Torget kommer kosta 5,7 miljoner per år

Idag fick vi en prislapp för vad det nya torget i Eskilstuna kommer att kosta skattebetalarna varje år. Prislappen hamnade på ca 5,7 miljoner kronor per år. Vad innehåller dessa 5,7 miljoner? Det är en driftkostnad på 1,7 miljoner per år och sedan tillkommer kapitalkostnaden dvs avskrivning och ränta på ca 4 miljoner kronor per. Vart tog 1 miljon per år vägen?

2291911_1200_692

Alla har vi våra prioriteringar.

Resultaten av nationella proven för årskurs 3 redovisades idag i svenska och matematik. Eskilstuna har stora utmaningar!

Idag presenterades resultaten av de nationella proven i årskurs 3 för matematik och svenska. Man kan efter ha tittat på dem snabbt konstatera att Eskilstuna har stora utmaningar inom båda ämnena. Detta visar åter att vi moderater och alliansen har rätt i frågan att det bör satsar mer på våra elever och lärare i Eskilstuna. Det är tråkigt att vi ligger under snittet och det är inte acceptabelt!

Total nationellt årskurs 3 matematik

Total nationellt årskurs 3 svenska

Nationella prov årskurs 3 fristående

Nationellt prov årskurs 3 kommunala

Skiftingehus blir försenat igen… Nu hoppas man på 2017

Skolan i Skiftinge har stora behov av upprustning och frågan om upprustning har skjutits upp i omgångar av den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna.

Nu sker det igen!

Den förstudie och projektering som skulle presenterats i maj 2014 har blivit uppskjuten. Nu kommer en förstudie presenteras i mars-april 2015 och hösten 2015 ska en projektering starta. Riktigt försenat med andra ord.

Nu hoppas man att skolan ska vara upprustad 2017. Inte acceptabelt och detta visar att majoriteten inte prioriterar skolan.

Kommer detta bli en valfråga 2018?

IMG_0735.JPG

Den socialdemokratiska majoriteten köper dyrt och säljer billigt

Återigen så har en fastighetsaffär beslutats i kommunstyrelsen. Idag köpte den socialdemokratiska majoriteten en fastighet för ca 6 miljoner kronor. Fastigheten var värderad till 4,5 miljoner kronor och belånad till 5,6 miljoner kronor. Säljaren har enligt tjänstemännen behov av en snabb affär pga ekonomiska skäl. Ni finner alla handlingar här. 30_Extra Ärende Köp av fastigheten Stråken 4 Eskilstuna

Det är anmärkningsvärt att majoritet hanterar skattepengar på så lättvindigt sätt. Varför betala nästan 1,5 miljoner mer för en fastighet än värderingen? Det är inte att ta ansvar för våra gemensamma skattepengar! Kom ihåg att majoriteten sålde fd brandstationen för 2,5 miljoner kronor och skickade med ett rivningsbidrag på 1 miljon kronor.

Vi moderater tillsammans med övriga allianspartier sa nej till affären.

Så har du en fastighet och går i säljtankar, ring och hör med majoriteten i Eskilstuna!