Nya tag med ett nyhetsbrev kring bl a lokalpolitik i Eskilstuna

Då var det dags att landsätta första nyhetsbrevet från oss moderater. I den får ni information om ärenden och frågor som diskuteras och som har beslutats i kommun. Hör gärna av er om det är något ni vill ha med eller har synpunkter på.

Klicka här för att komma till nyhetsbrevet!

Skärmavbild 2015-06-05 kl. 17.06.32

Överlever butiker i glesbygden genom bidrag?

Idag fick vi höra från regeringen att man tittar på ett stöd/bidrag till glesbygdbutiker som en utredning föreslår. Man pratar om 35 miljoner kronor som ska gå till minst 160 butiker*. Är det rätt väg att gå för att rädda butiker som man valt bort? Kanske eller kanske inte…

Självklart ska det finnas service/utlämningsställen på glesbygden för t.e.x post och medicin. Det tror jag att alla vi kan skriva under på. Det är självklart att hela landet ska leva.

eriks-livs-50

Första förutsättningen måste väl vara att de som bor i byn handlar alla sina varor där, ingen butik lever på att folk bara köper det dom ”glömde” att köpa i dom större köpcentrabutikerna. Det är alltså lite upp till de som bor på glesbygden att handla lokalt. Sedan måste butiksägarna anpassa sin verksamhet, sitt sortiment, sin bemanning och mobilisera de boende på orten och göra butiken tillräckligt attraktiv för att de ska handla där.

Bidrag kommer aldrig att lösa problemet. Om ingen handlar så spelar bidrag/stöd ingen roll.

Jag tvivlar lite på att detta kommer rädda handeln i glesbygden. Kanske näthandeln tar över även på glesbygden som det redan gör i många av våra städer.

*Det nya stödet ska kunna ges i två nivåer, ett till små butiker och ett till mycket små butiker.

Affärer som har en nettoomsättning på 2-11 miljoner kronor och där avståndet är minst 15 kilometer till annan butik kan få stöd på maximalt 300 000 kronor per år. Ett villkor är att butikerna ska hålla öppet minst 40 timmar per vecka.

För mycket små butiker, med omsättning mindre än två miljoner kan få stöd på 100 000 kronor per år. De ska vara öppna minst 20 timmar per vecka.

Utveckla samverkan mellan kommunerna för att förstärka Västra Mälaren

Idag släppte vi moderater i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Enköping områden som är viktiga att utveckla samverkan mellan våra fyra kommuner för att förstärka Västra Mälardalen.

Ni kan nedan läsa pressmeddelandet vi skickade till media imorse.

Vi vill utveckla samverkan mellan Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs för ett starkare Västra Mälardalen.

Vi har under en tid jobbat med frågan hur vi moderater vill utveckla samverkan mellan våra fyra kommuner för att förstärka Västra Mälardalen.

Västra Mälardalen är en stark region som kan ännu bättre. Tillsammans har vi ca 320 000 invånare. Genom att knyta våra kommuner närmare varandra kan vi utvecklas snabbare. Kommunikationerna måste förbättra både på väg och järnväg. Självklart borde det vara motorväg mellan våra städer där det är möjligt och tågkommunikationer som underlättar pendling.

Trafiksäkerheten på våra vägar måste också förbättras.

Vi har idag redan ett starkt samarbete med Mälardalens högskola och med tillgång till högre utbildning kan våra städer och regionen utvecklas ännu bättre. Frågor som också utvecklar våra städers viktigaste verksamhet skola och omsorg. Vi behöver utveckla forskningen inom dessa områden och det kan göras med doktorander och forskning.

Teknikutveckling är en förutsättning och en arbetsmarknad där fler kan få arbete. Samma problem finns med hög ungdomsarbetslöshet. Det krävs kraftfulla åtgärder som ger grunden för nyanlända och ungdomar att få arbete. Yrkesintroduktionsanställningar YA är ett bra sätt att ytterligare ge fler ungdomar möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Det ger en möjlighet att rekrytera framtida personal samtidigt som unga kan komplettera sin utbildning. Det måste ställas krav på försörjningsstöd så att de som behöver det också får verktyg för att kunna få jobb. Vi kommer att ta krafttag med åtgärder och förstärka för att minska ungdomsarbetslösheten och det kan vi tillsammans göra så att det finns tillgång på arbete i vår region. Alla behövs i Västra Mälardalen.

