Obegripligt hur Eskilstunas majoritet tänker om Statt

Konkurrens under lika villkor är något som alla gillar och anser skall gälla på marknaden. Men icke majoriteten, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, i Eskilstuna. De vill att kommunen betalar ut ett bidrag på 30 miljoner kronor under 15 år till en privat aktör. Vi kan säga att man skulle betala ca 21 % av deras hyreskostnad i 15 år. Detta är helt förkastligt och obegripligt. Sedan har de haft mage att  påstå att de övriga aktörerna i näringen var för detta.

Alla är för en uppbyggnad av ett nytt Statt, men det ska ske på lika villkor och på marknadsmässiga grunder.

Detta bekräftar bara hur man hanterar avtal inom kommunen.

Idag så har kommunen upphandlat konferenser med olika hotellaktörer inom kommunen samt utanför kommunen. Detta innebär att man kommer styra stor del av konferenserna till Statt eftersom man hyr hela konferensavdelningen där. Här snackar man gynnande av en aktör, utan upphandling.

Är övertygad om att den tänkta aktören har finansiella muskler att klara av att få Statt på benen utan bidrag från Eskilstuna kommun samt att majoriteten får klä sig i klänning och smoking inför invigningen av Statt.