Vilken härlig vecka med budget, fullmäktige, nämnd och många samtal med Eskilstunabor

Nu endast tre dagar kvar av denna vecka och den har varit riktigt bra! I tisdags så hade vi kommunstyrelsemöte och där la alliansen fram sin budget för 2014. Stora och viktiga satsningar inom flera viktiga områden samt en skattesänkning på 20 öre presenterades av oss. Är riktigt nöjd med budgeten som vi i alliansen har arbetat fram för Eskilstuna.

Flera viktiga ärende behandlades på kommunstyrelsen såsom badhuset, gemensamt driftbolag, energikrav på nya byggnader, bildande av nytt stadsnätsbolag och mer pengar till isstadion.(klicka på länkarna för att se våra reservationer) Alliansen begärde återremiss på badhuset för ombearbetning gällande investeringen av ett nytt badhus. Gällande energikrav så vill vi inte se några kommunala särkrav vid vid byggande av flerbostadshus, lokaler och småhus på kommunal mark samt i markanvisningsavtal med exploatörer. Vi behöver fler bostäder i Eskilstuna och färre hinder! Vi anser också att marknaden kan sköta driften av stadsnätet och då behöver vi inget kommunalt bolag för det. Vi ska inte konkurrera med näringslivet! Isstadions investering har totalt skenat och är nu ca 72 miljoner från grunden på ca 41 miljoner. Mycket kan sägas om det. En viktig och stor fråga är det gemensamma driftbolaget mellan Eskilstuna Energi & Miljö AB och Strängnäs Energi AB (SEVAB). Där lämnade vi i alliansen ett särskilt yttrande med stark betoning på att den framtida harmoniseringen inte ska innebär höjda taxor för eskilstunabor och näringslivet i Eskilstuna.

Igår så hade vi fullmäktige och flera ärenden behandlades och några debatterades ordentligt. Ett kärt ärende var driften och ägandet av Parken Zoo och där tror fortfarande majoriteten bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att den bästa ägaren av Parken Zoo är kommun. Ni läser rätt! Vi moderater tillsammans med alliansen är övertygade att Parken Zoo behöver en ny ägare som kan utveckla verksamheten och skapa en långsiktighet med en stabil ekonomi. Parken Zoo är viktigt för Eskilstuna och då behövs en aktiv ägare som vill utveckla verksamheten. Sen kom ett ärende om egen vindkraft för Eskilstuna kommunkoncern. Där har vi i alliansen enats i en lösning som kommer presenteras vid budgetdebatten i juni.

Sen blev det riktigt het kring frågan om omdisponeringen av investeringsbudgeten i barn och utbildningsnämnden. Vi i alliansen har hela tiden varit emot att flytta pengar från ”kontot” Nya förskoleavdelningar eftersom Eskilstuna behöver fler förskolor för att möta den stora efterfrågan av platser samt minska barngrupperna. Investeringspengarna skulle gå till Gillberga skolan som är i behov av en verksamhetsanpassning. Vi i alliansen anser att man från nämnden kunde ”äska” investeringspengarna från kommunstyrelsen. Vi anser att fler förskoleavdelningar behövs samt att en verksamhetsanpassning behövs på Gillberga skolan.

Idag har jag haft nöjet att få besöka British Mini i Eskilstuna. De bedriver förskoleverksamhet med ca 150-160 barn i centrala Eskilstuna. Var ett bra och givande besök med bra samtal.

Nu väntar kampanj med Trygga Eskilstuna vid systembolaget om langning!

Imorgon blir det träff med migrationsministern Tobias Billström.

 

Intensiv dag i Bryssel

Regnet har fallit hela dagen över ett vackert Bryssel. Spelar ingen roll vilket väder vi ha eftersom vi ska vara inomhus hela dagen och få information och samtala. Vi började morgonen på Stockholmsregionens Europakontor och där fick vi en analys om EU:s ekonomiska situation av Hans Martens.Var en riktigt bra dragning! Fokus är tillväxt och jobb!

Sedan fortsatte Mona Björklund, vice enhetschef, EU-kommissionens generalsekretariat, berätta om utmaningar och prioriteringar på nationell och regional nivå. Därefter berättade Anders Lindholm, regionalråd, Sveriges Ständiga representation i EU, om vilka mål Sverige fokuserar på. Bra föredrag med mycket fakta och bilder. Blev lite väl byråkratiskt för mig. 🙂

Detta bildspel kräver JavaScript.

Eftermiddagen fortsatte med fler fördrag och vi fick träffa Edwin Mermans från provinsen Noord-Brabant, Nedländerna som berättade om deras arbete. Avslutade föredrag höll Sabine Stölb om hur når vi resultat i nästa programperiod. Vi avslutade dagen med en kort genomgång om Trosas folkomröstning på söndag.

