Polisen behöver fler ”verktyg” och nya arbetsmetoder…

Varje dag kan vi läsa i media hur kriminella element härjar runt som om det vore rena vilda western i olika delar av Sverige. Det härjas runt i flera städer och områden i vårt land och även i vår stad har vi också fått uppleva fler händelser där olika personer/falanger härjat runt och skapat otrygghet i vår stad. Helt oacceptabelt!

Detta är inte en bra utveckling och den måste brytas. Det görs en hel del från kommuner, föreningar, organisationer m fl för att skapa ordning och trygghet i områden men jag skulle vilja se att polisen får fler verktyg att jobba med för att komma åt dessa personer/grupperingar. 

Jag skulle vilja:

– se mer av infiltratörverksamhet 

– att polisen får möjlighet att jobba med brottsprovokation

Dessa metoder skulle ge polisen bättre verktyg att bekämpa brott och komma åt fler kriminella. 

När det gäller straff så anser jag att den sk straffrabatten ses över och att straffen för grova vålds- och drogbrott skärps.
Vi har alla ett ansvar och vi måste hjälpa varandra i arbetet för ett tryggare samhälle och Eskilstuna. 


 

Seriöst, hur kan någon tro att M ska samarbeta med SD

Jag kan inte förstå hur någon/några kan ens tänka tanken att moderater ska kunna samarbeta med SD. Blir otroligt förvånad över denna tanke!

Vi står för det första väldigt långt ifrån varandra ideologiskt och har inte samma människosyn. Bara där borde klockorna ringa där uppe!

Sedan är SD enligt mig ett enfrågeparti och ett populistiskt parti.

Vi står långt ifrån varandra när det gäller frihetsfrågor, skattefrågor och synen på ökad valfrihet bara för att nämna några viktiga frågor.

Sedan är vi moderater för EU och Nato och i dessa viktiga frågor så tycker SD precis tvärtom.

Hur kan man tro att vi ska kunna samarbeta när vi står långt ifrån varandra?

Det handlar inte om beröringsskräck, det handlar om att vi inte har något gemensamt!

Fler skoldagar/timmar gör den svenska skolan bättre

Skolan är ett område som alltid är i centrum och kommer förmodligen alltid vara så också. Det är bra eftersom skolan är viktig och engagerar alla eftersom vi alla har varit en del av skolan.

Ingen kan ha undgått alla rapporter kring skolans utveckling och den rapport som alla känner till är PISA. Den har visat på en utveckling som inte är bra för den svenska skolan. Något måste göras för att vända riktning.

Det finns utmaningar för skolan och det finns saker som vi gör bra i skolan. Förslagen haglar från riksdagen om det ena efter det andra kring hur vi kan få en bättre skola och bättre kunskapsresultat.

Jag saknar dock ett riktigt skarpt förslag gällande antalet skoldagar i Sverige.

Hur ser det ut med antalet skoldagar som man har i Sverige jämfört med andra länder när det gäller skolan. Ni vet…ju mer man tränar desto bättre blir man.

I Sverige har man 178 skoldagar i genomsnitt i grundskolan och det innebär att man har mer ledighet under ett helt år.

Hur ser det ut i andra länder?

Vårt grannland Finland har 187 skoldagar dvs 9 dagar mer per år och utslaget på 9 år innebär det 81 fler skoldagar än Sverige. Det är ungefär 4 månader mer i skolan. Det skulle säkert hjälpa många elever att nå sina kunskapsmål och då kanske alla lovskolor inte skulle behövas som nu finns.

Korea har hela 190 skoldagar och Japan har, håll i er, 201 skoldagar per år i grundskolan. I Japan har en grundskoleelev 23 skoldagar fler per år än en svensk grundskoleelev. Det innebär att en elev i Japan har 207 skoldagar fler under 9 år än en svensk elev. Kom ihåg siffran 178 skoldagar per år i Sverige. Hmmm…då återkommer vi till orden…ju mer man tränar desto bättre blir man.

Nu har jag redovisat lite kring antal skoldagar, och hur ser det ut kring antal timmar obligatorisk undervisning på högstadiet?

Även här har vi mindre timmar i skolan. Sverige har 754 timmar obligatorisk undervisning i högstadiet och Finland har 844 timmar.

Det är en stor skillnad!

Men håll i er, Japan har 895 timmar obligatorisk undervisning i högstadiet.

Med denna fakta så kommer frågan automatiskt upp i huvudet, ska inte svenska elever ha fler skoldagar?

