Eskilstuna är en kommun som ska finnas i topp tio på rankingen

Idag släpptes den årliga rankingen gällande företagsklimat från Svenskt Näringsliv. Denna ranking visar hur företagsklimatet är i de 290 kommuner i Sverige. Eskilstuna har sedan valet 2010 sjunkit konstant i denna ranking. Nu är det inte många placeringar kvar till plats 290 när årets placering blev plats 237.

Vi moderater har genom åren lagt fram förslag på åtgärder för att skapa ett bättre företagsklimat i Eskilstuna genom bla utmaningsrätt och tjänstegarantier. Dock så har vi fått kalla handen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi fick bifall på motionen om att införa företagslots i kommun vilket i förlängningen kommer skapa en väg in och förbättra servicen för våra företagare i Eskilstuna.

Eskilstuna har förbättrat sig inom några områden i rankingen och det är bra, men vi har även försämrat oss i nästa lika många vilket är mindre bra.

Eskilstuna ska ligga i topp-10 på den här listan! För att Eskilstuna ska kunna fortsätta växa, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

Men det återstår mycket arbete innan vi kan vara nöjda. Att ligga på plats 237 är pinsamt för en kommun av Eskilstunas mått. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gemensamt tagit bort alla ambitioner om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i kommun.

Vi måste ha en mer öppen attityd till konkurrensutsättning, sluta bedriva osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Har också med attityder att göra. Såväl politiker som tjänstemän måste inse värdet och betydelsen av ett växande och framgångsrikt lokalt näringsliv. Den här undersökningen visar än en gång att Eskilstuna kommun måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar.

Vi moderater kommer fortsätta vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i Eskilstuna!

 

Varför skiljer det 275% i hyra av idrottshall mellan en kommunal skola och en fristående skola i Eskilstuna

I Eskilstuna behandlar den socialdemokratiska majoriteten skolorna olika beroende av vem som är huvudman när det gäller uthyrning av lokal från kultur och fritid. Vi kan ta ett exempel som gäller en idrottshall på ca 500 kvm. För denna idrottshall skiljer det hela 275% i pris mellan en fristående skola jämfört med en kommunal skola. Det skiljer nästan dubbelt upp i grundpris även när man vill hyra tex scener och anläggningar. Jag har svårt att förstå varför man gör skillnad på elever i en kommunal skola jämfört med elever i en fristående skola. Detta är ett orättvist system som drabbar våra elever som läser på en fristående skola. Idag är ca 3000 elever i Eskilstuna på en fristående skola. Vi måste se skapa ett system som behandlar alla skolor i Eskilstuna lika och förstå att alla är våra elever i Eskilstuna.

Sänkningen av restaurangmomsen har skapat många nya jobb i Eskilstuna

Den sänkning av restaurangmomsen som regeringen genomförde för ett tag sedan har gett resultat i Eskilstuna. När man läser årsredovisningen för Eskilstuna kan man utläsa att under 2012 skapades 350 nya jobb i kommun genom bla ny etableringar. Läser man sedan vidare i texten så kan man läsa att en 1/3 av jobben har kommit i restaurangbransch och mycket tack vare den sänkta momsen.

Denna momssänkning som man från socialdemokratiskt håll har kritiserat hårt har skapat över 100 nya jobb i Eskilstuna. Vi moderater har hela tiden sagt att detta kommer att skapa fler arbetstillfällen och är ett viktigt verktyg för Eskilstuna att minska arbetslösheten.

Detta visar att sänkningen av restaurangmomsen var en rätt åtgärd för Eskilstuna!

Eskilstuna behöver mer valfrihet och mångfald

Nu när s-kongressen är avslutad ser man tydligt att Socialdemokraterna nu valt att sätta kommunpolitikers makt framför människors möjligheter att välja den skola, vård och omsorg som passar de egna behoven bäst. Detta är ingen större nyhet om man ser på Eskilstuna. Här har man konsekvent sagt nej till välfärdsföretag verksamma inom bl.a skolan och det slå hårt mot såväl människors valfrihet som viktiga arbetstillfällen.

Imorgon tisdag har vi i kommunstyrelsen tre ärenden gällande ansökan om att starta(1) samt utöka sin skolverksamhet(2) från fristående skolaktörer i Eskilstuna. Här säger socialdemokraterna nej till alla tre ansökningar.

Ärligt, vem vill ha en maktförskjutning från individen och familjens köksbord till kommunhuset!

Vi moderater är istället helt övertygade om att arbetet för högre kvalitet i välfärden går hand i hand med satsningar på mångfald och goda möjligheter till valfrihet för människor.

.