En mycket stark och bra budget för Eskilstuna! Alliansen har fokus på skolan!

Skolan är i fokus även 2013 för alliansen i Eskilstuna. Vi har genom åren klart och tydligt visat att skolan är prioriterat av alliansen. Vi satsar ca 20 miljoner kronor mer i driftbudgeten än socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Övriga satsningar som vi göra är bl a:

  • Höjd skolpeng med 2500:- per elev i grundskolan
  • Satsning på 17,5 miljoner för att minska barngrupperna i förskolan
  • Höjd skolpeng med två miljoner till gymnasiet och de teoretiska programmen

När det gäller investeringar för skolan 2013 så investerar alliansen 31 miljoner mer än socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Alliansen investeringsbudget för 2013 ligger på 95 miljoner kronor. Stort fokus i investeringarna är förskoleutbyggnad.

Eskilstuna åter långt ner på en ranking!

Nyligen presenterade tidningen Fokus sin kommunranking för 2012. Den tar upp frågan om vart det är bäst att bo. Eskilstuna är bäst på att vara sämst i klassen även denna gång. Placeringen blir plats 279 av 290 kommuner. Detta är en försämring med två placeringar jämfört med föregående år.

Det finns givetvis några ljuspunkter i rankingen. Eskilstuna får bra placeringar gällande bl a  inflyttning och födelseöverskott. Dock så är det mer dystra siffror kring bl a soliditet, anmälda brott. Ni finner hela rankingen här.  Enligt socialdemokraterna brukar det ofta var fel på denna typ av rankingar. Ska bli intressant och höra vad de säger denna gång!

Det är dags för en ny majoritet i Eskilstuna. Socialdemokraterna har inte förmågan att lyfta Eskilstuna och handskas med de utmaningar som vi står inför.

Läs även vad som skrivs i Eskilstuna-Kuriren i frågan.

Podcastpremiär i veckan

Denna vecka är det premiär för podcastsändning. Kommer att lyfta frågor som bl a rör det politiska läget i Eskilstuna, olika ärenden samt bjuda in för frågor.
Blir mycket spännande och intressant att pröva denna kanal. Vi ses och hörs!

Alliansen satsar på gymnasieskolan

Alliansen i Eskilstuna gör en satsning på gymnasieskolan i Eskilstuna. Den sänkning av gymnasiernas teoretiska program med 5000 kronor slår väldigt illa mot alla gy-skolorna. Eftersom nästan 600 elever berörs är det lätt att förstå vilken stor kvalitetssänkning detta innebär. Därför tillsätter alliansen 5000 kronor per elev på ekonomiska och samhällsvetenskapliga samt 2000 till natur för att ge dessa program en återställd skolpeng.

Under kommunstyrelsens arbetsutskott igår fick vi dragningar kring frågorna Parken Zoo, Bad/Arena och Fristadstorget.

Rapporten gällande Parken Zoo var genomförd av PWC och den var mycket bra och grundlig. Slutsatsen var att sälja hela Parken Zoo eller behålla den. Dock ska kommun äga marken vid en försäljning. Helt rätt! Moderaternas ståndpunkt gällande Parken Zoo är att den ska sälja ut och har så varit i många år. Den ståndpunkten förstärktes genom denna rapport enligt mig.

När det gäller Fristadstorget så fick vi en gestaltningbeskrivning/rapport och den visade upp ett vackert torg. Inget orda om det enligt mig. Dock så är inte Fristadstorgets förnyelse  prio ett i dagsläget. Vi har flera andra utmaningar inom Eskilstuna kommun som står före i kön än en upprustning av torget.

Gällande badet så fick vi en bra rapport av olika förslag av badhus. Styrgruppen har jobbat bra och grundligt i frågan om hur ska badhuset se ut och innehålla. Hade en klar favorit av de tre förslagen som presenterades. 🙂

Hade ett mycket intressant och trevligt besök på Mälsåkers slott tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne igår kväll. Ett underbart vacker slott på en lika underbar plats i Sörmland. Se bildspelet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Viktigt och bra arbete på Nuevo i Eskilstuna

Träffade igår personal och ungdomar på Nuevo i Eskilstuna. Nuevo är ett regionalt samarbetsprojekt mellan några kommuner i Sverige. Projektet riktar sig till arbetslösa unga vuxna i åldern 18-29 år, som tagit emot ekonomiskt bistånd under en lång tid och som har särskilda behov. Målet är att utifrån ungdomarnas behov, erbjuda stöd som ska leda till jobb och egen försörjning. Projektet är förlängt nu tom juni 2014.

Vi hade mycket bra samtal om deras situation samt vilka utmaningar som finns och vi pratade mycket om hur kan vi göra Eskilstuna bättre för alla unga. Det var ett mycket glatt och öppet gäng jag möte samt en mycket engagerade personal. Den återkommande frågan var jobb, jobb och jobb. Sedan kom frågor upp såsom ny lokal för verksamheten och praktikplatser. Nuevo är ett bra och viktigt projekt för ungdomarna och det kommer bli fler möten och samtal med Nuevo i framtiden.

Kommer under 2012 arbete i den arbetsmarknadspolitisk beredningen som är tillsatt i Eskilstuna kommun. Kommer bli ett mycket intressant och givande arbete.

Budget, rotary och fairtrade…

En dag som har präglats av budgetarbete och allt vad det innebär…Lunchen var mycket givande och intressant idag. Var på rotarylunch och Parken Zoo höll ett mycket intressant föredrag kring deras bevarandearbete kring utrotningshotade djurarter. Bra och viktigt arbete!

Under kvällen hölls ett föredrag kring etisk handel och fokus på IT och teknik. Eskilstuna kommun som är en Fair Trade City stod som värd för detta event. Flera aktörer såsom ICA visade upp delar av sitt sortiment som var rättvisemärkt. Bra arrangemang och välbesökt, kul!

Detta bildspel kräver JavaScript.