Politikerkostnaderna ska ses över under 2016 i Eskilstuna

Under 2014 jobbades ett nytt arvodesreglemente fram för Eskilstuna som gäller för denna mandatperiod. Nu har det visat sig att arvodeskostnaderna har skenat iväg ordentligt. Sist vi fick en redogörelse kring detta så hade kostnaderna ökat med hela 30% jmf med 2014. I kronor var det i runda slängar 2-3 miljoner kronor. Det är inte ok!

Nu har vi fryst arvodena för 2016 och begärt en översyn av arvodesreglementet. Det är inte acceptabelt att kostnaderna för politiken skenar och det är ansvarsfullt att vi nu ser över dessa.

pengar

Gå och cykla eller buss till skolan

Fick innan jul ett brev från sonens skola där man berättade om arbetet att få fler elever att gå eller cykla till skolan. Detta arbete gjorde man på fler skolor i Eskilstuna och det är bra och viktigt anser jag av flera skäl och ett av dem är folkhälsan. Flera rapporter visar att barn och unga behöver röra sig mer.

I Eskilstuna får alla elever idag ett fritt busskort oavsett om man har skolan runt hörnet och inte behöver något busskort. Busskortet har fyra fria resor per dag och får inte användas av skolan till aktiviteter dvs utflykter etc.

Vi moderater vill att man ser över busskorten och inför avståndskriterie på x km. Det är så man hanterar busskort i många kommuner i Sverige och som vi gjorde tidigare i Eskilstuna.

Här finns det förmodligen en del pengar att omfördela från buss till skolan genom att införa avståndskriterie istället för att ha fritt busskort till alla. Vi måste hantera skattepengar på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Det är kul att skolorna jobbar hårt med att få eleverna att gå eller cykla till skolan medan politikerna vill att de istället åker buss. Lite svårt att inte le åt detta…

Detta är en fråga som måste lyftas under 2016.

FF_LK6_Flicka_pa_cykel_Svart