Socialdemokraterna hotar att göra nästan 500 ungdomar arbetslösa i Eskilstuna

Socialdemokraterna i Eskilstuna vill göra nästan 500 ungdomar arbetslösa i Eskilstuna. Ni läser helt rätt!

Nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att bara i Eskilstuna hotar Socialdemokraternas förslag om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga nästan 500 ungdomsjobb. Man vill helt enkelt ta bort riktiga jobb i Eskilstuna och det tycker Socialdemokraterna i Eskilstuna är bra.

Vi moderater vill gå fram med ytterligare reformer för fler i arbete ser vi hur Socialdemokraterna prioriterar skattehöjningar på framförallt jobb för att bekosta omfattande bidragshöjningar.

Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 så har jobben blivit 250 000 fler, men det är bara början. Framtill 2020 är vår målsättning att ytterligare 350 000 jobb ska växa fram.

Det är dags för en förändring i Eskilstuna för fler jobb och inte färre!

Du bestä(m)mer den 14 september!

jobb

Dörrknackning och skolan i Eskilstuna

Under tisdagkväll knackade vi dörr i Kvicksund. Det blev många trevliga och bra samtal.
Vi moderater har till dagens datum samtalat med ca 11 000 Eskilstunabor om hur vi tillsammans bygger ett bättre och starkare Eskilstuna.

Vi moderater vill satsa på skolan i Eskilstuna. Det är dags att våra barn och ungdomar får en skola som har de resurser som krävs för att bli Sveriges bästa skola. Vi går från ord till handling!

1skola_och_utbildning_1_-_foto_ulrika_vendelbo

Får vi väljarnas mandat att styra Eskilstuna den 14 september så kommer vi genomföra fler stora satsningar inom skolan, nedan några av dem:

– Mindre barngrupperna
– Öka personaltätheten
– Öka stödet till landsbygdsskolorna
– Ge våra barn en giftfri vardag i skolan
– Höja lärarlönerna
– Införa lärarsekreterare
– Stärka ledarskapet
– Stärka elevhälsan
– Tidigt stöd till elever som behöver stöd
– Fler specialpedagoger

Det är dags för en förändring i Eskilstuna! Ett Eskilstuna som ser alla och glömmer ingen!

Du bestä(m)mer den 14 september!

Utveckla samverkan mellan kommunerna för att förstärka Västra Mälaren

Idag släppte vi moderater i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Enköping områden som är viktiga att utveckla samverkan mellan våra fyra kommuner för att förstärka Västra Mälardalen.

Ni kan nedan läsa pressmeddelandet vi skickade till media imorse.

Vi vill utveckla samverkan mellan Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs för ett starkare Västra Mälardalen.

Vi har under en tid jobbat med frågan hur vi moderater vill utveckla samverkan mellan våra fyra kommuner för att förstärka Västra Mälardalen.

Västra Mälardalen är en stark region som kan ännu bättre. Tillsammans har vi ca 320 000 invånare. Genom att knyta våra kommuner närmare varandra kan vi utvecklas snabbare. Kommunikationerna måste förbättra både på väg och järnväg. Självklart borde det vara motorväg mellan våra städer där det är möjligt och tågkommunikationer som underlättar pendling.

Trafiksäkerheten på våra vägar måste också förbättras.

Vi har idag redan ett starkt samarbete med Mälardalens högskola och med tillgång till högre utbildning kan våra städer och regionen utvecklas ännu bättre. Frågor som också utvecklar våra städers viktigaste verksamhet skola och omsorg. Vi behöver utveckla forskningen inom dessa områden och det kan göras med doktorander och forskning.

Teknikutveckling är en förutsättning och en arbetsmarknad där fler kan få arbete. Samma problem finns med hög ungdomsarbetslöshet. Det krävs kraftfulla åtgärder som ger grunden för nyanlända och ungdomar att få arbete. Yrkesintroduktionsanställningar YA är ett bra sätt att ytterligare ge fler ungdomar möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Det ger en möjlighet att rekrytera framtida personal samtidigt som unga kan komplettera sin utbildning. Det måste ställas krav på försörjningsstöd så att de som behöver det också får verktyg för att kunna få jobb. Vi kommer att ta krafttag med åtgärder och förstärka för att minska ungdomsarbetslösheten och det kan vi tillsammans göra så att det finns tillgång på arbete i vår region. Alla behövs i Västra Mälardalen.

Verksamheter kompletterar varandra i Västerås finns en hamn och en flygplats och i Eskilstuna finns en kombiterminal för omlastning som är en tillgång för hela regionen. Våra fyra kommuner är tillsammans ett viktigt nav för logistik
Dessa måste bättre tas tillvara för att fortsätta utveckla våra kommuner.

Ett näringsliv som snabbt ges myndighetbesked och med servicegarantier, underlättar för att företag ska växa och etablera sig i vår region. Här kan också städerna samarbeta för att fler ska välja att etablera sig i regionen. Att få fler företag gynnar hela regionen.

Vi vill stärka samverkan mellan städerna för att skapa en större, starkare och intressantare region med tillväxt, fler arbetstillfällen, ett varierat bostadsutbud, bra pendlingsmöjligheter, utbildning och en mångfald av evenemang och fritidsaktiviteter.

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att utveckla hela Mälardalen.

Vi vill att samarbetar fördjupas i konkreta frågor för att effektivisera verksamheter, öka kvaliteten på kommunala tjänster och öka graden av integrationen kommunerna emellan.

Vi är öppna för att utreda möjligheten till ett djupare samverkan inom besöksnäringen för att öka turismen till vår region.

