From nästa vecka kommer jag lansera ett nyhetsbrev om vad som händer inom politiken lokalt och utanför Eskilstuna

From nästa vecka kommer jag skriva lite kring politiken och vilka ärenden som hanteras och vad som är på gång i Eskilstuna. Kommer också skriva vad som händer på riks och inom EU. Jag kommer släppa ett nyhetsbrev i veckan och det kommer ske från denna blogg.

Vi höres! 🙂

Äntligen rivs Rondellen 

Det är mycket glädjande att nästa steg nu tas i utvecklingen av handelsområdet och stadsdelen Skiftinge genom rivningen av spökbygget Rondellen. Denna fastighet har varit mörk och tom i flera år och det är bra att den nya ägaren nu tar beslutet att ”sopa” ner denna byggnad. 

Nu kan planerna för utvecklingen av ett nytt handelsområde och stadsdelen Skiftinge ta ett väldigt stort steg framåt.

  
Det är mycket bra för Eskilstuna och en utveckling av handelsområdet kommer skapa många nya jobb i Eskilstuna.

Bra!

Politiken måste vara ett föredöme och ta sin del av besparingen i Eskilstuna

Eskilstuna kommun har en ansträngd ekonomi och samma förutsättningar måste gälla för politiken som för de andra delarna av kommunens verksamheter: Den ska bedrivas effektivt både vad gäller hur många vi är och vad den får kosta. Det är förstås viktigt att det finns tillräckligt många förtroendevalda i de politiska församlingarna för att vi ska kunna göra ett grundligt arbete, både i majoritet och i opposition. Men det finns ingenting som säger att ju fler vi är desto mer demokrati får vi.

"Starving" piggy bank

Anser att vi bör se över antalet ledamöter i våra nämnder och bolag. Finns flera kommuner i vår storlek som har färre ledamöter i sina nämnder och bolag, det funkar utmärkt i dessa kommuner. Vi är också väldigt bra bemannade i kommunfullmäktige om vi jämför oss med kommuner i vår storlek. Vi har hela 79 ledamöter i kommunfullmäktige, Västerås klarar sig på 61 ledamöter. Varför måste vi vara fler? Vi bör även se över våra arvoden så de inte ligger på en nivå som är högre än kommuner i vår storlek.

Viktigt att politiken är ett föredöme och tar sitt ansvar för att stärka ekonomin i Eskilstuna.

Nu ska notan betalas

Det kan inte ha undgått någon i Eskilstuna att nu måste kommun dra åt svångremmen ordentligt ekonomiskt. Detta är nota efter tidigare majoritet i Eskilstuna och nu måste den betalas. Politik handlar om att prioritera och ha medborgarnas bästa i fokus hela tiden. Vi förtroendevalda förvaltar årligen runt 5 miljarder kronor för att bedriva bra kommunal kärnverksamhet till medborgarna i Eskilstuna. 

Då kan man fråga sig om fokus ska vara tex vindkraft, kretsloppspark, klotterväggar och en djurpark. Klart det är ett nej gällande dessa. 

När det gäller de kommunal vindkraftverken så kommer de förmodligen inte göra de vinster som kalkylerna var uppbyggda på. Nu får vi hoppas att den dyra vindkraftsatsningen som man gjort inte slutar i en stor förlust. Däremot kommer kommunen förlora mycket pengar på Samkraft, ett vindkraftbolag där kommunen är delägare. Vi var stark emot att satsa fler miljoner i detta bolag som stod nära en konkurs och har ekonomiska bekymmer nu igen. Men för den förra majoriteten så var det inga problem… 

Parken Zoo gjorde ett katastrof år 2014. Hela 27 miljoner i förlust på en verksamhet som omsätter ca 70 miljoner per år. Behöver inte säga mer om det. Nu kommer den nya majoriteten att sälja denna verksamhet.

Kretsloppsgallerian som redan innan spaden gick i backen skulle göra ett underskott på minst 2 miljoner per år. Detta sa vi NEJ till eftersom man måste ta ansvar för skattebetalarnas pengar. 

Klotterväggar kan man lägga ner tid och resurser på tydligen också. Detta har säkert redan kostat åtskilliga skattekronor för skattebetalarna. Vi får väl se vad som händer med dessa väggar.

Nu måste de kommunala bolagen och förvaltningar ta ett stort ansvar och ha en ekonomi i balans om vi ska kunna utveckla Eskilstuna. Det måste råda ordning och reda i ekonomin och allt måste finansieras krona för krona. Det innebär att kalkyler och siffror måste vara korrekta och inte växa med fler hundra procent efter ett beslut. Tänker på bl a fontänen och har inte glömt ishallen ännu heller.

Eskilstuna kommun står också för hela underskottet för butiken på centralstationen som säljer tågbiljetter. Den skulle SJ avveckla pga olönsamhet och då gick den förra majoriteten in och lovade stå för hela underskottet med våra skattepengar.

  
Nu får vi hoppas att mästerskapet gällande friidrotten i sommar håller sin ekonomi eftersom kommun har garanterat full underskottstäckning ifall man redovisar röda siffror.

Nu ser den nya majoriteten som består av socialdemokraterna, centerpartiet och moderaterna över alla verksamheter. Vi kommer bl a besluta om en ny bolagsstruktur efter en omfattande bolagsöversyn. 

Det kommer bli några tuffa år för Eskilstuna och vi kommer ta vårt ansvar för att Eskilstuna utvecklas och blir en bättre kommun för oss alla.