Bra att företag berättar vilka konsekvenser ett maktskifte kan få…några rader SJ också

Anser att det är bra att företag beskriver vilka konsekvenser företaget och de anställda får vid ett eventuellt maktskifte. De har all rätt att göra det och bör diskutera viktiga valfrågor. Det kan väl inte vara så att den andra parten dvs facket har monopol på det. Vad jag kan minnas så har LO pumpat in STORA pengar i ett partis valrörelse och tyckt mycket i olika valfrågor. Jag förvånas att det blir en sådan storm kring vad en VD tycker i en viktig valfråga.

Det är valår och socialdemokraterna bombar ut olika utspel som måste få väljarna att bli helt snurriga. Första ska man spara 10 miljarder på myndigheterna vilket skulle innebär att många skulle bli utan jobb.
Sedan går man ”bananas” för att SJ fullföljer sin plan som SJ presenterade förra året som ska spara 1 miljard kronor på tre år. Att lägga ner resebutikerna vilket tyvärr drabbar även Eskilstuna är anpassning till marknaden eftersom endast 4 procent av biljett försäljningen sker via dessa. Alla vet också att SJ får konkurrens på lönsamma linjer och att biljettpriserna kommer bli lägre för oss resenärer. När det gäller förseningar som drabbar oss resenärer så står Trafikverket för ca 60 % av alla förseningar dvs inte SJ fel. 6 % av förseningarna beror på SJ. Avkastningskravet som hamnade i fokus är sedan 2005 10 procent. Staten fick 2012 157 miljoner och 2011 12 miljoner i avkastning från SJ dvs pengar som gick till statskassan. Mycket eller lite får alla själva avgöra. Gäller att se det verkliga problemet. Ren populism från socialdemokraterna gällande SJ.

Vinstutdelningskravet på SJ är inte orsaken till dagens varsel

Idag kunde vi läsa att att SJ AB varslar 400 anställd. Att varsla anställda är inget som något bolag önskar men ibland är verkligheten ett faktum och man är tyvärr tvungen att ge det tråkiga och svåra beskedet. Enligt SJ så står bolaget inför stora omställningar genom bla tuffare konkurrens, lägre tågpriser och anpassning av organisationen efter förändrat köpbeteende. Eskilstuna drabbas tyvärr av detta varsel genom att SJ lägger ner resebutiken vid centralstationen. Riktigt tråkigt! Tycker att det inte är ett bra beslut eftersom servicenivån kan bli lidande för alla resenärer.

Nu kräver oppositionen att vinstutdelningskravet slopas helt för bolaget och slår på med stor trumman. Då är min fråga ska det gälla alla statliga och kommunala bolag? Eller är dessa utspel ren populism?

Vi får inte glömma bort att häromdagen så presenterade socialdemokraterna besparingar på 10 miljarder inom myndigheterna i landet. Hur många arbetstillfällen skulle dessa besparingar drabba?

Några rader av Aftonbladet gällande SJ.

Hot och trakasserier av politiskt aktiva i Eskilstuna

Idag kan vi åter läsa i Eskilstuna-Kuriren att unga politiskt aktiva ungdomar från ungdomsförbundet MUF blivit hotade och trakasserade för sitt politiska engagemang. Det är återigen den vänsterextrema rörelsen som misstänks vara de som utfört dessa handlingar mot ungdomarna. Jag hoppas och räknar med att polisen tar detta på allvar eftersom det verkar vara återkommande handlingar från dessa personer. Detta är inte acceptabelt i ett öppet och demokratiskt samhälle och måste tas på allvar.

Hot och våld mot politiker och politiskt engagerade ungdomar kan påverka viljan att ta på sig ett politiskt uppdrag och resultera i att rollen som folkvald blir mer ansträngd. I vissa fall kan det leda till att den som utsätts undviker frågor som kan uppfattas som känsliga eller att personen väljer att hoppa av sina politiska uppdrag. Hoppas och räknar med att polisen tar detta på allvar och skapar en trygghet för alla som är politiskt engagerade i Eskilstuna!