Elisabeth Unell (M) 070 5804819
Oppositionsråd Västerås

Jari Puustinen (M) 070 2692943
Oppositionsråd Eskilstuna

Anna Wiklund (M) 070 6825130
Kommunstyrelsen ordförande Enköping

Jacob Högfeldt (M) 070 5666222
Oppositionsråd Strängnäs

Eskilstuna behöver mindre barngrupper i förskolan, SD och V vill inte minska barngrupperna

Intressant att både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet yrkade avslag under dagens kommunstyrelsemöte gällande fler förskoleplatser i Eskilstuna. Kommunstyrelsen hanterade två ärenden gällande start av fristående verksamhet inom förskolan och SD (till en) och V (till båda) sa nej. Tydligen så prioritera de annat än minskade barngrupper.

Eskilstuna har idag barngrupper som ligger över riksgenomsnittet och trycket på fler förskoleplatser är stor. Vi moderater vill tillsammans med alliansen bygga ut med fler förskoleplatser och ökar resurserna för fler händer inom förskolan. Personaltätheten ligger under riksgenomsnittet och det skapar en jobbig arbetsmiljö som skapar högre sjukfrånvaro. Inte bra!

Det är dags att gå från snack till verkstad och minska barngrupperna!

Det är dags för en förändring i Eskilstuna och mindre barngrupper.

Du bestä(m)mer den 14 september!

Tror inte på tvång, gör du?

Tanken på det här med obligatoriskt gymnasium, nya S-förslaget, känns ingen vidare enligt mig. Vi behöver inte mer tvång i skolan utan en skola som motiverar och engagerar våra elever. Omotiverade elever måste få engagemang och motivation, hjälp och stöd och rätt utmaningar. Och framförallt möjlighet att påverka sin egen framtid. Tvång är sällan rätt väg att gå enligt mig.

skola

Vi måste ha en grundskola som ger våra elev rätt kunskaper och förutsättningar att klara och känna sig motiverade för studier på gymnasiet.

Ett obligatoriskt gymnasium kommer inte innebära att fler får börja ett nationellt program. Många får istället, ofta tröstlöst, fortsätta att reparera luckorna från högstadiet. Inget pekar heller mot att ett obligatorium skulle hjälpa för den lilla grupp som helt struntar i att delta i undervisningen. Problemet finns redan på högstadiet, och där hjälper inte skolplikten.

Vi vill skapa Sverige bästa skola i Eskilstuna. Resan börjar redan i förskolan och då är det viktigt med mindre barngrupper och hög personaltäthet. I dag har Eskilstuna stora barngrupper och låg personaltäthet jämfört med riket. Det vill vi råda bot på genom att bygga fler förskolor, tillföra mer resurser för fler händer och attrahera fler fristående aktörer.

Grundskolans skolpeng ska upp till riksnivå. Eskilstuna har en lägre skolpeng och det innebär bla att rektorn inte har möjlighet att anställa tex specialpedagoger, skolsköterska, kurator eller fler lärare. Vi kommer höja skolpengen vilket ger mer resurser till rektorn och skolan att göra detta. Vi vill också införa lärarsekreterare för att underlätta pappersbördan för lärarna i Eskilstuna och stärka ledarskapet.

Det är dags för en förändring i Eskilstuna! Vi ska ha en skola som ser alla och glömmer ingen!

Du bestä(m)mer den 14 september!

Bra samtal om hur vi tillsammans skapar ett bättre Eskilstuna. Det är dags för en förändring!

Vilken superhelg det har varit i Eskilstuna! Det har varit aktiviteter på flera håll i kommunen och vi moderater har varit på plats vid några och samtalat med Eskilstunabor. Det märks att det är val den 14 september.

Här kommer några bilder från helgen. Vilken härlig stämning vi har i partiet och det känns och märks under våra aktiviteter. Bra jobbat allesammans och nu kör vi in i kaklet! 🙂

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ett genomgående tema är att det behövs en förändring i Eskilstuna. Skolan är och kommer vara den stora frågan i årets kommunalval i Eskilstuna. Eskilstunas skolor behöver en majoritet som har skolan i fokus och det är moderaterna och alliansen. Vi har år efter år visat i vår gemensamma budget att vi satsar på skolan och vill skapa Sveriges bästa skola i Eskilstuna genom olika förslag och ökade resurser.

Den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna har år efter år låtit förskolans barngrupper vara för stora och inte ökat personaltätheten. Eskilstunas barngrupper i förskolan ligger över rikssnittet och personaltätheten under rikssnittet, inte ok!

Några av våra satsning för en bättre förskola:

– Vi vill bygga fler förskolor i Eskilstuna.
– Vi är positiva till fristående förskolor.
– Vi ökar resurserna för att öka personaltätheten i förskolan.

När det gäller kunskapsnivåerna är många i Eskilstuna oroliga att så många elever lämnar grundskolan utan godkända betyg. Drygt 31 % av eleverna som lämnade årskurs 9 i Eskilstuna saknade godkänt i samtliga ämnen, inte ok!

Några av våra satsningar för en bättre skola:

– Vi ökar skolpengen så vi når rikssnittet.
– Vi satsar på att öka lärarnas status.
– Vi vill införa lärarsekreterare för att minska pappersbörda för våra lärare.
– Vi vill stärka ledarskapet inom skolan.

Det är dags för en förändring i Eskilstuna! Ett Eskilstuna som ser alla och glömmer ingen!

Du bestä(m)mer den 14 september!