För att bli en attraktiv kommun krävs arbete inom trygghet och säkerhet

Idag kom SKL´s rapport ”Öppna jämförelser Trygghet & Säkerhet 2010” och den visar att Eskilstuna har mycket att göra i frågor gällande trygghet och säkerhet. Det är tråkigt att läsa att Eskilstuna år efter år hamnar bland de sämre i klassen gällande trygghet och säkerhet.

Dessa frågor har varit uppe för debatt flera gånger och man har sagt gång på gång från majoriteten att dessa frågor jobbar man med. Frågan som dyker upp när man läser rapporten, jobbar man rätt eller vad gör man för fel? Ska Eskilstuna växa och bli en attraktiv ort att flytta till är dessa frågor mycket viktiga och de bör prioriteras. Genom att jobba dessa frågor så kommer man även få besparingar inom flera verksamheter samt att medborgarna känner sig trygga i Eskilstuna. Eftersom man nu har byt namn till Tryggare Eskilstuna (BRÅ) så kanske man ska börja leva upp till namnet!

 

Dags att gå från ord till handling gällande Parken Zoo i Eskilstuna

När man pratar med besökare/vänner om Eskilstuna så nämns oftast Parken Zoo som något väldigt positivt. Parken Zoo är mycket positivt och viktigt för Eskilstuna som ort samt för många näringsidkare. I samma andetag så nämns ekonomin också, det negativa med ekonomin har liksom blivit synonymt med Parken Zoo. Detta har debatterats i omgångar och mycket har sagts om Parken Zoo från många håll.

Från majoriteten så snackas det som vanligt om både det ena och det andra gällande Parken Zoo och inget är något nytt under solen. Vem som helst förstår att det kostar att sälja Parken Zoo, bara att titta på Kolmården. Alla förstår även Parken Zoo´s värde för Eskilstuna och näringen. Alla förstår att kommun måste gå in med stora summor pengar om man ska sälja den helt eller delvis. Men alla förstår inte varför inget händer!!

Att sedan säga att detta inte får trasas sönder av ideologiskt blint taktikspel får en att undra om det inte är precis det majoriteten i Eskilstuna gör.

Vi tar ansvar för utvecklingen av skolan i Eskilstuna

För några dagar sedan hade Allians för Eskilstuna en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren gällande skolan. Idag kunde vi läsa svaret i Eskilstuna-Kuriren från majoriteten i Eskilstuna. De vill påstå att de gör en satsning efter år av nedskärningar av skolan i Eskilstuna. Skillnaden på satsning är stor mellan vårt förslag och deras. Vi prioriterar Eskilstunas barn och ungdomar, de ska ha den bästa skolan i Sverige. För att nå detta mål så satsar vi 2011 hela 50 miljoner kronor mer på skolpengen. Vi satsar mer på skolpengen än vad majoriteten gör, där är skillnaden stor. Dessa pengar går direkt till verksamheterna och skolan kan utvecklas inom flera områden. Av den totala budgeten på ca 1,7 miljarder kronor så är skolpengen ca 1 miljard dvs den del som följer eleven till skolan. Med en budget på 1,7 miljarder kronor och resultaten som skolan levererat genom åren så kan man konstatera att majoriteten inte har lyckats med skolan samt tagit sitt ansvar för skolan i Eskilstuna. Det som är anmärkningsvärt i deras artikel är att de inte nämner ett enda ord om ledarskap!

Dubbdäck eller inte…

Återigen så har debatten blåst upp om vad som skall gälla när det gäller dubbfritt eller inte i städerna. Vilket som är bäst tänker jag inte ta debatt om idag eftersom sänkt fart och ökat avståndet till framförvarande bil är bäst. 🙂

En sak är jag klar med att inga nya skatter/avgifter som centerpartisterna föreslår är rätt vägen att gå.

 

Ska man satsa så ska man gör det ordentligt…

Läste en artikel om ett hotellprojekt i New York och det sparas inte på krutet. Hotellbygget lär gå lös på ca 2,5 miljarder SEK. Då pratar vi om totalt 210 rum. Detta kallar jag satsning…

Nu måste restauranger, kaféer, livsmedelshandlare och krogar skylta med sina hygienrapporter för sina kunder i Storbritannien. De verkar inte vara i topp när det gäller hygienen.

I Vimmerby satsar man hårt på Astrid Lindgrens Värld. Satsningen är på hela 50 miljoner kronor. Parken Zoo i Eskilstuna får också pengar varje år, tyvärr inte till satsningar utan mer för att täppa ekonomiska hål.