Eskilstuna hamnar återigen långt ner i en skolranking

Nu har Skolvärlden släpp en ranking över Sveriges skolkommuner. Återigen så visar en skolranking att majoriteten, styrd av socialdemokraterna, misslyckats med skolan i Eskilstuna. Det är i sig inte konstigt när man inte velat prioritera skolan genom åren utan ständigt skurit ner skolpengen. Detta är oroväckande och tråkigt eftersom eleverna och ungdomarna är Eskilstunas framtid. Alliansen har år efter år visat hur vi vill utveckla skolan samt höja skolpengen till riksnivå.

Utveckla besöksnäringen i Eskilstuna och Torshälla

Besöksnäringen ökar kontinuerligt i världen och även i Sverige. Antalet jobb ökar inom denna framtidsbransch och ger fler möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. På flera håll jobbas det målmedvetet, samordnat och strategiskt för att näringen skall stärkas. Göteborg är ett känt exempel men även flera andra orter har på senare år visat framfötterna. Nu måste vi i Eskilstuna och Torshälla ta frågan på allvar och jobba målmedvetet för att lyfta besöksnäringen. Turistnäringen i Sverige omsatte 251,7 miljarder kronor 2009 vilket var en ökning med sex procent. I Eskilstuna var omsättningen 616 miljoner 2009. Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag. Trots den expansion som turismen har visat de senaste åren är näringen fortfarande i sin linda och har stor utvecklingspotential.

Som Södermanlands största stad och tillväxtmotor har Eskilstuna stor potential beträffande besöksnäringen men det är något som saknas. Jag har under förra sommaren talat med några aktörer inom besöksnäringen som upplever brister i bland annat hur kommunen jobbar med denna fråga. En sak som efterlyses är en bättre samordning av alla resurser. I dag är näringen splittrad på flera aktörer. Man saknar också en gemensam målbild. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av Eskilstunas omsättning på 616 miljoner står shoppingturismen för cirka 20 procent av de pengar som turisterna spenderar i Eskilstuna. Det finns alla förutsättningar för att den siffran kan öka än mer, men då krävs det att alla aktörer – såväl inom det privata som inom det offentliga – blir bättre på att samordna och jobba mot samma mål.

För de regioner som vill växa och har höga tillväxtmål är besöksnäringen en bransch som inte får nonchaleras. Det finns många goda exempel i när och fjärran på hur man skapar förutsättningar för en attraktiv besöksnäring.

Eskilstuna tillsammans med Torshälla är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det.

Hur stor ska klyftan vara LO?

År efter år får man höra om löneklyftan som finns mellan en VD i ett stort börs bolag jämfört med en industriarbetare. LO hade räknat ut att VD tjänade 40 gånger mer än industriarbetaren. Det är man emot och det är helt ok. Min fråga är hur stor tycker man att klyftan ska vara för att vara lagom?

Det sannolika är att man fortfarande är sur över regeringens jobbskatteavdrag som sedan 2006 gett betydligt mer i plånboken för låginkomsttagarna än de fackliga löneförhandlarna.