Äntligen! Bygget av nya högskolan tar viktiga steg framåt i Eskilstuna

Idag har det kommit bra och viktiga besked kring byggnationen av Eskilstunas nya högskola. 

http://www.mdh.se/nyheter/nyhetsarkiv/mdh-ett-steg-narmare-nytt-campus-eskilstuna-1.85052

Detta är mycket viktigt besked för Eskilstuna och högskolans fortsatta utveckling.
 Detta innebär att verksamheterna som idag finns i Sporthallen och Vattenpalatset ska flytta enligt den plan som är planerad. Det känns bra att nya badhuset som ska stå öppen inom kort(sommar 2016) håller tidsplanen och budgeten. 

Eskilstunas nya arena håller också tidsplanen som nu gäller och kalkylerna. 

Det har varit lite turer kring vart handbollens(GUIF A-lag) matcher ska kunna spelas och det känns bra att kommun för ett tag sedan investerade i fler nya hallar i Skjulsta. Nu kan dessa hallar lösa det ”glapp” som uppstår när föreningar hamnar i kläm mellan utflyttning från Sporthallen och inflyttning i den nya arenan.

Känns jäkligt spännande och bra med detta besked. Nu utvecklas Eskilstuna ytterligare och det är viktigt!

Ja till en testperiod i Eskilstuna

Nu kommer frågan om längre öppettider på krogen upp på nästa kommunfullmäktigemöte i Eskilstuna. Liberalerna har lagt en motion i frågan om att testa längre öppettider i Eskilstuna. 

Idag har några krogar öppet till kl.02.00 och förslaget är att ha öppet till kl.03.00 på test. 

Kom-ihåg att man föreslår en testperiod. Längden på perioden bestämmer kommunen och den kan bli tex 3, 6 eller 12 månader.

Anser att detta är värt att pröva i Eskilstuna och därefter göra en grundlig utvärdering och sedan ta ett slutgiltigt beslut i denna fråga en gång för alla.

Vill även se att man under denna tid stärker de preventiva insatserna där man satsade mer på det som kallas ansvarsfull alkoholservering med ökad samverkan mellan polis, krogar och ordningsvakter.

Vad tycker ni i denna fråga?

http://www.accentmagasin.se/politik/mindre-vald-efter-langre-krogoppet-visby/

  

Starkt bokslut för Eskilstuna 2015 och skolan stärks med 18 miljoner kronor

Idag visade bokslutet för Eskilstuna ett starkt resultat för 2015. Resultatet slutade på 107 miljoner kronor för 2015. Tittar man tillbaka till P2(prognos 2) som visade på ett underskott för kommunen på hela 20 miljoner kronor så är detta en rejäl uppryckning. Bra jobbat!

Majoritetens tuffa åtgärder med bla inköpsstopp har visat resultat i flera led. Sedan har flera nämnder gjort ett riktigt bra arbete under hösten och minskat sina underskott genom olika åtgärder.

Detta starka resultat når vi endast tack vare alla medarbetare som har slitit och jobbat hårt inom kommun. Ett stort tack vill jag rikta till er alla.
Ett starkt resultat och stort överskott inom barn och utbildningsnämnden innebär att vi kan överföra ca 18-20 miljoner kronor från resultatet till årets budget. Denna förstärkning behövs inom skolan för att kunna möta de utmaningar som finns idag inom skolan.

  

I överskottet finns även delar av de pengar som staten skickade ut till kommunerna och Eskilstuna la 55 miljoner kronor på resultatet 2015.

Återigen ett stort tack och bra jobbat!

Fler skoldagar/timmar gör den svenska skolan bättre

Skolan är ett område som alltid är i centrum och kommer förmodligen alltid vara så också. Det är bra eftersom skolan är viktig och engagerar alla eftersom vi alla har varit en del av skolan.

Ingen kan ha undgått alla rapporter kring skolans utveckling och den rapport som alla känner till är PISA. Den har visat på en utveckling som inte är bra för den svenska skolan. Något måste göras för att vända riktning.

Det finns utmaningar för skolan och det finns saker som vi gör bra i skolan. Förslagen haglar från riksdagen om det ena efter det andra kring hur vi kan få en bättre skola och bättre kunskapsresultat.

Jag saknar dock ett riktigt skarpt förslag gällande antalet skoldagar i Sverige.

