Ordet parkering skapar debatt i Eskilstuna

Ordet parkering skapar alltid en debatt i Eskilstuna. Det räcker att cykla runt i Eskilstuna så förstår man varför det skapar debatt. Eskilstuna är indelad i olika biljettområden och där varierar tiden för avgiften. Precis detta har fått folk att reagera på hur man har tänkt kring tiden för avgiften. Det kan väl inte ha varit meningen att göra det svårare för Eskilstunaborna och besökare att parkera sin bil i vår stad. Nu har jag kikat på de parkeringar som kommun ansvarar över i Eskilstuna.

Parkering

Vi tittar närmare på några exempel kring detta med tiden. Om man parkerar i ett bostadsområde så ska man betala för tiden mellan 8-22 vardagar och 8-15 lördagar. När man är i centrum och Munktellstaden så varierar tiden mellan 8-18 och 8-20 vardagar och 8-15 lördagar. Frågan som ständigt dyker upp är varför man behöver betala till kl.22 i ett bostadsområde men endast till kl.18 på tex Värjans parkeringsplats mitt i centrala Eskilstuna. Frågan är befogad!

 

 

Elaka tungor säger att det är till kl.18 eftersom förtroendevalda har möten på kvällarna så slipper de betala efter kl.18 men bor du i ett bostadsområde som tex på Norr eller Söder så ska man betala till kl. 22.

Detta är inte okey anser jag. Jag vill se att tiden för avgiften i bostadsområden är tex kl. 9-17 vardagar och ingen avgift alls på lördagar.Det ska vara lätt att bo i Eskilstuna och ha bil. Inte tvärtom!

 

 

Placering 211 för Eskilstuna i Bästa skolkommun ranking

Idag släppte Lärarförbundet sin årliga ranking bästa skolkommun. Givetvis så finns Eskilstuna med som en av alla de 290 kommuner i landet. Eskilstuna har förbättrat sig jämfört med rankingen 2012. Det är bra, men… När man börjar titta på parametrarna som rankingen är uppbyggd av så ser man vilka utmaningar som vi står inför. Har gjort en sammanställning på 2011, 2012 och 2013 års rankingar för Eskilstuna. Ni finner den i slutet av texten.

I denna sammanställning kan vi konstatera att förbättringar har skett inom vissa delar. Frågan är om Eskilstuna ska ligga i de nedre delarna av en ranking gällande skolan. Svaret är givetvis nej!

Moderaterna tillsammans med alliansen i Eskilstuna har år efter år i budgeten prioriterat skolan. Vi vill stärka skolan med bla höjd skolpeng. Vad innebär höjd skolpeng för skolan om man tittar på sammanställningen. Skolpengen ska täcka allt utom lokalkostnaderna och skolskjutsen. Höjd skolpeng innebär mer resurser, ökade lärartäthet, fler utbildade lärare och friskare lärare. Det i sin tur ger bättre merit värde och fler godkända elever. Vi satsar långsiktigt på skolan och det är viktigt för Eskilstunas fortsatta utveckling. Eskilstuna måste gå från ord till handling och det sker endast genom att Eskilstuna får en alliansmajoritet 2014!

År   Resurser  Utb.lärare   Lärartäthet    Friska lärare
2011   237   189   241   182
2012   235   199   254   110
2013   234   218   253   158
År   Andel barn i försk. Meritvärde år 9    Godkända år 9 Gymn. inom 4 år
2011    28   263   232   54
2012    26   256   207   14
2013    41   212   201   38
År    Lön   Avtalspart Högskolebehörighet   Total Placering
2011   51    134    164    251
2012   51    101    160    226
2013   112    166    173    211

Politik ska skapa förutsättningar för företagen att växa och anställa

Man kan höra dagligen hur vissa politiker ska fixa jobb både här och där. I min värld så är uppgiften att fixa förutsättningar för att kunna få företagen att växa. Jobben skapas av företagsamma personer och företag, inte av politiker. Det gäller att skapa jobbskapande åtgärder som får företagen att anställa fler och växa. Regeringen har genomfört flera jobbskapande åtgärder som sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms. Sänkt restaurangmoms har skapat flera nya jobb i Eskilstuna. Enligt årredovisningen för 2012 kommer 1/3 av de nya jobben i Eskilstuna från restaurangnäringen och det mycket tack vare den sänkta momsen. Det är en jobbskapande åtgärd!

Det räcker att ställa sig en så enkel fråga som, hur skapar vi bättre förutsättningar för företagare att skapa nya jobb?

Jag är övertygade om att vi skulle få fler jobb om det blir enklare och tryggare för företagare att anställa. Här finns det många områden som man bör se över bla LAS och sjuklönen. De flesta jobben skapas i småföretagen och då ska det vara enkelt och tryggt att anställa.

Tittar vi på Eskilstuna så ska det vara enkelt att få svar och besked från kommunen i olika frågor. Tillsyn och kontroller ska samordnas så företagen slipper många besök under året. Avgifterna ska vara rimliga för företagen. Vill att tjänstegaranti införs i Eskilstuna för att säkerställa snabb service till företagen i Eskilstuna. Vi måste bli mer företagsvänliga och inte bara snacka om det. Det krävs handling!

Sedan måste vi bli bättre på att stimulera ungdomar att bli företagare och därmed arbetsgivare. Då ska de känna att det är enkelt och tryggt att vara arbetsgivare.

Lite kort om tankar kring företagande och jobbskapande åtgärder.

Dags att stänga av musiken, lyssnar på en bra låt med Miss Li (No one sleeps when I´m awake). 🙂 Möte med partiet väntar nu.

 

Prognos visar på -19.8 miljoner för Parken Zoo 2013

Under tisdagen när vi hade arbetsutskott så fick vi på sittande möte delårsrapporten för Eskilstuna kommun. I den kunde vi läsa att prognosen för Parken Zoo visade på ett underskott på hela -19.8 miljoner kronor för 2013. Ni läser rätt! En hisklig summa pengar som vi skattebetalare får täcka upp via vårt energibolag, Eskilstuna Energi och miljö. Det är inte bra! Vi moderater har tillsammans med alliansen flera gånger lyft frågan om att sälja Parken Zoo, senast genom en motion som fick avslag av den socialdemokratiska majoriteten. Parken Zoo är ingen kommunal verksamhet och kommun har genom åren inte varit någon bra ägare. Det är bara att minnas skandalen i höstas.

I dagens tidning säger kommunstyrelsens ordförande att förlusten var större 2008 och då uppgick den till – 28 miljoner. Men då ingick badverksamheten i Parken Zoo. Idag ligger badverksamheten i ett eget bolag sedan 2010. Badverksamheten genererar årligen en förlust på ca 10 miljoner. Så prognosen på -19.8 miljoner är riktigt stor!

Man påstår också att man visste att detta skulle bli ett sk skitår. Då är den stora frågan varför syns det inte i budgeten? Man kan reviderar en budget och det har man inte gjort. Det visar att man har trott att man ska nå budgeten och nu visar det sig att man totalt har misslyckats. Lite svårt att endast skylla på skandalen. Det krävs åtgärder! Nu har man från Parken Zoo bråttom att sälja badet vid Parken, men den vill inte Bad AB köpa så nu ligger bollen hos kommunfastigheter misstänker jag. Fortsättning följer kring den frågan…

Som vi alltid har sagt, sälj Parken Zoo till en aktiv ägare som utvecklar verksamheten. Parken Zoo är ingen kommunal verksamhet!