Kulturen och föreningslivet faller ej ihop om de fria bussresorna ses över

Man satte kaffet i halsen imorse när man läste insändaren från majoritetens ledamöter och dess ordförande i morgontidningen. De påstår att det skulle vara förödande om de fria bussresorna försvann efter allt arbete som kultur och fritidsförvaltningen har gjort tillsammans med föreningslivet i Eskilstuna. 

Majoriteten måste börja läsa på vad vi vill med denna fråga och inte harkla fram argument som bli mer och mer tagna ur luften.

Ska förtydliga ännu en gång vad vi vill med de fria bussresorna. Läs noga nu!

Vi vill avskaffa de fria bussresor för alla elev/ungdomar i Eskilstuna och införa en avståndsbedömning. Bedömningen gör till den skola som eleven har valt och det påverkar inte det fria skolvalet. Vad avståndet ska bli har vi ej sagt utan det får en översyn visa.

Vi har haft denna modell förr i Eskilstuna och då föll inte föreningslivet eller kulturen samman!

I detta förslag så finns det många bra effekter både för individer och kommun. Tittar vi på individ nivå så kommer bl a  folkhälsan att förstäkas, vilket är mycket viktigt och det visar flera rapporter på. Vi lär våra unga att ta cykel eller gå kortare sträckor. På kommun nivå så kan man prioritera dessa pengar som man kan spara genom ett införande av avståndsbedömning till t e x flera lärare, stärkt elevhälsa. Idag står barn och utbildningsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för denna kostnad.

 

Det krävs ledarskap och politisk vilja för skolan i Eskilstuna

Idag släppte Lärarförbundet sin ranking om bästa skolkommun. Återigen så får Eskilstuna en placering som man föga kan vara stolt över. Placeringen blev plats 251 av 290 kommuner.
Placeringen senast på rankingen var plats 251 och detta visar att skolan fortfarande befinner sig bland de sämsta i klassen.
Eskilstunas elever och unga som är framtiden för staden får inte de rätta förutsättningarna för att nå kunskapsmålen genom den politik som majoriteten i Eskilstuna för. År efter år har majoriteten gjort besparingar inom skolans område i Eskilstuna. Jag anser att man bör satsa mer på ledarskap och lärarna inom skolan. Rätt ledare och rätt lärare på rätt plats!
Den politiska vilja och satsningar från majoriteten i Eskilstuna har inte varit skolan direkt genom åren och det ser vi varje gång en ranking presenteras.
Vi från moderaterna och alliansen har genom åren visat på vilka satsningar som vi vill göra för skolan och våra elever och unga.
Det är dags att visa politisk vilja och ledarskap för att ge våra elver och unga en bra start för sin framtid!