Märkliga argument av (s)-majoriteten i Eskilstuna

testbarnHäromdagen behandlade kommunstyrelsen en ansökan om bidrag för en fristående förskola som vill starta verksamhet i Eskilstuna. Förskolan vill starta upp verksamheten i stadsdelen Stenby. Enligt ansökan så skulle förskolan ha 80 barn som mest i sin verksamhet. Eskilstuna har idag för stora barngrupper och fler barn ska in i förskolan under året. Det innebär att vi har ett stort tryck på att skapa flera förskoleplatser och minska barngrupperna. Med detta jobbar barn och utbildningsförvaltningen frenetiskt med för stunden. Då är denna ansökan bra eftersom den skapar fler nya förskoleplatser i Eskilstuna. Men icke säger den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna och har två ”tunga” skäl till varför de säger nej.

Den första är att detta konkurrerar med de kommunala förskolorna och kan bidra till att någon/några avdelningar eventuellt får stänga. Ni läser rätt! Det är inte första gången vi får detta argument när det gäller fristående skolor.

Andra argumentet är att lokalen enligt kommunen endast är lämplig för 60 personer. Det baserar kommunen på att de tidigare har haft verksamhet i dessa lokaler. När man läser igenom hela ärendet så upptäckte jag att det inte finns något papper från räddningstjänsten att lokalen är anpassad för 60 barn. Däremot finns en blankett som förskolan fyllt i där kommunen säger att ”elever/barn ska ha en yta på 7,5 kvm” dvs kommunen har satt ett mått på hur stor yta det ska finnas för varje barn. Nu råkade det vara så att enligt ansökan så skulle varje barn få 9,12 kvm på denna tilltänkta förskola. Helt horribelt att använda ett argument som inte håller längre än så här.

Vi moderater och övriga allianspartier ville återremittera ärendet för att få klarhet i detta med lokalens storlek. Men icke, sa den socialdemokratiska majoriteten och avslog ansökan. Så går det till i Eskilstuna!

Moderaterna tillsammans med alliansen har stora satsningar på förskolan i Eskilstuna i sin budget. Vi satsar stort på bla minska barngruppernas storlek och en utbyggnad av fler förskoleplatser. Det börjar i förskolan för våra barn och elever!

Splittrad majoritet i Eskilstuna

Så fick miljöpartiet krypa till korset och rätta in sig i ledet. Miljöpartiets våta dröm om en restaurang som drivs i offentlig regi blev endast en dröm. Man börjar undra vem det är som styr i Eskilstuna egentligen? Verkar som den ena säger A och när det blåser så säger den andra B med andra ord rena cirkusen. Det är så självklart att kommun inte ska driva restaurang utan hålla sig till skola, vård och omsorg!

Idag kan vi läsa att en idrottsförening i Eskilstuna ”sparkat” ut ungdomar eftersom de ska göra en elitsatsning. Ungdomarna är i åldrarna 14-15 år och detta är inte ok. Det som gör detta ännu värre är att de fick beskedet via mail. Riktigt dåligt av Eskilstuna City! Är övertygad om att detta fanns andra lösningar för denna tråkiga händelse.

Stora pengar ska läggas på en fontän i Eskilstuna

I dagens morgontidning så kan man läsa att den socialdemokratiska majoriteten har inhandlat en 20 meter hög fontän till Eskilstuna. Den kommer anläggas i ån under våren men man vill inte tala om hur mycket den har kostat. Det enda man säger är, jag citerar ”Den är dyr i alla fall”. Det är en tydlig markering på vad den sittande majoriteten prioriterar i Eskilstuna. Vi moderater satsar hellre resurser på våra barn och elever än en dyr fontän på 20 meter! Du bestäm(m)er 2014!