Ska verkligen Eskilstuna kommun bedriva konferensverksamhet?

Puh…åter får vi moderater gå i opposition mot oss själva. Känns otroligt konstigt och märkligt. Vi moderater är väldigt tydliga med vad vi anser och tycker inom flera områden och dessa står vi upp för och kommer alltid att göra det. Vi vill stärka och ge näringslivet bra förutsättningar att växa och bli starkare. Det är där jobben skapas som i sin tur skapar en bättre välfärd för oss alla i Eskilstuna. Att starta konferensverksamhet i egen regi är helt fel väg för att stärka Eskilstunas näringsliv och definitivt inte ett kommunalt uppdrag.

Nu fick vi veta att man tänker bedriva konferensverksamhet vid ReTuna. ReTuna kommer starta en konferensverksamhet som ska konkurrera med näringslivet i Eskilstuna med skattepengar. Det kommer finnas plats för ca 110 konferensdeltagare och det är stort i Eskilstuna. Vi anser att kommun inte ska bedriva denna typ av verksamhet utan det ska näringslivet göra. Det är beklagligt att man nu tänker bedriva detta i egen regi. Varför har man inte tagit in en extern aktör för detta? Det gör man ju kring restaurangverksamheten på ReTuna. Märkligt är det och väldigt olyckligt!

konf-w588h280

Härlig sommardag på Mälaren

Mälaren och Eskilstuna levererar… Vilken dag! Härligt att följa Almedalen från Mälaren. 🙂

11237220_10206143974190315_4639731578121641110_n

Show me the money! Vänsterpartiet lovar som vanligt allt till alla och håller populismens fana högt!

För vänsterpartiet i Eskilstuna är en djurpark en kommunal kärnverksamhet. Blir man förvånad? Nej, för de vill ju som parti att allt ska drivas och ägas av en stat eller en kommun. Ingen ska få göra vinst och allt företagande är av ondo. Detta får man inte glömma!

1486494_1200_675

Vi vill utveckla och stärka Parken Zoo för Eskilstunas bästa. Parken Zoo är viktig för besöksnäringen och för vår stad, det är ingen nyhet. Vi tror också att en ny ägare kommer stärka varumärket och utveckla besöksnäringen, vilket kommer skapa fler arbetstillfällen. Eskilstuna behöver fler arbetstillfällen.

En kommun ska ha skola, vård och omsorg i första ”rummet” och inte driva en kommunala djurpark. Parken Zoo levererade ett underskott på 27 miljoner kronor för 2014. Det motsvarar ca 14-15 förskoleavdelningar under ett år.

Frågan är vart vänsterpartiet vill ta pengarna ifrån till underskottet? Show me the money!

Vi prioriterar skola, vård och omsorg före en kommunal djurpark. Men det finns tydligen partier som har en annan prioritering i Eskilstuna.

Lugn lördag i hemmet

Idag gör vi inte många knop hemma. Har dock hunnit spräcka en taklampa när jag vek lakan efter ha manglat dem. Attans! Calle är nu feberfri och jag kikar på Vinterstudion nu. Har alltid gillat vintersporter. Nina kör arbetslinjen som vanligt på lördagarna och kommer hem sen eftermiddag.

image

Idag kunde man läsa att regeringen inte vill ge alla som odlar vin möjlighet att få sälja sitt vin på gården. Vi pratar om gårdsförsäljning. Klart det ska vara tillåtet och jag ser inga konstigheter med det.

Helt oacceptabelt att detta får ske på vårt nya torg

Nyligen invigdes vårt nya torg i Eskilstuna. Ett stort bygge som har kostat oss skattebetalare i Eskilstuna runt 65 miljoner kronor. Drygt en månad efter invigningen så verkar torget vara en farlig plats.

1546269_10204353820837600_5204960084436588934_n

Nu har en ytterligare olycka hänt i dessa sk dammar och det är helt oacceptabelt. Det är den tredje olyckan. Torget har många brister såsom att den inte är tillgänglig för alla och en träbro som nu har fått en filtmatta för att ingen ska ramla och slå sig. Stora brister som inte får hända när man bygger ett torg för 65 miljoner kronor.

Frågan som dyker upp är, vem är ansvarig för dessa brister?

Kommunen backar från fritt WiFi och hyran är 400 000:-/år och renovering för 700 000:-

Frågorna haglar kring olika delar av vårt nya torg. Blir det fritt WiFi? Vad kostar toaletterna i biolokalerna? Får kommun köpa polisiära tjänster? Och många fler frågor…

Kommer här klargöra flera av frågorna eftersom vi har begärt in alla minnesanteckningar från den politiska styrgruppen för torget. Vi moderater har valt att inte delta i denna styrgrupp.

Väktarna:
”Det finns juridiska komplikationer, det är oklart om det är förenligt med kommunallagen att kommunala pengar används till polisiära uppgifter. Stefan Rydholms slutsats är att det är tveksamt om nyttan av väktarna motiverar den resursmässiga insatsen, när det dessutom finns tveksamhet rent juridiskt.”

Toaletterna i fd biosalongen:
”Ett avtal kommer att skrivas med Akelius som avser 3 år. Månadshyran blir 33 250 kr (399 000 kr/år) exkl moms från år ett. Det innebär en kvadratmeterkostnad på 725 kr/år. Kostnaden kommer inte belasta Fristadstorgets budget från 2015. Dessutom tillkommer kostnader på 700 000 för renovering.”

