Seriöst! Inte läggs Nyköpings lasarett ner pga ett eventuellt länsbyte

Följer frågan om Trosas folkomröstning om att eventuellt byta län till Stockholms län med en stor nyfikenhet. Kan i dagens SN läsa att vi moderater i landstinget målar upp en bild som jag inte känner igen som moderat. Debatten påminner lite om den friskoledebatt som vi hade i Eskilstuna tidigare. Då hävdade man att en etablering av en ny friskola skulle dränera den kommunala skolan samt försämra kvalitén. Blev det så? Självklart inte! Det som skedde var att valfriheten ökade för barn och föräldrar och kvalitén ökade. Att nu spekulera hej vilt kring att lasarettet får bla lägga ner enheter, kvalitén blir lidande, minskade skatteintäkter känns enligt mig helt fel. Jag tror på valfrihet och är helt övertygad om att Trosaborna väljer Nyköpings lasarett även i framtiden oavsett vilket län man tillhör eftersom man bedriver bra verksamhet där.

Eskilstuna behöver mer valfrihet och mångfald

Nu när s-kongressen är avslutad ser man tydligt att Socialdemokraterna nu valt att sätta kommunpolitikers makt framför människors möjligheter att välja den skola, vård och omsorg som passar de egna behoven bäst. Detta är ingen större nyhet om man ser på Eskilstuna. Här har man konsekvent sagt nej till välfärdsföretag verksamma inom bl.a skolan och det slå hårt mot såväl människors valfrihet som viktiga arbetstillfällen.

Imorgon tisdag har vi i kommunstyrelsen tre ärenden gällande ansökan om att starta(1) samt utöka sin skolverksamhet(2) från fristående skolaktörer i Eskilstuna. Här säger socialdemokraterna nej till alla tre ansökningar.

Ärligt, vem vill ha en maktförskjutning från individen och familjens köksbord till kommunhuset!

Vi moderater är istället helt övertygade om att arbetet för högre kvalitet i välfärden går hand i hand med satsningar på mångfald och goda möjligheter till valfrihet för människor.

.

Det är under all kritik att vi i sörmland ska ha långa vårdköer

Majoriteten i Landstinget verkar ha missat det med att man ska ge snabb vård och service till patienterna. Det är helt förkastligt att man som patient ska behöva vänta länge på bl a  sin operation eller nybesök hos specialistläkare. Tittar man på andelen som får vård i tid och ser den låga siffran undrar man hur detta är möjligt! Denna väntan är inte bra för den enskilde eller för samhället. Det ska inte vara så att man ska behöva vänta längre än tre månader på en operation. Nu får endast 76% av patienterna operation inom tre månader. Ej godkänt!!

Vi moderater påpekar detta i dagens tidning.

Man får hoppas att majoriteten sätter in åtgärder och minskar köerna eller är man nöjd med detta? Man måste komma ihåg vem man till för i landstinget!