b560-50dabc71f2bc

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen ser arbetsgivarnas(företag) behov och ställer om för att bli ännu bättre på det.
Det är viktigt att Arbetsförmedlingen blir mycket bättre på att matcha rätt personer med rätt kompetens med rätt företag. Vi har inte tid och råd med att Arbetsförmedlingen misslyckas med detta uppdrag idag.

Klarar inte myndigheten av detta uppdrag bör man fundera på att privatisera Arbetsförmedlingen.

Fakta kring arbetsförmedlingen:
Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. År 2016 uppgår anslag och andra tillgängliga medel totalt till drygt 78 miljarder kronor.

Cirka 28 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd medan omkring 11 miljarder kronor går till arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Cirka 7,8 miljarder kronor är förvaltningsanslag för löner, lokaler och övriga driftskostnader.

Regeringen lurade kommunen på kompensationen för ökade kostnader, någon förvånad?

Idag fick vi veta att regeringens löfte om att kompensera kommunerna för den ökning av sociala avgifter för unga som de drev igenom inte blir kompenserad.

Ska man skratta eller gråta!

Snacka om ”långnäsa” för det offentliga och enbart för Vård och omsorgsnämnden i Eskilstuna innebär det ökade kostnader på 7,2 miljoner kronor. Där försvann flera tjänster…

Lägg sedan till ökade kostnader inom de övriga nämnderna och bolagen.

Det är tyvärr så här regeringens jobbpolitik ser ut dvs öka kostnaderna för att ha unga anställda.

index

Äntligen! Bygget av nya högskolan tar viktiga steg framåt i Eskilstuna

Idag har det kommit bra och viktiga besked kring byggnationen av Eskilstunas nya högskola. 

http://www.mdh.se/nyheter/nyhetsarkiv/mdh-ett-steg-narmare-nytt-campus-eskilstuna-1.85052

Detta är mycket viktigt besked för Eskilstuna och högskolans fortsatta utveckling.
 Detta innebär att verksamheterna som idag finns i Sporthallen och Vattenpalatset ska flytta enligt den plan som är planerad. Det känns bra att nya badhuset som ska stå öppen inom kort(sommar 2016) håller tidsplanen och budgeten. 

Eskilstunas nya arena håller också tidsplanen som nu gäller och kalkylerna. 

Det har varit lite turer kring vart handbollens(GUIF A-lag) matcher ska kunna spelas och det känns bra att kommun för ett tag sedan investerade i fler nya hallar i Skjulsta. Nu kan dessa hallar lösa det ”glapp” som uppstår när föreningar hamnar i kläm mellan utflyttning från Sporthallen och inflyttning i den nya arenan.

Känns jäkligt spännande och bra med detta besked. Nu utvecklas Eskilstuna ytterligare och det är viktigt!

Intressant konjukturrapport från Svenskt Näringsliv

Sverige och Eskilstuna står inför flera stora utmaningar inom arbetsmarknaden och denna rapport från Svenskt Näringsliv lyfter flera av dem. Ska belysa några av dem.

Man kan se att läget för den svenska exporten är tudelat. Samtidigt som exporten växer som en följd av bättre internationell konjunktur så har svensk konkurrenskraft försämrats under lång tid och Sverige tappar marknadsandelar. Vilket är oroväckande då vi är ett land och stad som exporterar mycket.
Nästa puck som är viktig och det är matchningen på arbetsmarknaden. Matchningen på den svenska arbetsmarknaden fungerar allt sämre i bemärkelsen att det både finns fler lediga jobb och fler arbetslösa på arbetsmarknaden än tidigare. Här måste utbildningen matchas bättre emot efterfrågan från arbetsmarknaden och skapa en attraktion för vissa yrkesgrupper. 
Sverige har EU:s lägsta andel arbeten utan krav på särskild yrkesutbi­ldning. Endast fem procent av alla arbeten har inga krav på särskilda kvalifikationer, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på nio procent inom EU. Samtidigt ökar arbetslösheten snabbt för personer med högst förgymnasial utbildning vilket antyder att det finns för få arbeten för personer i denna utbildningsgrupp. 
Det är tydligt att konkurrensen är hårdast om de enklare jobben. I riket går det 2,9 personer med förgymnasial utbildning på varje arbete som inte kräver särskilda kvalifikationer.
Sedan ska man till detta lägga till att regeringen bedriver en kontraproduktiv jobbpolitik som enligt deras budget ger ca 25 000 färre jobb på sikt. Helt galet!

Ni kan läsa rapporten här.

  

 

 

 

Intressanta besök hos MAN och Seidenader gällande lärlingssystemet 

Dagarna rusar på och vi har hunnit med flera bra och lärorika företagsbesök gällande lärlingssystemet i München. Hade äran att få besöka MAN. Vi fick höra och se hur de jobbade med lärlingarna. Riktigt imponerad över hur man utbildar och tar sitt ansvar för framtiden.  Finns en del för oss att lära inom lärlingssystemet.

    
    
   
Vi besökte också företaget Seidenader, ett bolag som jobbar med produkter mot läkemedelsbranschen. Även här blev man imponerad av lärlingssystemet och hur man jobbar och ser på detta från företaget.

   
   

Har varit en mycket lärorik och bra resa. Härligt att programmet var intensiv och inget tidsspill på annat än uppdraget. Inte varje gång man startar dagarna redan kl.07.15 för att besöka företag. 🙂

Lärlingssystemet och yrkesutbildning i fokus

Besöker under några dagar staden München för att lära mer om lärlingssystemet och yrkesutbildning som finns i Tyskland. Resan sker i Regionförbundets regi genom Kompetensberedningen. Härligt med tysk effektivitet som innebär start av dagarna runt kl.07.00 och lunchen tar vi i bussen. Vi besökte en skola där vi fick träffa elever, lärare och rektorn. Mycket intressant att höra hur de jobbar och vilket samarbete det finns mellan skolan, näringslivet, föräldrar, facket, staden och eleverna. Finns lite att lära och ta med sig till Sverige kring detta. Titta bara på vilka bilar eleverna jobbar med och dessa bilar har skolan köpt in. Riktigt bra dag och mycket intressant samtal med Staden München om deras utmaningar inom olika områden och frågan om flyktingfrågan lyftes också under samtalet. Snart lite mat tillsammans med Tysk – Svenska Handelskammaren.

image

image

image

image

image

image

image