Imorgon väntar en del ärenden när vi har kommunstyrelsens arbetsutskott

Imorgon har vi arbetsutskott och en del ärenden är det. Se Ärendelista KSAU

Det är flera stora ärende såsom avtalet mellan kommunen och Mälardalens högskola, översyn av Eskilstunas bolagskoncerns struktur och införande av fler nämnder i Eskilstuna. Se ärendet Fler nämnder

Först är vi kallade till ett träff med kommunstyrelsens ordförande gällande den nya mandatperioden på morgonen. Information om mandatfördelning och andra frågor som rör partierna i stadshuset.

Högt tonläge från vänsterpartiet och fler nämnder i Eskilstuna

Igår var det kommunfullmäktigemöte och ärendelistan var tunn. Men det var ett ärende som fick vänsterpartiet att gå i spinn. Det var ärendet kring föräldraledighet för förtroendevalda i Eskilstuna. Vi anser som alla att detta borde vara en självklarhet 2014 som förtroendevald att få vara hemma med sitt barn men det finns lite problem med lagstiftningen som vi vill få klarhet i. Då begärde vi moderater tillsammans med övriga allianspartierna att detta skulle klargöras och begärde återremiss av ärendet. Vilket vi gjorde i kommunstyrelsen också men majoriteten valde ändå att skicka ärendet till kommunfullmäktige. Majoriteten kunde ha hanterat ärende annorlunda men vill tydligen ge vänsterpartiet lite utrymme i talarstolen. Vilket de även tog och vi fick se hur härskarteknik kan utövas. Tråkigt att ha ett sådant tonläge när vi är för att förtroendevalda ska få vara föräldralediga men vi vill också ha ett stöd i lagen att få ta ett sådant beslut. Nu blev det en återremiss av ärendet och den kommer förmodligen behandlas i oktober igen. Detta fullmäktigemöte var också den sista för gruppen denna mandatperiod och en ny fullmäktigegrupp tillträder i oktober.

Lämnar gårdagens KF till ett ärende som kommer diskuteras nästa vecka på kommunstyrelsens arbetsutskott. Det ligger ett förslag till utökning av antalet nämnder i Eskilstuna. Man vill dela arbetsmarknads- och familjenämnden och barn- och utbildningsnämnden i fler nämnder. I stället för två nämnder är förslaget fyra nämnder som i så fall ska finnas på plats redan 1 januari 2015. Det innebär fler politiker och ökade kostnader för arvoden etc. Vi får se vad som sägs på tisdag kring detta.

Önskar alla en trevlig helg och ta hand om er! 🙂