Intressant konjukturrapport från Svenskt Näringsliv

Sverige och Eskilstuna står inför flera stora utmaningar inom arbetsmarknaden och denna rapport från Svenskt Näringsliv lyfter flera av dem. Ska belysa några av dem.

Man kan se att läget för den svenska exporten är tudelat. Samtidigt som exporten växer som en följd av bättre internationell konjunktur så har svensk konkurrenskraft försämrats under lång tid och Sverige tappar marknadsandelar. Vilket är oroväckande då vi är ett land och stad som exporterar mycket.
Nästa puck som är viktig och det är matchningen på arbetsmarknaden. Matchningen på den svenska arbetsmarknaden fungerar allt sämre i bemärkelsen att det både finns fler lediga jobb och fler arbetslösa på arbetsmarknaden än tidigare. Här måste utbildningen matchas bättre emot efterfrågan från arbetsmarknaden och skapa en attraktion för vissa yrkesgrupper. 
Sverige har EU:s lägsta andel arbeten utan krav på särskild yrkesutbi­ldning. Endast fem procent av alla arbeten har inga krav på särskilda kvalifikationer, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på nio procent inom EU. Samtidigt ökar arbetslösheten snabbt för personer med högst förgymnasial utbildning vilket antyder att det finns för få arbeten för personer i denna utbildningsgrupp. 
Det är tydligt att konkurrensen är hårdast om de enklare jobben. I riket går det 2,9 personer med förgymnasial utbildning på varje arbete som inte kräver särskilda kvalifikationer.
Sedan ska man till detta lägga till att regeringen bedriver en kontraproduktiv jobbpolitik som enligt deras budget ger ca 25 000 färre jobb på sikt. Helt galet!

Ni kan läsa rapporten här.