Polisen behöver fler ”verktyg” och nya arbetsmetoder…

Varje dag kan vi läsa i media hur kriminella element härjar runt som om det vore rena vilda western i olika delar av Sverige. Det härjas runt i flera städer och områden i vårt land och även i vår stad har vi också fått uppleva fler händelser där olika personer/falanger härjat runt och skapat otrygghet i vår stad. Helt oacceptabelt!

Detta är inte en bra utveckling och den måste brytas. Det görs en hel del från kommuner, föreningar, organisationer m fl för att skapa ordning och trygghet i områden men jag skulle vilja se att polisen får fler verktyg att jobba med för att komma åt dessa personer/grupperingar. 

Jag skulle vilja:

– se mer av infiltratörverksamhet 

– att polisen får möjlighet att jobba med brottsprovokation

Dessa metoder skulle ge polisen bättre verktyg att bekämpa brott och komma åt fler kriminella. 

När det gäller straff så anser jag att den sk straffrabatten ses över och att straffen för grova vålds- och drogbrott skärps.
Vi har alla ett ansvar och vi måste hjälpa varandra i arbetet för ett tryggare samhälle och Eskilstuna. 


 

Hur mycket pengar lägger Eskilstuna på grundskolan?

Ingen kan ha undgått den debatt som idag sker kring skolan i Eskilstuna. Majoriteten gjorde en sänkning av skolpengen för 2016 på 2,5% vilket motsvarade ca 48 miljoner kronor(inkluderar även alla friskolor) för att omfördela resurser till äldreomsorgen. Skolan omsätter ca 2 miljarder kronor varje år dvs så mycket pengar har skolan till sitt förfogande varje år.

Den kommunala skolan hade ett överskott på ca 51 miljoner kronor för 2015.

Den totala sänkningen för den kommunala grundskolan gällande skolpengen blev ca 18 miljoner kronor för 2016.

Hur ser bilden ut kring resurser till grundskolan och per elev jämfört med andra kommuner?

Den röda linjen är Eskilstuna.

image

Dags att se över Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens roll som rekryteringsväg för näringslivet minskar och når bottensiffror. Frågan som då automatiskt dyker upp är, vad gör man med ca 80 miljarder kronor? Endast 9 % av företagen anser att det fungerar mycket bra men hela 20 % tycker att det fungerar mycket dåligt. Det visar en enkät(Rekryteringsenkät 2016) som Svenskt Näringsliv tagit fram. Ni finner den här.
image003
En av slutsaterna som lyfts fram är:

”– Allt för ofta är kontakterna med Arbetsförmedlingen omständliga och leder inte till att företagen kan rekrytera de medarbetare de har behov av.”

6b6660e4-e026-40ae-b560-50dabc71f2bc

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen ser arbetsgivarnas(företag) behov och ställer om för att bli ännu bättre på det.
Det är viktigt att Arbetsförmedlingen blir mycket bättre på att matcha rätt personer med rätt kompetens med rätt företag. Vi har inte tid och råd med att Arbetsförmedlingen misslyckas med detta uppdrag idag.

Klarar inte myndigheten av detta uppdrag bör man fundera på att privatisera Arbetsförmedlingen.

Fakta kring arbetsförmedlingen:
Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. År 2016 uppgår anslag och andra tillgängliga medel totalt till drygt 78 miljarder kronor.

Cirka 28 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd medan omkring 11 miljarder kronor går till arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Cirka 7,8 miljarder kronor är förvaltningsanslag för löner, lokaler och övriga driftskostnader.

Regeringen lurade kommunen på kompensationen för ökade kostnader, någon förvånad?

Idag fick vi veta att regeringens löfte om att kompensera kommunerna för den ökning av sociala avgifter för unga som de drev igenom inte blir kompenserad.

Ska man skratta eller gråta!

Snacka om ”långnäsa” för det offentliga och enbart för Vård och omsorgsnämnden i Eskilstuna innebär det ökade kostnader på 7,2 miljoner kronor. Där försvann flera tjänster…

Lägg sedan till ökade kostnader inom de övriga nämnderna och bolagen.

Det är tyvärr så här regeringens jobbpolitik ser ut dvs öka kostnaderna för att ha unga anställda.

index

Inga könsseparerade badtider i allmänna simhallar

Det är intressant att följa debatten kring allmänna simhallar och förslag som tar oss i fel riktning dvs ökar segregationen i vårt samhälle. Vi moderater kommer aldrig acceptera att vi skapar ett samhälle där män och kvinnor skiljs åt.

I vårt Eskilstuna ska vi arbeta för att minska segregationen såväl mellan män och kvinnor som mellan svenskfödda och icke svensk födda. En stad där alla Eskilstunabor, oavsett bakgrund, kön och sexuell läggning får möjlighet att komma till sin rätt blir också ett rikare Eskilstuna.

I stället för att separera poolerna måste kommuner och staten peka med hela handen och visa att i vårt samhälle ska vi ha mindre segregation, inte mer.

Därför är det helt centralt att kommunen förmår att upprätthålla ordning, oavsett om det är på torget eller i det kommunala badhuset och att de få som begår brott polisanmäls och portas.

Vill man bada separat och välja vilka man ska slippa se och bli sedd av får man helt enkelt bada på en annan plats än det allmänna badhuset.

badhus