Parken Zoo behöver en ny ägare

Nu har frågan om Parken Zoo och dess framtid åter hamnat i fokus efter miljöpartiets vänstervridning i frågan om ägarbilden. Tidigare har miljöpartiet tillsammans med moderaterna och de övriga allianspartierna varit tydliga med att denna typ av verksamhet inte är en kommunal uppgift.

Läste i torsdagens Eskilstuna-Kuriren där man från miljöpartiet bl a påpekar att Parken Zoo är en tillgång för Eskilstuna och dess invånare. Kan bara instämma i detta. Frågan är om Parken Zoo bli en mindre tillgång för Eskilstuna och dess invånare med en ny aktiv ägare? Tvivlar starkt på det och är övertygad om att en ny ägare skulle göra satsningar som nuvarande ägare dvs kommun inte kan göra. Jag kan instämma i att Parken Zoo gör ett mycket bra arbete inom bevarandeprojekten, hållbarhetsarbetet samt relationen mellan Parken och skolorna är viktig. Frågan är även här, vad säger att det skulle bli sämre med en ny ägare som ser detta som ett viktigt arbete. Denna vänstervridning av miljöpartiet är för mig en gåta!

Sedan undrar jag om man från kommunens håll haft Parken Zoo på försäljningslistan eftersom man tydligen vet att en ny ägare inte vill ta över Parkens lån på ca 80-100 miljoner kronor. Om inte så bör man vara försiktig med att säga att ingen är villig att betala något för verksamheten.

Sedan har vi detta med markfrågan. Det är enligt mig inte en så stor fråga som många vill göra gällande. Man kan tex arrendera ut marken till nya ägare på x antal år.

Frågan om Parken Zoo gör vinst eller inte är inte själva huvudfrågan utan frågan är om detta är en kommunal verksamhet. Svaret är enkelt och det är nej!