Bra förslag kring ungdomstjänst

Blev riktigt glad över de förslag kring ungdomstjänst och människohandeln som statsminister Fredrik Reinfeldt lyfte i sitt jultal häromdagen. Har själv erfarenhet av att ta hand om ungdomar som fått ungdomstjänst i Eskilstuna. Det som slog mig under samtal med ungdomarna var att det var väldigt stora svängdörrar kring deras ungdomstjänst. Första och främst sa de att de kunde välja om de skulle göra ungdomstjänst eller inte. Det fick mig att blir väldigt förvånad eftersom brotten de var dömda för inte var några småbrott direkt. Sedan kom nästa överraskning i våra samtal och det var att de kunde fördela ut tidsfristen hur de vill dvs att de kunde avtjäna den när de hade tid, lite elakt sagt. Har under mina träffar med bla justitieminister Beatrice Ask nämnt problemen med ungdomstjänstens brister och hon har hela tiden visat ett stort intresse kring frågorna. Det är bra att samtycke från den unge tas bort och att en tidsfrist införs. Övertygad om att även ungdomarna som blir dömda till ungdomstjänst även gillar tydligheten.

Under mina samtal med ungdomarna som var mycket öppna och intressanta så kunde man tydligt se att man har ”missat” dessa ungdomar i skolan och att de sökte en förebild och bekräftelse. Jag hade aldrig några problem med de ungdomar som gjorde ungdomstjänst och de sköte sina uppgifter mycket bra.

Sedan är det mycket bra att man skärper straffen för köp av sexuella tjänster kopplat till människohandeln och köpa av sexuella handlingar av barn. Det ska vara kännbart!

5 förslag

Klotterväggar, Nej Tack!

Nu vill den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna skapa klotterväggar för att komma tillrätta med problemet med klotter i vår stad. Helt fel väg anser jag.
Vi måste jobba tuffare med en nolltolerans mot klotter i Eskilstuna. Jag tror att en tuffare linje mot denna skadegörelse skapar en trevligare och tryggare stad att vara stolt över. I en kommun utan nolltolerans och med lagliga klotterväggar kan man i stället se hur skadegörelsen ökar. I Malmö ledde laglig klotterväggen till att skadegörelsen ökade med 30 procent i närområdet. I Umeå hade man lagliga klotterväggar under några år tills politiker och polisen kunde konstatera att väggen ledde till ökad skadegörelse och väggen togs bort. Har man gjort studier och analyser kring frågan om lagliga klotterväggar från majoriteten? Eller är detta bara ett snabbt förslag för att komma undan det misslyckande man har haft i sitt arbete med att bekämpa klotter i Eskilstuna?

Ja för nolltolerans mot klotter och nej till klotterväggar!

Hur ser kommunalskatten ut i Eskilstuna 2014? Alldeles för hög!

I Eskilstuna brukar vi diskutera och debattera skattesatsen för kommunen vid flera tillfällen. Speciellt i år så har denna fråga debatterats mer än tidigare och det beror på att vi moderater tillsammans med alliansen hade en skattesänkning på 20 öre i vårt budgetförslag för 2014. Den sittande majoriteten som består av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet svarade upp på vårt förslag med en sänkning av skatten med 5 öre. Kommunalskatten i Eskilstuna är hög jämfört med kommuner såsom Västerås(20,36), Norrköping(21,28), Örebro(20,88), Södertälje(20,13), Växjö(20,66), Uppsala(20,84), Malmö(20,94), Strängnäs(21,83) och många fler kommuner.

Kommunalskatten för Eskilstuna 2014 kommer att vara 22,13 kronor dvs för varje hundralapp som man tjänar går 22,13 kronor till kommun. Hur mycket pengar har en kommun att ”röra” sig med under ett år? För 2014 är det ca 5 200 miljoner kronor för verksamheten. Hur stor del av dessa pengar står kommunalskatten för? Kommunalskattens del är ca 3 800 miljoner kronor av budgeten. Hur mycket är då en sänkning av skatten med 20 öre? Det är ca 34 miljoner kronor.

Hur hög är skatten för en Eskilstunabo totalt inklusive landstingsskatten? Den hamnar totalt på 32,90 kronor för 2014.

Sänkt skatt ger människor mer pengar i plånboken och stimulerar tillväxten. Det är viktigt för Eskilstunas utveckling och tillväxt!

Vi i alliansen har i vårt budgetförslag för 2014 en mycket stark och offensiv budget för Eskilstunas utveckling. Vi har ett överskottsmål på 2 % (ca 100 miljoner kronor) och stora satsningar på bla skolan och vi klarar en skattesänkning på 20 öre.

Många ”kompisgungor” får man för 225 000:-

Läser i dagens Eskilstuna-Kuriren om att kommun riskerar att få böter för att man inte har upphandlat stadsfestivalen. Det är beklämmande att läsa att kommunen eventuellt får ett vite på 225 000:- pga direkt okunskap. Har vi inte jurister i vår kommun? Sedan kan man åter lyfta frågan som Eskilstuna-Kuriren skrev om i augusti 2012. Det handlade om att sitta på fler stolar…Frågan dyker givetvis upp när det nu handlar om Eskilstuna Marknadsföringsbolag AB. Se bilden. Detta känns tyvärr inte ok! Hur kommer man göra med stadsfestivalen 2014 som den rödgröna majoriteten redan har beslutat ska genomföras med Eskilstuna Marknadsföringsbolag? 2 miljoner är beslutade för festivalen 2014 och man la 2,5 miljoner 2013. Vi moderater och övriga i alliansen sa nej till besluten.

Har under året träffat många barn och unga i våra skolor och en av deras önskan har varit att få en sk kompisgunga. Det är en gunga där man kan sitta flera stycken. Ni kan tänka er hur många barn man skulle glädja för dessa 225 000:-!

Skärmavbild 2013-12-13 kl. 08.51.00