Mitt svar är: Ja, skolan i Sverige behöver utöka antalet skoldagar för våra elever.

Vad tycker ni?

I Eskilstuna har vi moderater tillsammans med de övriga majoritetspartierna ökat antalet skoldagar till 180 skoldagar från 178.

ps. glöm inte alla studiedagar som även finns i skolan och upprop och avslutning som är inräknat i de 178 dagarna.

skola

Dags att ta tillbaka områdena och skärpa straffen

Det är dags att vi tar tillbaka områdena ur de kriminellas grepp och skyddar alla de hederliga människor som får sina bostadsområden förstörda, bilar uppbrända och som upplever en otrygghet i vår stad. Eskilstuna kan mer…

Nu har vi fått rapporter nästa dagligen i media om olika typer av brott såsom bilar uppbrända, våldshandlingar i olika delar av Eskilstuna. Det är inte ok!

Dessa personer har tydligt visat att de inte vill vara en del av vårt Eskilstuna och samhälle och livnär sig genom att begå dessa brottshandlingar. Det handlar om rån, narkotikahandel, vapenhandel, våldshandlingar och bränna bilar för att nämna några.

Många av dessa personer bor fortfarande hemma hos sina föräldrar pga sin låga ålder. Föräldrarna har givetvis ett väldigt stort ansvar för sina barns uppväxt och uppfostran. Det är inte samhällets(skola) eller polisens uppgift att uppfostra barnen. Men föräldrarna behöver hjälpas och förmås att ta ett större ansvar för dem. Situationen i dag är ohållbar och det är dags att hitta nya vägar för att på ett tidigt stadium kunna ge rätt stödinsatser. Här har bl a skolan en mycket viktigt del att fylla för att skapa rätt förutsättningar för alla barn och unga att lyckas.

I de kriminellas värld uppkommer konflikter och deras sätt att lösa problemen är att skjuta varandra på öppen gata. Vilket är helt oacceptabelt och har nu skett ett par gånger i Eskilstuna. I skottlinjen riskerar oskyldiga medborgare som befinner sig på fel plats, vid fel tidpunkt att hamna.

Detta är helt oacceptabelt att dessa element får springa omkring och skapa denna otrygghet i vår stad!

Detta är ett samhällsproblem som vi alla måste ta på allvar för att skapa ett tryggare och öppnare Eskilstuna.

Jag har tidigare skrivit om att skärpa straffen och se över den straffrabatt vi har i Sverige.

Nu verkar det tydligen finnas gott om vapen i omlopp i Eskilstuna och Sverige och det enda sättet för att de ska avstå att bära vapen och att antalet vapen blir färre är att skärpa straffen för vapenbrott ytterligare. Vill vi nå resultat så bör vi också se till att vi har rätt verktyg och straff.

Påföljderna måste vara mer kännbara för vapenbrott!

Det ska inte heller vara rimligt att grovt kriminella med enormt långa straffregister kommer ut ur fängelset efter kortare tid än den utdömda tiden. De ska på ”ren svenska” helt enkelt sitta av hela fängelsestraffet.

Bilbrand-Kvarnholmen

Läs denna som gav mig inspiration och kraft att fullfölja mitt utkast…

Dags för nya arbetsmetoder för polisen…

Vi kan läsa hur kriminella element härjar runt som om det vore vilda western i olika delar av Sverige. I Eskilstuna har vi också fått uppleva fler händelser där olika personer/falanger härjat runt och skapat otrygghet i vår stad. Detta är inte en bra utveckling och den måste brytas. Jag skulle vilja se att polisen får fler verktyg att jobba med för att komma åt dessa personer/grupperingar. Vill se mer av infiltratörverksamhet och även möjlighet att jobba med brottsprovokation. Dessa metoder skulle ge polisen bättre verktyg att bekämpa brott och komma åt fler kriminella. När det gäller straff så anser jag att den sk straffrabatten ses över och att straffen för grova vålds- och drogbrott skärps.

Vi har alla ett ansvar och vi måste hjälpa varandra i arbetet för ett tryggare samhälle och Eskilstuna. 

 

Så sa några i miljöpartiet 2008

Läste en artikel från 2008 i Eskilstuna-Kuriren i den sa miljöpartiets Magnus Johansson och Grön ungdoms båda språkrör så här gällande vänsterpartiet och framtida samarbete. Jag citerar ”- Vi anser inte att vänsterpartiet har något betydelsefullt att tillföra.” Läs hela artikeln här.