Hur ser det ut med antalet skoldagar som man har i Sverige jämfört med andra länder när det gäller skolan. Ni vet…ju mer man tränar desto bättre blir man.

I Sverige har man 178 skoldagar i genomsnitt i grundskolan och det innebär att man har mer ledighet under ett helt år.

Hur ser det ut i andra länder?

Vårt grannland Finland har 187 skoldagar dvs 9 dagar mer per år och utslaget på 9 år innebär det 81 fler skoldagar än Sverige. Det är ungefär 4 månader mer i skolan. Det skulle säkert hjälpa många elever att nå sina kunskapsmål och då kanske alla lovskolor inte skulle behövas som nu finns.

Korea har hela 190 skoldagar och Japan har, håll i er, 201 skoldagar per år i grundskolan. I Japan har en grundskoleelev 23 skoldagar fler per år än en svensk grundskoleelev. Det innebär att en elev i Japan har 207 skoldagar fler under 9 år än en svensk elev. Kom ihåg siffran 178 skoldagar per år i Sverige. Hmmm…då återkommer vi till orden…ju mer man tränar desto bättre blir man.

Nu har jag redovisat lite kring antal skoldagar, och hur ser det ut kring antal timmar obligatorisk undervisning på högstadiet?

Även här har vi mindre timmar i skolan. Sverige har 754 timmar obligatorisk undervisning i högstadiet och Finland har 844 timmar.

Det är en stor skillnad!

Men håll i er, Japan har 895 timmar obligatorisk undervisning i högstadiet.

Med denna fakta så kommer frågan automatiskt upp i huvudet, ska inte svenska elever ha fler skoldagar?

Mitt svar är: Ja, skolan i Sverige behöver utöka antalet skoldagar för våra elever.

Vad tycker ni?

I Eskilstuna har vi moderater tillsammans med de övriga majoritetspartierna ökat antalet skoldagar till 180 skoldagar från 178.

ps. glöm inte alla studiedagar som även finns i skolan och upprop och avslutning som är inräknat i de 178 dagarna.

skola

Moderaterna gör skillnad i Eskilstuna

Ett år i majoritet har nu gått och tittar man i backspegeln och ser på 2015 så har vi moderater gjort stor skillnad för Eskilstuna.

Fler bostäder och arbetstillfällen är oerhört viktigt för stadens utveckling och det första vi moderater drev igenom var att slopa de kommunala särkraven för byggandet och kastade de riktlinjer som man hade skapat för handelsetableringar i papperskorgen. Vi ska inte bygga politiska hinder för Eskilstunas utveckling och tillväxt utan vi ska underlätta och skapa bra förutsättningar för stadens utveckling.

Vi moderater gör skillnad!

En kommun måste klara en tillväxt och utveckling med eget kapital och inte låna till allt som vissa partier anser att man kan göra. Det innebär att en kommun måste ha ett överskott och ordning och reda i ekonomin. Det har vi jobbat hårt med och har nu en stark budget som finansierar satsningar och investeringar krona för krona. Vi tar ansvar för hela Eskilstuna även om det innebär svåra och tuffa beslut. Vi skickar inga räkningar till våra barn och barnbarn.

Parken Zoo behöver en ny ägare för att utvecklas har vi moderater sagt hela tiden och nu är Parken Zoo på försäljningslistan.

Vi moderater gör skillnad!

Eskilstuna behöver P-hus för att klara den ökande volymen av fordon när bla nya badhuset, nya arenan och fler bostäder står klara i Eskilstuna har vi moderater sagt hela tiden och nu planeras det för P-hus.

Vi moderater gör skillnad!

Valfriheten är viktig för oss moderater och den vill vi utöka i Eskilstuna har vi sagt och nu införs LOV av socialnämnden.

Vi moderater gör skillnad!

Att alla Eskilstunabor ska känna sig trygga i sin stad är en självklarhet för oss moderater och vi har arbetet hårt för att föra trygghetsarbetet framåt genom ökad samverkan med polis och övriga aktörer i arbetet. Inom skolan har det till kommit fler förskoleplatser, fler skoldagar och det planeras för nya skolor för att nämna några områden i arbetet att utveckla skolan i Eskilstuna.

Vi moderater gör skillnad!

Nu ser vi framemot 2016 och fortsatt arbete där vi gör skillnad för ett Eskilstuna som utvecklas och blir ännu bättre.

Eskilstuna kan mycket mer…

bild_moderat_se