Total förvirring och maktfullkomlighet

Igår hade vi vårt första möte med kommunfullmäktiges valberedning. En genomgång om antal platser i nämnder/bolag och vilka råd/beredningar/utskott som kommer finnas nästa mandatperiod skulle avhandlas. Det gjorde vi till en viss del men sedan uppstod en stor oenighet mellan majoritetspartierna under mötet.

Det gällde antalet ledamöter i råd och bolag, de var helt enkelt inte överens om antalet.

Vilken parodi det blev!

R_dgr_n

Sedan fick vi se på total maktfullkomlighet från den socialdemokratiska majoriteten. I utskott som finns under nämnderna så har det alltid varit så att majoriteten tar ordförandeposten och vice ordförande posten tar oppositionen. Nu har den socialdemokratiska majoriteten lagt beslag på bägge posterna. Är mycket förvånad och besviken över detta tilltag från den socialdemokratiska majoriteten. Frågan är varför gör man så här helt plötsligt? Makthunger? Arvoden? Vad?

Nästa överraskning är att man från den socialdemokratiska majoriteten inte verka lita på att styrelsen i Eskilstuna kommunföretag AB utan vill sätta presidiet från kommunstyrelsen i bolagets styrelse också.
Men har vi inte ägardirektiv för bolaget som styrelsen ska förhålla sig till bland annat?

Samtidigt vill den socialdemokratiska majoriteten utöka antalet politiker genom att dela nämnder och tillsätta fler råd.

Mer politiker ska in överallt! Börjar nu påminna om en tid i vår historia som inte känns bra.

Detta är inte ok! Fel fokus och man har glömt vem man företräder!

Nytt torg för 65 miljoner behöver kravallstaket

I Eskilstuna har man byggt ett nytt torg för hela 65 miljoner kronor. Torget har varit väl debatterat i media och politiskt. Den blev invigd för drygt en månad sedan och nu får den kravallstaket.

803549565

Kravallstaket på vårt nya torg, seriöst! Vem tar ansvaret för detta? Någon bör väl rimligen vara ansvarig för denna miss som har vållat många olyckor.

Torget kostade trots allt 65 miljoner kronor.

Skolans kunskapsnivå åter i fokus i Eskilstuna

Återigen kan vi läsa i lokaltidningen om kunskapsnivåerna i Eskilstunas skolor. Denna gång är det gymnasieskolan som står för rubrikerna.

Vi moderater har år efter år sagt att skolan bör prioriteras i Eskilstuna. Vi har årligen i vår budget tillsammans med alliansen gjort stora satsningar på skolan i Eskilstuna för att höja kunskapsnivån. Höjda lärarlöner, mindre barngrupper, höjd skolpeng, stärkt ledarskap är några av de satsningar som vi vill genomföra för en bättre skola för elever och lärare.

”- Men att många elever fullföljer gymnasieutbildning säger egentligen ingenting om elevernas resultat. Tittar man på betyg och hur många som uppnår behörighet till högskola hamnar Eskilstuna fortfarande i bottenskiktet.
Med en genomsnittlig betygspoäng på 13,1 hamnar Eskilstuna på plats 262 bland landets 290 kommuner. Rikssnittet är 14,0.
Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till högskola är 77,9 procent, vilket ger rankingen 282. Snittet i landet som helhet är 86,9.”

”-Förra året kostade gymnasieundervisningen 49 800 kronor per elev i Eskilstuna. Rikssnittet låg på 52 600 kronor.”

Helt oacceptabelt att detta får ske på vårt nya torg

Nyligen invigdes vårt nya torg i Eskilstuna. Ett stort bygge som har kostat oss skattebetalare i Eskilstuna runt 65 miljoner kronor. Drygt en månad efter invigningen så verkar torget vara en farlig plats.

1546269_10204353820837600_5204960084436588934_n

Nu har en ytterligare olycka hänt i dessa sk dammar och det är helt oacceptabelt. Det är den tredje olyckan. Torget har många brister såsom att den inte är tillgänglig för alla och en träbro som nu har fått en filtmatta för att ingen ska ramla och slå sig. Stora brister som inte får hända när man bygger ett torg för 65 miljoner kronor.

Frågan som dyker upp är, vem är ansvarig för dessa brister?

Varför fanns inte ärendet om ökad hyreskostnad med på arbetsutskottet den 4 november

Ärendet kring förskolan i Torshälla som nu blir 600 000:- dyrare per år att hyra fortsätter. När man läser handlingarna så är de daterade 2014-10-17 och nämnden hade ett arbetsutskott den 4 november. Ärendet kring den ökade hyreskostnaden fanns inte med. Varför?

Ansvaret ligger på den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna och det är inte första gången investeringarna skenar i Torshälla.

Mer att önska av upphandlingar och förstudier inom Eskilstuna kommun

Läser handlingar till Torshälla stads nämnd och ser till min förvåning att hyran för den nya förskolan blir 600 000:- dyrare per år än tilltänkt. Det är inte acceptabelt att efter upphandlingar och förstudier för en ny byggnad komma på att något tex saknas. Det är med andra ord en dålig förstudie som är genomförd. Hyreskostnaden för den nya förskolan var beräknad till 3,6 miljoner kronor per år och nu blir den 4,2 miljoner kronor per år.

Ett av skälen man anger är, följd av krav på miljövänligt material, hade man inte det som krav i upphandlingen? Om svaret är ja, varför blev det så mycket dyrare än det som stod i anbudet?

Det är inte acceptabelt man hanterar skattebetalarnas pengar på detta sätt.

Vi moderater anser att Eskilstuna kommun måste göra bättre upphandlingar och förstudier och hålla de ekonomiska ramar som är uppsatta för projektet.

IMG_0747-0.JPG

IMG_0745-0.JPG

IMG_0748-0.JPG

IMG_0746-0.JPG

Ikväll tvärvände majoriteten gällande höjda arvoden för ordförandena i flera nämnder i Eskilstuna

Ikväll hade arvodeskommitten åter ett möte gällande arvodesnivåerna för nämnderna. Med stor glädje kan vi konstatera att man från majoriteten har tvärvänt i frågan om höjda arvoden för ordförandena i några nämnder.

Detta innebär att ordförandena i Miljö- och räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden inte kommer få ett ökat arvode. Bra!