Nu ska den socialdemokratiska majoriteten driva restaurang i Eskilstuna

Idag kan man läsa i Eskilstuna-Kuriren om den redan uttalade upprustningen av stadsparken i Eskilstuna. Det är bra att man tar ett krafttag kring denna vackra park och gör den mer levande. Det är något som vi moderater är för och tycker är en bra utveckling av Eskilstuna. När man läser vidare i artikeln så häpnar man av att den socialdemokratiska majoriteten vill driva den tilltänkta restaurangen/cafe som ska finnas i parken. Varför ska kommunen driva en restaurang? Vad står på tur näst? En frisörsalong, pizzeria, hotell varför inte en livsmedelsaffär… Detta är riktigt beklagligt att ha en politisk ledning som vill driva det mesta i en kommun i offentlig regi. Detta återspeglar sig årligen i rankingen gällande företagsklimatet för Eskilstuna. Verkar som den socialdemokratiska majoriteten strävar efter placering 290. Senaste placeringen på denna ranking för Eskilstuna var plats 237. Vi moderater tror på näringslivet i Eskilstuna och vill utveckla Eskilstuna tillsammans med näringslivet!

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet spekulerar eller snarare ger bort Eskilstunas skattemedel

e-magin_capture2

För några månader sedan så beslutade den sittande majoriteten att Eskilstunas skattebetalare ska tillskjuta flera och åter flera miljoner kronor till ett bolag som heter Samkraft AB som står i ruinernas brant. Argumenten var att de bolaget kommer säkert reda upp det och att bolaget inte var konkursmässigt trots en revisionsrapport på bolagets situation och tidigare ekonomiska utmaningar. Man kan läsa i artikeln att några kommuner har kommit till insikt och valt att tänka förnuftigt och ta ansvar för skattepengarna. I Eskilstuna köpte man allt med hull och håg och valt att lägga stora pengar på detta riskprojekt med önskedrömmen om att det löser sig säkert. Dessa pengar som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill spekulerar med genom att leka riskkapitalister skulle kunna ha satsats på skola, vård och omsorgen i Eskilstuna. Detta hade kommit oss Eskilstunabor tillgodo men den sittande majoriteten valde spåret att spekulerar med Eskilstunabornas skattepengar. Moderaterna sa nej till denna spekulation med våra gemensamma tillgångar. Vi tar ansvar!

Alliansen stärker upp grundskolan

Idag presenterade Alliansen tre förslag på hur man vill stärka upp grundskolan. Det är förslag som rustar upp eleverna bättre inför framtiden och nå högre kunskapsresultat i svensk skola. Ser vi på grundskolan i Eskilstuna som har stora utmaningar med kunskapsnivån där ca 25% av årskurs 9 eleverna lämnar skolan utan godkänt i 16 ämnen.
Det är bra att fokus är på den kunskap barn får med sig ut från skolan och förslagen prickar så rätt. Det är bra med sommarskola och extra skolår för de elever som inte når målen i grundskolan. Det är bra att barns förmåga till tidigt lärande tas tillvara genom en tidigare skolstart. I ett internationellt perspektiv sker den obligatoriska skolstarten i Sverige sent. I majoriteten av de europeiska länderna är skolan tioårig och barnen börjar skolan vid sex års ålder.

Lärarnas Riksförbund välkomnar alliansens skolförslag.

alliansen