Utmaningar och landstingsfullmäktigepremiär

Denna vecka har jag varit på mitt första landstingsfullmäktigemöte i Nyköping. En skillnad mot fullmäktigemötena som vi har i Eskilstuna på flera områden. Man kan ju säga utan att ta i för mycket att landstinget i Sörmland har stora utmaningar framför sig. Det är bara att kavla upp ärmarna och skapa Sveriges bästa vård för oss i Sörmland.

Var i Malmköping och träffade partikollegor under måndagen och samtalade om moderaternas nya idéprogram. Jessica Polfjärd, riksdagsledamot från Västerås, och Erik Bengtzboe, förbundsordförande MUF, var med under kvällen och inspirerade deltagarna. Det kändes bra när man efter kvällen åkte mot Eskilstuna.

Onsdagen gick skolans tecken, nämndmöte med barn-och utbildningsnämnden och flera viktiga ärenden skulle avhandlas. Investeringar samt behov och prioriteringar för skolan var punkter som avhandlades. Där kommer vi från Alliansen att ha egna förslag vilket innebar att vi ej deltog i beslutet för förmån för vårt egna förslag som kommer senare. Sedan var det ansökningar från fristående skolor som vill starta verksamhet i Eskilstuna och ge våra elever och föräldrar valfrihet och kunskaper. Här var det som vanligt nej från majoriteten dvs socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet utom på en punkt nämligen Näshulta skolan. Deras ansökan var vi helt eniga i nämnden om att yrka bifall till. Även vänsterpartiet som är emot allt som är privat var för den ansökan…men man ska ha i tankarna att den 12 maj ska vi i nämnden besluta om Näshultas kommunala skolans vara eller icke vara. Vi från Alliansen är emot en nedläggning av den kommunala skolan i Näshulta.

Delårsrapporten för kvartal 1 hade kommit för skolan och Eskilstunas skolor har en stor utmaning framför sig både ekonomiskt och resultatmässigt.

Stundande dagar innebär påskhelg och det bär iväg till snön. Blir skidåkning i Funäsdalen och avkopplande dagar med familjen.

Flera bra och givande samtal i Eskilstuna

Jag har haft nöjet att de senaste dagarna träffa flera inspirerande personer för samtal om Eskilstunas framtid. Träffade vd för Eskilstuna Innerstad AB, Mikael Lönngren, häromdagen och det var mycket inspirerande att höra allt jobb Eskilstuna Innerstad har gjort och vad som är på gång för Eskilstuna. En riktigt positiv kraft för utvecklingen av Eskilstuna! Var sedan på mitt första möte med TryggaEskilstuna och fick äran att lyssna på David Eberhard. Det var en föreläsning som var en av de bättre jag lyssnat på mycket länge. Mycket kloka saker kom till ytan och den gav mycket med energi. Sedan var det bra grupparbete runt trygghetsfrågor i Eskilstuna. När det gäller trygghet i Eskilstuna så har vi en stor utmaning framför oss. Träffade Näshultas Framtid med de övriga i Allians för Eskilstuna. Man kan efter mötet åter säga att Näshulta har en enorm utvecklingspotential. När det gäller förslaget om att lägga ner Näshulta skola så har vi från Alliansen varit mycket tydliga med vårt budskap: Nej till nedläggning av Näshulta skola! Blev mer skolfrågor när jag träffade rektorn för British Junior, Thomas Jarlsbo, för samtal om lokalutredningen och förslaget om flytt till Odlarsskolan. Vi hade ett mycket bra samtal om skolfrågor i Eskilstuna samt att man fick information om deras hållning i lokalfrågan. Igår var samtalen mest om besöksnäringen i Eskilstuna. Hade en lunch med Mats Erikson, vd för Parken Zoo. Det är mycket på gång i Parken Zoo och det ser lovande ut för året. Ska bli spännande och följa utvecklingen! Sedan blev det att ta cykel till ett seminarium/träff om växtkraft för mötesindustrin. Hade många bra samtal och träffade tidigare kollegor. Eskilstuna har en enorm potential inom besöksnäringen och här måste samverkan och målbilden bli bättre.

Nu bär det iväg till samtal med föräldrar på Odlarsskolan och Djurgårdsskolan om förslaget gällande lokalutredningen.

Bra möte med ungdomar vid Balsta musikslott

Idag träffade jag ungdomar vid Balsta musikslott. Det var ett mycket givande och upplyftande möte. Ungdomarna hade många synpunkter samt förslag på att skapa ett bättre och trevligare Eskilstuna. Vi berörde bl a områdena jobb, trygghet, miljö, skola och framtiden i Eskilstuna. Vi hade ett mycket bra samtal och de var mycket öppna och raka i sina åsikter och tankar om Eskilstuna. Man kan utan att hymla säga att vi har många och viktiga utmaningar i Eskilstuna för att skapa ett trygg och trevligare Eskilstuna för våra ungdomar.