Vi måste jobba mer med vår förnyelsen i Eskilstuna

Vi moderater bör jobba mer för vår förnyelse i Eskilstuna, gå igenom område för område. Vi ska ha stora och breda samtal internt i partiet där delaktigheten i förnyelsearbetet ska vara stort. De som vill vara med ska givetvis kunna göra sin röst hörd i det viktiga politiska omprövningsarbete. Ska vi kunna bli de nya moderaterna i Eskilstuna måste vi hämta kunskap och inspiration utanför partiet. Vi måste bjuda in till samtal om Eskilstunas utmaningar som finns framför oss. Vi måste träffa företagsledningar, organisationer och fackförbund för att få höra deras åsikter och tankar om framtidens Eskilstuna. Vi måste göra studiebesök i välfärdsverksamheterna som skola, barnomsorg och äldreomsorg för att få ta del av personalens uppfattningar om Eskilstunas välfärd och om vad som är bra och mindre bra. Vi måste möta och samtal med medborgarna oftare och tätare för att få höra deras åsikter i frågor rörande Eskilstuna. Det är endast genom att hitta dessa samtal som vi kan bli politiskt relevanta i det som är människors vardag. Blir vi det och väljer vi vägen att lyssna på Eskilstunabon så ligger vägen till framgång öppen för oss.

Önskar alla en trevlig midsommar och ta väl hand om er! //Jari

Valfrihet för Eskilstunas föräldrar och barn begränsas av majoriteten

Återigen så begränsar majoriteten valfriheten för Eskilstunas föräldrar och barn att få välja sin förskola/skola. Fast vi har fri etableringsrätt gällande fristående förskolor så låter man inte föräldrar och barn få rätt att välja en förskola som passar dem. Förskolans ansökan uppfyllde de krav och riktlinjer som krävdes för att starta i Eskilstuna.

En start av denna förskola skulle minska barngrupperna i Eskilstuna som är för stora samt öka personaltätheten på förskolorna.

Argumenten från majoriteten för avslag var följande:

1. Förvaltningen har gjort bedömningen att endast 120 barn kan vistas i lokalerna för verksamheten. Notera att det är förvaltningens bedömning gällande antalet. Förskolan hade ett högre antal barn i sin kalkyl. Förvaltningen gjorde en liknade bedömning i sin lokalutredning gällande Djurgårdsskolan. Där sa man att skolan var dimensionerad för 700 elever, men det var inga problem att flytta över drygt 250 elever från Odlarskolan. Inte bra med sådana likgiltiga bedömningar!

2. Förvaltningen hävdar att man nu gjort investeringar på dryga 85 miljoner kronor på två nya förskolor i närområdet, Stenby och Berga och då blir det en överetablering i området. Klart man vill begränsa konkurrensen när man inte själv ännu har fyllt sina egna förskolor. Man ska ha i åtankarna att den fristående förskolan har hela Eskilstuna som upptagningsområde. Detta är inget annat än planekonomi.

Det finns idag ett behov men inte där säger man från majoriteten. Vi vill skapa förutsättningar att föräldrar och barn får välja den förskola som de vill ha och enligt föräldrarna finns det ett behov av en ny förskola.

Gårdsförsäljning, självklart!

För mig är det självklart att gårdsförsäljning ska tillåtas i Sverige. Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle lyfta turismen samt den regional utvecklingen i sörmland. Gårdsförsäljning innebär att lokala producenter får möjlighet att sälja sina egna produkter. Försäljning får bara ske i anslutning till en aktivitet som besökaren betalar för. Det blir alltså inte tillåtet att cykla till det lokala bryggeriet för att handla öl. Den som säljer måste dessutom yrkesmässigt ägna sig åt produktionen. För den som har ölbryggning som hobby blir det inte tillåtet att sälja.

De som är emot talar om att alkoholskadorna kommer öka lavinartat samt att tillgången till alkoholen ökar markant vilket innebär att den svenska folkhälsan är hotad. Jag är inte lika övertygad om att den svenska folkhälsan är hotad genom att tillåta gårdsförsäljning. Man har talat om att ha kvantitativa begränsningar runt 1500 liter ren alkohol per år och tillverkare. Då ska man ha i åtanken att den genomsnittliga butiken inom systembolaget säljer runt 54 740 liter spritdryck, 483 840 liter vin och 553 454 liter starköl årligen.

Andra skäl är att en del känner att den statliga monopolen är hotad. Idag finns det runt 100 tillverkare och skulle den siffran fördubblas så skulle de 200 tillverkare stå för ca 0,4% av den totala alkoholkonsumtionen. Jag har svårt att se det som ett hot mot den svenska folkhälsan och systembolaget. För mig personligen känns systembolaget som en rest från en förlegad tid. Tankarna för mig till Nordkorea och Vitryssland.

För att inte diskriminera utländska produkter ska tillverkaren få sälja inte bara egenproducerade alkoholdrycker, utan även alkoholdrycker av samma slag som tillverkaren själv tillverkar. Jag tror att även här så är intresset ganska begränsat eftersom utländska tillverkare redan idag satsar på reklam, ordnar aktivitet med provsmakning och låta den som vill via internet beställa större volymer som kan levereras direkt till dörren.

Så för mig som tror på frihet är valet enkelt och det är att tillåta gårdsförsäljning.

 

Vilken utskällning jag gav mig själv!

Känns som ett under att man lever när man avklarat hela fem kilometer löpning. Känns grymt skönt nu efter en rejäl utskällning av mig själv.  Detta håller inte att ha en kropp som känns som en traktor av årsmodell -58 medan hjärnan tänker som en Ferrari F50. Det är fan underkänt! Nu får det bli ett mindre intag av Cigarettes and Alcohol eller…

Vilken sommardag det har varit idag. Varit på sjön hela dagen med Calle och Niclas och njutit av svalkande vindar över Mälaren. Läste Eskilstuna-Kuriren och Folket om British Mini´s ansökan gällande start av förskola i Eskilstuna. Vi behandlade ansökan i arbetsutskottet i barn och utbildningsnämnden i onsdags. Förvaltningen föreslår avslag på deras ansökan. Det finns två skäl till deras avslag. Förvaltningen anser att endast 120 barn kan vara i lokaliteterna samt att kommun har byggt ut med nya förskolor i närområdet. Beslut tas den 16 juni i nämnden. I Eskilstuna har man fri etableringsrätt när det gäller förskolor samt fri konkurrens. Jag återkommer i ärendet kring British Mini vid senare tillfälle.