Anna Maria Corazza Bildt och träff med boende i Fröslunda. en bra måndag…

Anna Maria Corazza Bildt var i Eskilstuna under måndagen och spred en enorm inspiration och engagemang på Fristadstorget vid sitt besök. Hon träffade och pratade med många som hade kommit för att lyssna på henne och få svar på sina frågor. Senare på kvällen så var vi på en träff med de boende i Fröslunda som vi hade arrangerat tillsammans med  Somaliska föreningen. Det var många som kom till träffen och var nyfikna på vår politik i Eskilstuna. Det var en fråga som fick mig undra vad är det som sker i denna valrörelse i Eskilstuna. Vid frågestunden frågade en man om det var sant som majoriteten säger, att om Alliansen vinner valet tar vi bort barnbidraget…ni läser rätt!!…som ni förstår så blir man orolig när påståenden som dessa finns under en valrörelse. Efter frågestunden så blev det mat som var grymt god. Drack somaliskt kaffe för första gången och det var en ny upplevelse, långt ifrån samma kaffe som vi är vana med och den var mycket god.

Läste i Folket om valprogrammet som socialdemokraterna presenterade gällande Torshälla….en bro, snacka om visioner…:-)

Gårdagens uttalande får mig att häpna

Gårdagen var en mycket trevlig och givande dag med två bra träffar. Var inbjudan av TK Hobby tillsammans med övriga partier för att diskutera deras hall. Mötet var givande och jag är övertygad om att man finner en bra och långsiktig lösning för hallen.

Senare på eftermiddagen så var det en paneldebatt om integration, rasism och diskriminering i Eskilstuna. Alla var eniga om att det finns mycket att göra i Eskilstuna för att bli en bättre kommun. Det var runt ett femtiotal åhörare som ställde frågor och fick svar.

Det som fastnade på mitt minne igår var uttalandet som kom från (s) när vi gick hem. Det gällde skolans resultat i Eskilstuna som genom åren varit lägre än rikssnittet. Personen hävdade att om man plockade bort Fröslundaskolan ifrån statistiken så skulle kommunens snitt ligga på riksnivå…Det var något nytt för mig att man så enkelt pekade på varför inte Eskilstuna når rikssnittet dvs allt är Fröslundas fel…jag hoppas att detta var en groda som kom ur mun eftersom det inte stämmer och var ett olyckligt uttalande. Idag fortsätter valrörelsen med besök av Anna Maria Corazza Bildt…

Utmaningsrätten, ett viktigt ställningstagande

I gårdagens kommunfullmäktige såg man tydligt hur man från majoriteten såg på företagande och entreprenörskap i Eskilstuna. Vi hade lagt en motion om att införa utmaningsrätt i Eskilstuna kommun för att visa vårt ställningstagande till entreprenörskap och företagande i Eskilstuna kommun samt att utveckla Eskilstuna. Vi vill öppna upp för innovation och utveckling inom verksamheter inom kommun, vilket även leder till att skattepengarna används effektivt. Från majoritetens håll var det tvärstopp, enligt dem så ges det bästa idag punkt slut. För mig är det viktigaste att medborgarna får den bästa skolan, vården och omsorgen. Utmaningsrätten skulle bli ett kvalitetssäkringssystem som visar vart vi kan bli bättre och effektivare inom kommun. Om allt är bra och effektivt inom kommun, varför är man då så rädd för att bli utmanad?

Eskilstuna farligast i Sverige?

Undersökningar efter undersökningar visar att medborgarna i Eskilstuna inte känner sig trygga. Det är inte bra om medborgarna känner sig otrygga när man vistas i sin egna kommun. Enligt SCB´s medborgarenkäter är det tryggheten som får sämst omdöme av medborgarna i Eskilstuna. Kommunen har ett stort ansvar att skapa och bygga ett tryggt samhälle för en långsiktig hållbarhet. Kvinnor och utrikes födda känner störst otrygghet i Eskilstuna under sena kvällar än andra grupper. När man ser dessa undersökningar så kan man bara säga att majoriteten har misslyckats med att skapa ett tryggt Eskilstuna under alla dessa år vid makten.

Jag vill stärka tryggheten i Eskilstuna genom att öppna upp stadsmiljön så den känns tryggare. Det kan göras genom bl a bättre belysning, se över växtligheten i stadsmiljön.

Bekämpa organiserad kriminalitet

Införa kvarterspoliser

Möta ungas brottslighet med tidigare och tydligare insatser

Värna brottsoffrens intressen

Förebygga brott med en bättre skola

Tryggheten är en viktig för alla och för Eskilstuna attraktionskraft!

Skolan har monterats ner av (s) och (v) i Eskilstuna

Idag kunde vi återigen läsa en artikel om resultaten i Eskilstunas skolor och det är ingen munter läsning. År efter år har socialdemokraterna tillsammans med vänstern skurit ner för eleverna i Eskilstunas. Man ska inte glömma det när man pratar om skolan. Vi moderater har hela tiden velat satsa mer resurser till skolan och lovar nu en satsning på 350 miljoner kronor om vi får majoriteten den 19 september. Men pengar är inte allt inom skolvärlden. I mina ögon så är ledarskapet en mycket viktig faktor för att nå framgång inom skolan och vi vill också satsa på ledarskapsutveckling. En bra rektor skapar en stimulerande skolmiljö och har rätt lärare på rätt plats samt att elevvården stärks. Eskilstuna ska ha lärare som stimulerar sina elever att söka mer kunskaper och skapar en stimulerande studiemiljö i skolan. Då kommer vi får de resultat i skolan som vi önskar för att bli Sveriges bästa skola.

Kunde senare i tidningen läsa om att NTI gymnasiet stängt ute ungdomsförbund från att besöka skolan i syfte att informera om valet och om sitt parti. Inte ok enligt mig. Självklart ska alla ungdomsförbund få besöka skolorna, det är viktigt att elever får träffa och prata med ungdomsförbunden. Så NTI öppna dörren till demokratin…..

Sedan läste jag i Folket om valstugorna på torget…ja, vad ska man säga…Jag tror personligen att valstugorna har fått en mycket mindre betydelse för väljarna idag, men de är en viktigt och bra funktion för alla som jobbar med valet. Det är nämligen hjärtat i valrörelsen

Choklad och pengar dominerar

Läste dagens Eskilstuna-Kuriren och man blir smått förbannad. Först gäller det arvodena i landstinget som har blivit en följetong a lá Dallas. Ärligt…Vad är problemet inom landstinget??? Kan väl inte vara så svårt att få ordning på detta och att utredning blir klar pronto. Den bild som nu målas upp av landstinget är att alla är ute efter ett högt arvode. Dags för lite ordning i landstinget…

Nästa händelse är att socialdemokraterna vill blåsa upp något som inte var något…Nämligen en chokladask på torget…men vad gör man inte för att sänka nivån på valrörelsen till en nivå som liknar en sandlåda. Man kan inte anta att någon skall göra något och sedan få det att låta som man stoppade ett attentat på torget. Skärpning!