Verksamheter kompletterar varandra i Västerås finns en hamn och en flygplats och i Eskilstuna finns en kombiterminal för omlastning som är en tillgång för hela regionen. Våra fyra kommuner är tillsammans ett viktigt nav för logistik
Dessa måste bättre tas tillvara för att fortsätta utveckla våra kommuner.

Ett näringsliv som snabbt ges myndighetbesked och med servicegarantier, underlättar för att företag ska växa och etablera sig i vår region. Här kan också städerna samarbeta för att fler ska välja att etablera sig i regionen. Att få fler företag gynnar hela regionen.

Vi vill stärka samverkan mellan städerna för att skapa en större, starkare och intressantare region med tillväxt, fler arbetstillfällen, ett varierat bostadsutbud, bra pendlingsmöjligheter, utbildning och en mångfald av evenemang och fritidsaktiviteter.

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att utveckla hela Mälardalen.

Vi vill att samarbetar fördjupas i konkreta frågor för att effektivisera verksamheter, öka kvaliteten på kommunala tjänster och öka graden av integrationen kommunerna emellan.

Vi är öppna för att utreda möjligheten till ett djupare samverkan inom besöksnäringen för att öka turismen till vår region.

Elisabeth Unell (M) 070 5804819
Oppositionsråd Västerås

Jari Puustinen (M) 070 2692943
Oppositionsråd Eskilstuna

Anna Wiklund (M) 070 6825130
Kommunstyrelsen ordförande Enköping

Jacob Högfeldt (M) 070 5666222
Oppositionsråd Strängnäs

Vilken härlig vecka med budget, fullmäktige, nämnd och många samtal med Eskilstunabor

Nu endast tre dagar kvar av denna vecka och den har varit riktigt bra! I tisdags så hade vi kommunstyrelsemöte och där la alliansen fram sin budget för 2014. Stora och viktiga satsningar inom flera viktiga områden samt en skattesänkning på 20 öre presenterades av oss. Är riktigt nöjd med budgeten som vi i alliansen har arbetat fram för Eskilstuna.

Flera viktiga ärende behandlades på kommunstyrelsen såsom badhuset, gemensamt driftbolag, energikrav på nya byggnader, bildande av nytt stadsnätsbolag och mer pengar till isstadion.(klicka på länkarna för att se våra reservationer) Alliansen begärde återremiss på badhuset för ombearbetning gällande investeringen av ett nytt badhus. Gällande energikrav så vill vi inte se några kommunala särkrav vid vid byggande av flerbostadshus, lokaler och småhus på kommunal mark samt i markanvisningsavtal med exploatörer. Vi behöver fler bostäder i Eskilstuna och färre hinder! Vi anser också att marknaden kan sköta driften av stadsnätet och då behöver vi inget kommunalt bolag för det. Vi ska inte konkurrera med näringslivet! Isstadions investering har totalt skenat och är nu ca 72 miljoner från grunden på ca 41 miljoner. Mycket kan sägas om det. En viktig och stor fråga är det gemensamma driftbolaget mellan Eskilstuna Energi & Miljö AB och Strängnäs Energi AB (SEVAB). Där lämnade vi i alliansen ett särskilt yttrande med stark betoning på att den framtida harmoniseringen inte ska innebär höjda taxor för eskilstunabor och näringslivet i Eskilstuna.