Middagen var riktigt bra och trevlig. Nu sitter jag och njuter av den härliga atmosfären på hotellet och studerar olika saker. Tyvärr en yrkesskada! 🙂

 

Seriöst! Inte läggs Nyköpings lasarett ner pga ett eventuellt länsbyte

Följer frågan om Trosas folkomröstning om att eventuellt byta län till Stockholms län med en stor nyfikenhet. Kan i dagens SN läsa att vi moderater i landstinget målar upp en bild som jag inte känner igen som moderat. Debatten påminner lite om den friskoledebatt som vi hade i Eskilstuna tidigare. Då hävdade man att en etablering av en ny friskola skulle dränera den kommunala skolan samt försämra kvalitén. Blev det så? Självklart inte! Det som skedde var att valfriheten ökade för barn och föräldrar och kvalitén ökade. Att nu spekulera hej vilt kring att lasarettet får bla lägga ner enheter, kvalitén blir lidande, minskade skatteintäkter känns enligt mig helt fel. Jag tror på valfrihet och är helt övertygad om att Trosaborna väljer Nyköpings lasarett även i framtiden oavsett vilket län man tillhör eftersom man bedriver bra verksamhet där.

Måndag och resa till Bryssel med regionförbundet

Idag bar det iväg till Bryssel för ledningskonferens med regionförbundet för att få mer kunskap kring EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder. Resan startade med flyg från Bromma flygplats och sedan blev vi transporterade till Hotel Dominican i centrala Bryssel. Riktigt fint hotell och de är medlem i Design Hotels. Gillar verkligen hotell som har en skön stil och atmosfär, är en yrkesskada!

Detta bildspel kräver JavaScript.

På plats var det bara checka in och sedan träffa Per Spolander som är VD för Stockholmsregionens Europaförening och Europakontor. Han berättade om kontorets lobbyarbete och hur Sörmland kan dra nytta av medlemskapet i föreningen.

Ikväll blir det budgetarbete för min del efter middagen, lite kvar att göra. 🙂

På plats i Bryssel är även Pär Eriksson (kommundirektör), Magnus Johansson (mp) och Jimmy Jansson (s) från Eskilstuna.

Då sprack budgeten för isstadion med råge

Igår så hade kultur och fritidsnämnden möte och ett av ärendena var isstadion och dess om- och tillbyggnad. Det som ska göras på isstadion är att man byter platta och tar bort den gamla ammoniakanläggningen(en miljöfara) samt bygger till en ny ishall intill den befintliga. Så långt allt ok. Budgeten för detta var satt till ca 41 miljoner kronor. Men denna budget var av olika anledningar helt fel kalkylerad. Häromveckan fick ledamöter i nämnden veta att budgeten inte skulle hålla utan att prislappen skulle landa runt ca 60 miljoner kronor. Igår på mötet så var prislappen ca 72 miljoner kronor. Man häpnar över hur man budgeterar objekt inom kultur och fritid. Från 41 miljoner till 72 miljoner!

Att man sedan från den socialdemokratiska majoriteten säger som förklaring att man haft svårt att jämföra priset med något annat projekt så blir man förvånad. Finns det inte ishallar på flera orter i Sverige? Detta är inte ok!

Man kan konstatera att här har man brustit rejält i budgetarbetet och inte tagit ansvar ekonomiskt.

Alliansen vill återremittera ärendet för att få till ett bättre anbudsförfarande men det sa den socialdemokratiska majoriteten nej till.

Några ord om förskolan och klotter

Eskilstuna har stora utmaningar inom förskolan idag. Vi har för stora barngrupper, personaltätheten bör vara bättre samt att sjukfrånvaron ökar och är hög. Trots att Eskilstuna fått fler förskoleplatser och några fristående förskolor har etablerat sig i kommun.

Enligt en prognos från förvaltningen kommer det vara en stor efterfrågan av förskoleplatser framtill 2015 med ca 300 platser. Då ska vi veta att detta är en prognos och att Eskilstuna är en kommun som ökar i antalet medborgare hela tiden. Moderaterna har tillsammans med Alliansen i Eskilstuna visat i budget år efter år att förskolan är prioriterat genom satsningar på att minska barngrupperna samt investeringar på att skapa fler förskolor. Vi har också påpekat att kommun måste bli bättre på att attrahera fristående förskolor att etablera sig i Eskilstuna. Förskolan är viktig för våra barn och föräldrar och måste få rätt förutsättningar för att utvecklas och skapa en bra miljö för både barn och personal. Läste en intressant artikel idag där man tar upp att fler och fler barn börjar i förskolan tidigare och att förskolan blivit en del av skolväsendet.

Calle supernöjd på dagens bollskola

Har under helgen tagit bilder från olika platser i Eskilstuna där det finns gott om klotter. Detta är ett stort problem i Eskilstuna och måste stävjas. En intressant fråga är, hur många har polisen fått fast och vad blev följden för personerna som klottrade? Här några bilder på väg till Calles bollskola idag. Calle var riktigt glad idag när han träffade kompisarna på bollskolan som Eskilstuna City har på Årby IP.

Detta bildspel kräver JavaScript.