Hur har det ekonomiska läget varit i Eskilstuna tidigare år

Ingen kan ha missat rubrikerna i media kring de tuffa utmaningar som Eskilstuna har kring ekonomin. Vikande skatteintäkter, obalans i flera nämnder och ökade kostnader inom flera områden är några av orsakerna till det tuffa läget vi har i Eskilstuna.

Läget är lika tufft för flertalet kommuner i Sverige men det är en klen tröst för oss i Eskilstuna. 
Men hur har det sett ut tidigare i kommunen gällande resultatet.

Har det varit bra eller har man ”dopat” resultatet med engångsintäkter eller liknande…

Ger er en kort tillbaka blick kring resultatet(överskottet) för vår kommun.

2011 gjorde kommunen ett överskott på 176 miljoner kronor. Vad ingick i siffrorna?

– AFA-pengar 12 miljoner kronor

– Ökade skatteintäkter 63 miljoner kronor

– Reavinster 12 miljoner kronor

Nämnder med underskott: Vuxennämnden

2012 gjorde kommunen ett överskott på 210 miljoner kronor. Vad ingick i siffrorna?

– AFA-pengar 86 miljoner kronor

– Ökade skatteintäkter 34 miljoner kronor

– Reavinster 17 miljoner kronor

Nämnder med underskott: Arbetsmarknad och familjenämnden, Torshälla Stads nämnd, Vuxennämnden

2013 gjorde kommunen ett överskott på 173 miljoner kronor. Vad ingick i siffrorna?

– AFA-pengar 81 miljoner kronor

– Ökade skatteintäkter 25 miljoner kronor

– Reavinster 11 miljoner kronor

Nämnder med underskott: Arbetsmarknad och familjenämnden, Torshälla Stads nämnd, Vuxennämnden

2014 gjorde kommunen ett överskott på 32 miljoner kronor. Vad ingick i siffrorna?

– AFA-pengar 48 miljoner kronor

– Reavinster – 22 miljoner kronor

– Inga ökade skatteintäkter

– Resutatet 6 miljoner kronor och för att nå balanskravet så lyfte man in ovanstående belopp.

Nämnder med underskott: Arbetsmarknad och familjenämnd, Torshälla Stads nämnd, Vuxennämnden

Plockar man bort dessa engångsintäkter så har ekonomin inte direkt varit lysande och stabil för att bygga ett starkt Eskilstuna i framtiden.

Det är bra att kommunen gjort överskott i många år men ibland måste man titta vilka pengar som legat bakom överskottet. Har man gjort reformer/strukturförändringar, effektiviseringar etc inom bla förvaltningarna och bolagen för att möta framtiden? 

Har kommunen för lågt eller inget överskott så innebär det att man måste låna mer pengar för investeringar i verksamheten och det innebär att vi skickar notan till våra barn och barnbarn. 

Det är inte acceptabelt!

Enligt prognoser så kommer 2015 års resultat bli en dyster läsning och det innebär också tuffa åtgärder och förändringar inom olika områden.

  

Intressanta besök hos MAN och Seidenader gällande lärlingssystemet 

Dagarna rusar på och vi har hunnit med flera bra och lärorika företagsbesök gällande lärlingssystemet i München. Hade äran att få besöka MAN. Vi fick höra och se hur de jobbade med lärlingarna. Riktigt imponerad över hur man utbildar och tar sitt ansvar för framtiden.  Finns en del för oss att lära inom lärlingssystemet.

    
    
   
Vi besökte också företaget Seidenader, ett bolag som jobbar med produkter mot läkemedelsbranschen. Även här blev man imponerad av lärlingssystemet och hur man jobbar och ser på detta från företaget.

   
   

Har varit en mycket lärorik och bra resa. Härligt att programmet var intensiv och inget tidsspill på annat än uppdraget. Inte varje gång man startar dagarna redan kl.07.15 för att besöka företag. 🙂

Lärlingssystemet och yrkesutbildning i fokus

Besöker under några dagar staden München för att lära mer om lärlingssystemet och yrkesutbildning som finns i Tyskland. Resan sker i Regionförbundets regi genom Kompetensberedningen. Härligt med tysk effektivitet som innebär start av dagarna runt kl.07.00 och lunchen tar vi i bussen. Vi besökte en skola där vi fick träffa elever, lärare och rektorn. Mycket intressant att höra hur de jobbar och vilket samarbete det finns mellan skolan, näringslivet, föräldrar, facket, staden och eleverna. Finns lite att lära och ta med sig till Sverige kring detta. Titta bara på vilka bilar eleverna jobbar med och dessa bilar har skolan köpt in. Riktigt bra dag och mycket intressant samtal med Staden München om deras utmaningar inom olika områden och frågan om flyktingfrågan lyftes också under samtalet. Snart lite mat tillsammans med Tysk – Svenska Handelskammaren.

image

image

image

image

image

image

image