Dags att se över Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens roll som rekryteringsväg för näringslivet minskar och når bottensiffror. Frågan som då automatiskt dyker upp är, vad gör man med ca 80 miljarder kronor? Endast 9 % av företagen anser att det fungerar mycket bra men hela 20 % tycker att det fungerar mycket dåligt. Det visar en enkät(Rekryteringsenkät 2016) som Svenskt Näringsliv tagit fram. Ni finner den här.
image003
En av slutsaterna som lyfts fram är:

”– Allt för ofta är kontakterna med Arbetsförmedlingen omständliga och leder inte till att företagen kan rekrytera de medarbetare de har behov av.”

6b6660e4-e026-40ae-b560-50dabc71f2bc

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen ser arbetsgivarnas(företag) behov och ställer om för att bli ännu bättre på det.
Det är viktigt att Arbetsförmedlingen blir mycket bättre på att matcha rätt personer med rätt kompetens med rätt företag. Vi har inte tid och råd med att Arbetsförmedlingen misslyckas med detta uppdrag idag.

Klarar inte myndigheten av detta uppdrag bör man fundera på att privatisera Arbetsförmedlingen.

Fakta kring arbetsförmedlingen:
Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. År 2016 uppgår anslag och andra tillgängliga medel totalt till drygt 78 miljarder kronor.

Cirka 28 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd medan omkring 11 miljarder kronor går till arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Cirka 7,8 miljarder kronor är förvaltningsanslag för löner, lokaler och övriga driftskostnader.

Regeringen lurade kommunen på kompensationen för ökade kostnader, någon förvånad?

Idag fick vi veta att regeringens löfte om att kompensera kommunerna för den ökning av sociala avgifter för unga som de drev igenom inte blir kompenserad.

Ska man skratta eller gråta!

Snacka om ”långnäsa” för det offentliga och enbart för Vård och omsorgsnämnden i Eskilstuna innebär det ökade kostnader på 7,2 miljoner kronor. Där försvann flera tjänster…

Lägg sedan till ökade kostnader inom de övriga nämnderna och bolagen.

Det är tyvärr så här regeringens jobbpolitik ser ut dvs öka kostnaderna för att ha unga anställda.

index

Inga könsseparerade badtider i allmänna simhallar

Det är intressant att följa debatten kring allmänna simhallar och förslag som tar oss i fel riktning dvs ökar segregationen i vårt samhälle. Vi moderater kommer aldrig acceptera att vi skapar ett samhälle där män och kvinnor skiljs åt.

I vårt Eskilstuna ska vi arbeta för att minska segregationen såväl mellan män och kvinnor som mellan svenskfödda och icke svensk födda. En stad där alla Eskilstunabor, oavsett bakgrund, kön och sexuell läggning får möjlighet att komma till sin rätt blir också ett rikare Eskilstuna.

I stället för att separera poolerna måste kommuner och staten peka med hela handen och visa att i vårt samhälle ska vi ha mindre segregation, inte mer.

Därför är det helt centralt att kommunen förmår att upprätthålla ordning, oavsett om det är på torget eller i det kommunala badhuset och att de få som begår brott polisanmäls och portas.

Vill man bada separat och välja vilka man ska slippa se och bli sedd av får man helt enkelt bada på en annan plats än det allmänna badhuset.

badhus

Färre ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder i Eskilstuna vill moderaterna ha 2018

Idag har vi moderater tillsammans med övriga majoritetspartier tagit initiativet till de första samtalen om den framtida politiska organisationen i Eskilstuna. Idag har Eskilstuna en alldeles för stor och dyr politisk organisation och det måste vi göra något åt.

– Vi moderater vill se att dagens kommunfullmäktige minskas ner från 79 ledamöter till 61 ledamöter. Eskilstuna har en av Sveriges största kommunfullmäktigeförsamling. I Västerås har man 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Varför har Eskilstuna så många fler fast vi är en mindre kommun?

– Vi moderater vill även se en minskning gällande antalet ledamöter i nämnderna. Idag har vi 15 ledamöter i nämnderna och vi vill att det minskas ner till 11 ledamöter. Jämför vi oss med Västerås igen så har de nämnder med 7-9 ledamöter men de har något fler nämnder än Eskilstuna.

– Sedan vill vi ta bort alla suppleanter i bolagsstyrelserna.

– Översyn av arvodesreglementet gällande arvoden och villkor.

Detta är de stora frågorna som vi driver gällande den politiska organisationen. Till detta kommer även frågor såsom politiska sekreterare, antal kommunalråd, utskott/beredninger etc att diskuteras eftersom allting hänger ihop.

Det viktigaste är att vi nu tar initiativ till att skapa en modern och bra politisk organisation för en modern fungerande representativ demokrati.

Jag återkommer i frågan löpande.

politik