Mycket bra och givande möte i Norrköping idag

Idag besökte jag Norrköping och deras motsvarighet till Eskilstuna Marknadsföring nämligen Upplev Norrköping.  Hade en mycket givande och inspirerade träff med deras VD Stefan Papangelis. Fick även en rundtur genom deras mycket fina och bra lokaliteter såsom Louise De Geer, Värmekyrkan, Flygeln etc.

Vi pratade även om hur de utvecklar turism och samarbetet med näringen i Norrköping.

Vi pratade även hur man kan utveckla den regional besöksnäringen samt vilken potential den har.

Eskilstuna har stor potential inom besöksnäringen samt att vi måste kavla upp ärmarna och börja jobba ännu hårdare för Eskilstunas utveckling som besöksmål!

 

 

 

Då var lokaleffektiviseringen för skolan presenterad, att vara emot är ej populism

Idag presenterade majoriteten förslaget för lokaleffektivisering av skolan i Eskilstuna. Här har vi  inte samma syn på förslaget som majoriteten.

Vi anser bland annat att Näshulta skolan inte ska läggas ner samt att upptagningsområdena för årskurs 7-9  tas bort.

När det gäller att erbjuda Odlarskolan till British Junior så har vi inga synpunkter på förslaget.

Har alltid haft en ståndpunkt som innebär att Eskilstuna landsortsskolor är en viktig  del i kommunens utveckling och bör därför utvecklas och inte avvecklas. Sedan för man kalla det populism eller vad man nu väljer att kalla det. Man har genom åren skurit på skolpengen hårt vilket har resulterat i att skolorna fått mindre resurser.

När det gäller upptagningsområdena för årskurs 7-9 så kan man tolka skollagen olika. När man läser de paragrafer som man hänvisar till så säger de inget om att man måste ha upptagningsområden.

Skolan i Eskilstuna har stora utmaningar framför sig och vi har år efter år visat på förslag på att förstärka och lyfta skolan i Eskilstuna och skapa Sveriges bästa skola. Nu måste det på allvar börja satsas på skolan och ge våra elever den kunskapsskola som de är värda.

Monopol av de rödgröna ska få markägare att tänka om

Lite intressant att följa debatten om p-avgifter för nyetablering av nya p-platser. Man vill från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att de nyetablerade p-platserna blir avgiftsbelagda dvs att markägaren inte själv får bestämma om han vill ta betalt eller ha fri parkering. Det främjar verkligen en utveckling av handeln och Eskilstuna! Nya och fler p-platser är en del av nyetablering eller utökning av handel, så det hänger ihop. Att säga att nya p-platser inte ger jobb  och handel ger jobb är att göra det enkelt för sig dvs tunn argumentering. Dessa två delar hänger ju ihop.

Detta förslag är nog en liten tankevurpa och ibland kan det bli lite fel.

Majoriteten i Eskilstuna är ute och cyklar

Läste en artikel i Eskilstuna-Kurirens att majoriteten i Eskilstuna vill inför p-avgifter när extern handel anlägger nya parkeringsplatser. De vill helt allvarligt införa ett sådant krav! Min fråga är, på vilket sätt gynnar detta krav på p-avgifter utvecklingen av handeln i Eskilstuna?

Om markägaren vill erbjuda fri parkering så är det väl upp till ägaren. Maktfullkomlighet är ordet!