Många bra samtal med jobb och skola i fokus

Vilket tempo vi har i arbetet för ett bättre Eskilstuna. Vi har under veckan bla börjat jobba med en revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen, börjat titta på trafiksituationen i Eskilstuna och haft vårt första kommunstyrelsemöte med nya majoriteten. Tempot är högt och vi har en mycket god stämning!

Träffade Eskilstuna Fabriksförening och vi hade mycket bra samtal om fler jobb och utveckling av Eskilstuna. Positivt att Rinmanskolan åter får en fyraårig tekniskutbildning. Bra och viktigt för Eskilstuna. Har också haft bra samtal om den nya arenan med berörda parter och det var ett intressant möte på många sätt.

Skolfrågorna har vi i fokus och jag träffade British Juniors föräldrargrupp och samtalade om olika frågor som berörde deras skola. Bra och konstruktivt samtal som vi alla var mycket nöjda med. Besökte Byggmässan på Rekarnegymnasiet för deras elever, vilken bra mässa! Bra att skolan har skapat denna mässa som är populär bland eleverna och näringslivet.

Nu gäller det att ladda batterierna för morgondagens utbildning med Per Westerberg. 🙂