Igår så hade vi fullmäktige och flera ärenden behandlades och några debatterades ordentligt. Ett kärt ärende var driften och ägandet av Parken Zoo och där tror fortfarande majoriteten bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att den bästa ägaren av Parken Zoo är kommun. Ni läser rätt! Vi moderater tillsammans med alliansen är övertygade att Parken Zoo behöver en ny ägare som kan utveckla verksamheten och skapa en långsiktighet med en stabil ekonomi. Parken Zoo är viktigt för Eskilstuna och då behövs en aktiv ägare som vill utveckla verksamheten. Sen kom ett ärende om egen vindkraft för Eskilstuna kommunkoncern. Där har vi i alliansen enats i en lösning som kommer presenteras vid budgetdebatten i juni.

Sen blev det riktigt het kring frågan om omdisponeringen av investeringsbudgeten i barn och utbildningsnämnden. Vi i alliansen har hela tiden varit emot att flytta pengar från ”kontot” Nya förskoleavdelningar eftersom Eskilstuna behöver fler förskolor för att möta den stora efterfrågan av platser samt minska barngrupperna. Investeringspengarna skulle gå till Gillberga skolan som är i behov av en verksamhetsanpassning. Vi i alliansen anser att man från nämnden kunde ”äska” investeringspengarna från kommunstyrelsen. Vi anser att fler förskoleavdelningar behövs samt att en verksamhetsanpassning behövs på Gillberga skolan.

Idag har jag haft nöjet att få besöka British Mini i Eskilstuna. De bedriver förskoleverksamhet med ca 150-160 barn i centrala Eskilstuna. Var ett bra och givande besök med bra samtal.

Nu väntar kampanj med Trygga Eskilstuna vid systembolaget om langning!

Imorgon blir det träff med migrationsministern Tobias Billström.

 

Fristadstorget

Frågan om Fristadstorgets ombyggnad vållar het debatt i Eskilstuna. I frågan om torget så vill vi moderater tillsammans med allianspartierna vänta med ombyggnaden av torget. Man bör först lösa frågan om bl a bussterminalen. Är själv väldigt förvånad över hur man har hanterat frågan från majoriteten. Man har påstått att det finns siffror bakom de 64 miljoner som man nu påstår att det skall kosta. När man ber om handlingarna så säger man att det är arbetsmaterial och inte kan visas upp. Dock har man tagit beslut på att börja bygga utan att nämnden har fått sett siffrorna eller arbetsmaterialet. Säger bara helt otroligt! Svårt att kalla det för folklig förankring!

Sedan undrar jag om man fört samtal med fastighetsägarna i frågan om att vara med och finansiera torget? I andra kommuner så har man fått med fastighetsägarna i denna typ av investeringar. Misstänker att man inte har det eftersom de inte är med.

Här finner ni tävlingen man hade senast om ombyggnaden av Fristadstorget.

Igår så hade vi ett gemensamt kommunstyrelsemöte i Mariefred med Västerås, Enköping och Strängnäs. Under mötet lyftes flera områden där vi har potential att skapa bra samverkan mellan kommunerna. Nu börjar ett arbete och en ny träff är planerad till våren 2013.

Under lunchen hade vi moderater kampanj på Fristadstorget kring skolfrågor. Många bra samtal med medborgarna kring skolan hade vi. Idag finns vi på Fristadstorget mellan kl.11.45-12.15.

En tugga och flashback till april 1987

Avslutade några ärende i Eskilstuna centrum och smet in på McDonalds. Beställde en klassiker dvs Big Mac & Co. Tog en tugga och fick minnen av invigningen av denna restaurang i april 1987. Vilken dag och kväll! Jobbade den kvällen i köket och man fick jobba så svetten rann. Vi stekte flera hundra hamburgare den kvällen och kön var lång. Eskilstunaborna hade suktat efter McDonalds, nu kändes liksom Eskilstuna större på något sätt. Då var restaurangen smyckad med VM- och OS-medaljer samt affischer kring olika mästerskap. Dåvarande ägare var ingen mindre än Gunnar Larsson, OS medaljör i simning. Det var lärorik period i mitt liv och intressant att få inblick hur man jobbade inom McDonalds. Jobbade där under min studietid på kvällar, helger och lov. Det var kul att jobba på McDonalds. Nu är Big Macen uppäten och det är dags att springa vidare i denna regniga maj kväll 2012.

20120510-190251.jpg