Stadshuset som kalender:
”Kostnaden för paketet är 250.000 kronor i investering. En digital klocka föreslås placeras på balkongen där man kan se dagens datum. Kostnaden är beräknad till CA 20.000 kronor.”

Isbanan:
”Isbanan på torget är ofinansierad. Investeringsbeslut måste skrivas fram till kommunfullmäktige.”
”KFF har utrett vad en isbana kan kosta i inköp. Det ligger på cirka 500.000 -600.000 kronor. Dessutom tillkommer driftskostnader.”

Bemaning:
”Det är i dagsläget oklart hur OSA-laget ska finansieras. I budget finns 500.000 kronor, vilket täcker kostnaderna för arbetsledare. Enligt AMF så tillkommer det 100 000 kronor per person i ett OSA-lag. Stadsbyggnadsförvaltningen betalar för ett stadslag med 7 medarbetare ca 700.000 kronor.”

Fritt WiFi:
”Fritt trådlöst nätverk på Fristadstorget har utretts med resultatet att kommunen inte har juridisk möjlighet att tillhandahålla nätverk.”

Här nedan finner ni alla minnesanteckningar från styrgruppen:

140220 Styrgrupp Fristadstorget
140313 Styrgrupp Fristadstorget EK
140401 Styrgrupp Fristadstorget
140505 Styrgrupp Fristadstorget
140603 Styrgrupp Fristadstorget
140916 Styrgrupp Fristadstorget

10350537_805447906160400_5525381274410361384_n

Utveckla samverkan mellan kommunerna för att förstärka Västra Mälaren

Idag släppte vi moderater i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Enköping områden som är viktiga att utveckla samverkan mellan våra fyra kommuner för att förstärka Västra Mälardalen.

Ni kan nedan läsa pressmeddelandet vi skickade till media imorse.

Vi vill utveckla samverkan mellan Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs för ett starkare Västra Mälardalen.

Vi har under en tid jobbat med frågan hur vi moderater vill utveckla samverkan mellan våra fyra kommuner för att förstärka Västra Mälardalen.

Västra Mälardalen är en stark region som kan ännu bättre. Tillsammans har vi ca 320 000 invånare. Genom att knyta våra kommuner närmare varandra kan vi utvecklas snabbare. Kommunikationerna måste förbättra både på väg och järnväg. Självklart borde det vara motorväg mellan våra städer där det är möjligt och tågkommunikationer som underlättar pendling.

Trafiksäkerheten på våra vägar måste också förbättras.

Vi har idag redan ett starkt samarbete med Mälardalens högskola och med tillgång till högre utbildning kan våra städer och regionen utvecklas ännu bättre. Frågor som också utvecklar våra städers viktigaste verksamhet skola och omsorg. Vi behöver utveckla forskningen inom dessa områden och det kan göras med doktorander och forskning.

Teknikutveckling är en förutsättning och en arbetsmarknad där fler kan få arbete. Samma problem finns med hög ungdomsarbetslöshet. Det krävs kraftfulla åtgärder som ger grunden för nyanlända och ungdomar att få arbete. Yrkesintroduktionsanställningar YA är ett bra sätt att ytterligare ge fler ungdomar möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Det ger en möjlighet att rekrytera framtida personal samtidigt som unga kan komplettera sin utbildning. Det måste ställas krav på försörjningsstöd så att de som behöver det också får verktyg för att kunna få jobb. Vi kommer att ta krafttag med åtgärder och förstärka för att minska ungdomsarbetslösheten och det kan vi tillsammans göra så att det finns tillgång på arbete i vår region. Alla behövs i Västra Mälardalen.

Verksamheter kompletterar varandra i Västerås finns en hamn och en flygplats och i Eskilstuna finns en kombiterminal för omlastning som är en tillgång för hela regionen. Våra fyra kommuner är tillsammans ett viktigt nav för logistik
Dessa måste bättre tas tillvara för att fortsätta utveckla våra kommuner.

Ett näringsliv som snabbt ges myndighetbesked och med servicegarantier, underlättar för att företag ska växa och etablera sig i vår region. Här kan också städerna samarbeta för att fler ska välja att etablera sig i regionen. Att få fler företag gynnar hela regionen.

Vi vill stärka samverkan mellan städerna för att skapa en större, starkare och intressantare region med tillväxt, fler arbetstillfällen, ett varierat bostadsutbud, bra pendlingsmöjligheter, utbildning och en mångfald av evenemang och fritidsaktiviteter.

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att utveckla hela Mälardalen.

Vi vill att samarbetar fördjupas i konkreta frågor för att effektivisera verksamheter, öka kvaliteten på kommunala tjänster och öka graden av integrationen kommunerna emellan.

Vi är öppna för att utreda möjligheten till ett djupare samverkan inom besöksnäringen för att öka turismen till vår region.

Elisabeth Unell (M) 070 5804819
Oppositionsråd Västerås

Jari Puustinen (M) 070 2692943
Oppositionsråd Eskilstuna

Anna Wiklund (M) 070 6825130
Kommunstyrelsen ordförande Enköping

Jacob Högfeldt (M) 070 5666222
Oppositionsråd Strängnäs